Головна Оподаткування Всі новини за 2015 рік грудень місяць

Cтроки декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України

Дата публікації:8 грудня 2015 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Митного кодексу України митна декларація подається контролюючому органу, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, у тому числі у зв’язку з прийняттям контролюючим органом рішення про коригування митної вартості товарів, нова митна декларація подається контролюючому органу, який здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі контролюючого органу.

Товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у контролюючий орган призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі контролюючого органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі контролюючого органу.

Згідно із ч. 4 ст. 263 Митного кодексу України строки, зазначені у частинах 1 та 2 ст. 263 цього кодексу, продовжуються контролюючими органами на прохання декларанта:

1) у разі хвороби власника товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у місця, встановлені контролюючими органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;

2) коли процедура контролю, який здійснюється іншими державними органами під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;

3) якщо виникли обставини та/або сталися події, що перешкоджають поданню контролюючому органу митної декларації, зокрема:

а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (обставини непереборної сили);

б) протиправні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу комерційного призначення чи товарів, що підлягають декларуванню;

в) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред’явлення контролюючому органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Для продовження строків пред’явлення або декларування контролюючому органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення власник або уповноважена ним особа звертається до контролюючого органу з письмовою заявою, у тому числі в електронній формі. До заяви додаються відповідні документи, які підтверджують обставини та події, зазначені у ч. 4 ст. 263 Митного кодексу України.

Контролюючий орган на підставі заяви та доданих до неї документів продовжує строк декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення на час, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно задекларувати ці товари, транспортні засоби.

Відповідно до ч. 8 ст. 263 Митного кодексу України декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може здійснюватися до прибуття їх на митну територію України або до контролюючого органу призначення згідно з порядком та умовами, визначеними ст. 259 Митного кодексу України.

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області