Перелік установ організацій Виконком міськради

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Вілкул Юрій Григорович

Вілкул Юрій Григорович

Посада: Криворізький міський голова
Телефон: 92-28-89
Рік народження: 1949

відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Маляренко Сергій Васильович
Посада: секретар міської ради
Телефон: 92-13-67
Рік народження: 1963

Організовує підготовку та проведення сесій міської ради з основної та регуляторної діяльності й контролює їх виконання; організовує підготовку сесій міської ради та питань, що вносяться на розгляд ради; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавціва і населення; організовує контроль за їх виконанням; організовує виконання заходів, пов"язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; забезпечує депутатів необхідною інформацією; уживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень виборців

Бєліков Костянтин Аркадійович
Посада: заступник міського голови
Телефон: 92-16-47
Рік народження: 1970

Організовує та координує роботу з питань охорони здоров"я, санітарно-епідемічного стану, соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, оборонної, мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних органів.

Бєрлін Валентина Миколаївна
Посада: заступник міського голови
Телефон: 74-69-40
Рік народження: 1956

Організовує та координує роботу з питань науки, освіти, культури, фізкультури й спорту, молодіжної та сімейної політики, щодо попередження насильства в сім"ї, запобігання торгівлі людьми, у справах захисту прав дітей, книговидавництва і книгорозповсюдження, національно-культурних прав громадян, розвитку та функціонування української мови, мов інших народів, збереження пам"яток історії та культури, захисту суспільної моралі, співпраці із засобами масової інформації. Координує роботу щодо співпраці з політичними та громадськими об'єднаннями громадян, вирішення питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, налагодження зв’язків з громадськістю, контролю за додержанням на території міста законодавства України про свободу совісті та релігійні організації.

Катриченко Олександр Володимирович
Посада: заступник міського голови
Телефон: 493-08-97
Рік народження: 1982

Організовує роботу з питань надання житлово-комунальних послуг та виконання робіт бюджетним коштом, здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою населених пунктів, транспорту та зв’язку, екології та використання природних ресурсів, запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру та їх наслідків, сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб.

Мала Тетяна Володимирівна
Посада: керуюча справами виконкому
Телефон: 92-13-57, 92-13-57
Рік народження: 1963

Забезпечує планування роботи виконавчого комітету міської ради, підготовку його засідань, дотримання вимог Регламенту виконкому міськради, проведення заходів з питань запобігання проявам корупції; організаційну роботу під час проведення виборів і референдумів; організацію кадрової роботи, правове забезпечення у виконавчих органах ради, роботу зі зверненнями громадян, архіву; розвиток інформаційного простору міста, інформаційну підтримку офіційного веб-сайта виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет, виконання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці. Організовує проведення спеціальної перевірки відомостей відносно осіб, які претендуют на зайняття посад, пов"язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування, перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади".

Подоплєлова Надія Леонідівна
Посада: заступник міського голови
Телефон: 92-16-47
Рік народження: 1961

Організовує та координує роботу з питань реалізації державної політики в напрямках комплексного реформування процесу надання адміністративних послуг; набуття органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу повноважень від органів виконавчої влади з надання окремих адміністративних послуг. Спрямовує та контролює роботу управлінь з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради, з питань реєстрації виконкому міської ради; координує роботу Центру адміністративних послуг .

Полтавець Андрій Анатолійович
Посада: заступник міського голови
Телефон: 92-25-87
Рік народження: 1985

Організовує роботу з питань економічного розвитку, планування міського господарства, бюджету, використання матеріальних і грошових ресурсів, зовнішньоекономічних зв’язків, енергоменеджменту та впровадження енергозаощадних технологій, туризму, упровадження державних стандартів у діяльність органів місцевого самоврядування міста.

Шаповалов Геннадій Миколайович
Посада: заступник міського голови
Телефон: 92-25-91
Рік народження: 1962

Організовує та координує роботу з питань розвитку підприємництва, сфери торгівлі та побутових послуг, виробництва товарів і забезпечення ними споживачів міста, захисту їх прав, забезпечення населення товарами першої необхідності, іншими послугами в межах повноважень, передбачених законодавством України

Благун Інеса Михайлівна
Посада: директор департаменту соціальної політики
Телефон: 92-03-27
Рік народження: 1965

Координує роботу щодо:
- дотримання законодавства на підприємствах з охорони праці, своєчасної виплати заробітної плати, зайнятості населення;
-призначення та виплати пенсій, субсидій, державних соціальних допомог, компенсацій;
-забезпечення пільгової категорії населення технічними засобами пересування, санаторно - курортними путівками, соціальним обслуговуванням;
-відшкодування підприємствам коштів за надані пільговим категоріям житлово - комунальні послуги;
- інспектування з питань праці та зайнятості.

Волошиненко Сергій Миколайович
Посада: начальник управління комунальної власності міста
Телефон: 493-04-14
Рік народження: 1973

Реалізація державної та місцевої політики, спрямованої на ефективне здійснення переданих міською радою повноважень щодо управління, користування та розпорядження комунальною власністю територіальної громади міста, приватизації, відчуження, передачі в орендне користування комунального майна

Герасименко Ірина Миколаївна
Посада: начальник управління преси, інформаційної діяльності та внутрішньої політики
Телефон: 92-24-58
Рік народження: 1964

Реалізація державної й місцевої політики у напрямі аналізу й прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів у місті. Забезпечення інформованості членів територіальної громади через засоби масової інформації й інші канали масових комунікацій про цілі та результати роботи міської ради, її виконавчих органів задля створення його позитивного іміджу й підвищення авторитету серед інших міст України. Впроваждження сучасних ефективних засобів комунікації, віднесених до його компетенції.

Герасименко Світлана Гаврилівна
Посада: начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер
Телефон: 92-13-07
Рік народження: 1963

складання бюджетних запитів до проекту річного бюджету, розрахунків до кошторису, цільове використання бюджетних коштів згідно з затвердженим кошторисом, розглядання договорів, які укладаються виконкомом міськради, нарахування та виплата заробітної плати працівникам виконкому, забезпечення своєчасного нарахування та перерахування податків, зборів, внесків до місцевого, державного бюджетів, фондів та інших видів платежів.

Гожій Вікторія Дмитрівна
Посада: начальник юридичного управління
Телефон: 92-28-74
Рік народження: 1976

- організовує правову роботи у виконавчих органах міської ради;
- звертається до суду від імені органів місцевого самоврядування та представляє їх в суді;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою;
- надає консультації юристам виконкомів районних у місті рад;
- координує роботу з оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна.

Гонтар Віта Олексіївна
Посада: начальник архівного відділу
Телефон: 440-87-24
Рік народження: 1969

Керівництво архівною справою на території міста

Горюнов Дмитро Валерійович
Посада: начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю
Телефон: 92-04-24
Рік народження: 1977

Здійснення відповідно до законодавдства державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільно-реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, розгляд відповіно до закону справи про порушення у сфері містобудівної діяльності з прийняяттям відповідних рішень.

Діхтяр Юрій Савович
Посада: начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату міськради і виконкому
Телефон: 92-04-76
Рік народження: 1959

- організація та здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у місті, дотримання вимог антикорупційногозаконодавства;
- організація виконання заходів з оборонної роботи на території міста, сприяння діяльності військових комісарів та пункту пропуску через державний кордон "Кривий Ріг - аеропорт".

Заклецька Тамара Робертівна
Посада: начальник управління з питань реєстрації
Телефон: 493-08-29
Рік народження: 1988

Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Затолокіна Олена Анатоліївна
Посада: начальник управління організаційно-протокольної роботи
Телефон: 493-08-61
Рік народження: 1969

Організаційно забезпечує роботу міської ради, її виконавчого комітету, у т.ч.:підготовку та проведення засідань міської ради, її виконавчого комітету; підготовку проектів актів міської ради, її виконавчого комітету, міського голови щодо перспективних, поточних планів роботи міської ради, її виконавчого комітету, нагородження міськими відзнаками; ведення діловодства міської ради, її виконавчого комітету, облік контрольних документів у автоматизованій системі «Електронний документообіг», контроль за їх виконанням; належні умови для проведення референдумів, виборів Президента України, до органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови в межах повноважень та згідно з вимогами чинного законодавства України;
візити до м. Кривого Рогу Президента України, прем’єр-міністра України, інших високих посадових осіб у частині проведення офіційних заходів згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України;
проведення загальноміських урочистостей, вручення нагород, покладання вінків і квітів, інших протокольних заходів;дотримання у виконкомі міської ради законодавства України про Національний фонд та архівні установи, поповнення архівного фонду документами управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради.

Зеленська Людмила Іванівна
Посада: директор департаменту адміністративних послуг
Телефон: 493-04-25, 492-25-94
Рік народження: 1962

Здійснює керівництво діяльністю департаменту, організовує діяльність Центру адміністративних послуг "Віза", його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць Центру. Організовує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції департаменту. Здійснює управління бюджетними коштами в межах наданих повноважень. Розгялдає звернення й пропозиції, що надходять до департаменту. Відповідає за ефективну взаємодію субєктів надання адміністративних послуг, відділів, управлінь, інших виконавчих органів щодо проведення державної політики у сфері надання адміністративних послуг, у питаннях дотримання термінів та розгляду справ за заявами замовників адміністративних, інших публічних послуг, що надаються через Центр та його територіальні підрозділи.

Карий Іван Олександрович
Посада: директор департаменту розвитку інфраструктури міста
Телефон: 92-19-10
Рік народження: 1976

- здійснює керівництво департаментаментом розвитку інфраструктури міста;
- координує діяльність підприємств, організацій, суб"єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги у житловій сфері та комунальному господарстві міста;
- здійснює контроль за використання коштів згідно з рішенням про місцевий бюджет на відповідний фінансовий рік

Катькін Валерій Євгенійович
Посада: начальник управління капітального будівництва
Телефон: 92-03-19
Рік народження: 1976

Забезпечує реалізацію державної та місцевої політики у сфері будівництва по виконанню функцій замовника на будівництві і реконструкції об"єктів за бюджетні кошти, також забезпечує технічний нагляд за будівництвом об"єктів, формування планів роботи управління по будівництву об"єктів, розробку кошторисно-проектної документації, її узгодження і затвердження, комплектацію об"єктів будівництва обладнанням і матеріалами, які поставляє замовник, приймання та здачу об"єктів в експлуатацію та передачу на баланс.

Качан Руслан Васильович
Посада: начальник відділу внутрішнього аудиту апарату міської ради і виконкому
Телефон: 92-13-16
Рік народження: 1969

Здійснення внутрішнього аудиту повноти заходів, ужитих виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності для досягнення результатів діяльності відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог, та забезпечення законності, доцільності, ефективності використання комунального майна і фінансових ресурсів.

Кріпак Тетяна Петрівна
Посада: директор департаменту освіти і науки
Телефон: 493-04-67
Рік народження: 1968

Реалізація державної та місцевої політики в галузі, спрямованої на удосконалення системи освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, культурних та національних прав і запитів усіх громадян, реалізацію принципу безперервної освіти, адаптацію її соціально зорієнтованої, глобалізованої економіки та інтеграції в Європейський світовий простір.

Курбатов Олег Анатолійович
Посада: начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Телефон: 92-13-13
Рік народження: 1966

Забезпечує розроблення й здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення. Несе персональну відповідальність за ефективне цільове використання коштів відповідно до кошторису управління. Організує та забезпечує: облік захисних споруд, створення, накопичення, збереження, розподіл і цільове використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного й хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій; діяльність комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради й міської комісії з питань евакуації; готовність системи централізованого оповіщення цивільного захисту; проведення штабних тренувань, спеціальних навчань та інших видів навчання. Розглядає звернення громадян відповідно до законодавства України.

Лавренко Світлана Іванівна
Посада: директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту
Телефон: 493-09-51
Рік народження: 1963

Реалізація державної сімейної, молодіжної та спортивної політики в місті, розробка заходів та програм щодо розвитку спорту, фізкультури, поліпшення становища молоді, жінок і сім’ї, сприяння в організації відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, проведення профілактичних заходів щодо запобігання негативних проявів в молодіжному середовищі та попередження насильства в сім’ї.

Мурашко Костянтин Віталійович
Посада: начальник управління охорони здоров'я
Телефон: 92-13-83
Рік народження: 1967

-забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров"я на території міста; сприяння виконанню державних і регіональних програм соціально-економічного спрямування;
- координація діяльності закладів охорони здоров"я міста;
- організація і забезпечення медичного обслуговування населення;
- здійснення заходів, спрямованих на профілактику та зниження захворюванності, інвалідності та смертності населення міста;
- контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров"я лікувально-профілактичними закладами, що є у комунальній власності міста, а токож додержання ними норматривів професійної діяльності в галузі охорони здоров"я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
- розгляд у межах своєї компетенції заяв, скарг, вжиття заходів щодо усунення причин, що їх викликають, перевірка стану цієї роботи у закладах охорони здоров"я міста;
- інформує населення про стан та перспективу розвиткуохорони здоров"я в місті.

Онікій Олена Петрівна
Посада: начальник адміністративно-господарчого відділу
Телефон: 92-20-94
Рік народження: 1957

Забезпечує:
- комплекс матеріально-технічних засобів для підтримування будівель виконкому у постійній експлуатаційній готовності;
- організацію господарчих і технічних заходів щодо підготовки сесій міської ради, засідань її виконавчого комітету, конференцій, нарад, тощо;
- організацію роботи по оснащенню приміщень та робочих місць працівників виконкому сучасними технічними засобами, приладами, меблями;
- організацію проведення поточних ремонтних робіт приміщень виконкому, здійснення контролю за якістю їх виконання;
- координацію щорічного проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, господарчого інвентарю та обладнання виконкому міської ради.

Охотнікова Світлана Андріївна
Посада: начальник управління екології
Телефон: 92-13-63
Рік народження: 1968

Забезпечує реалізацію на території міста державної та місцевої політики, спрямованої на поліпшення та охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста.

Підвальна Людмила Павлівна
Посада: начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій
Телефон: 92-13-11
Рік народження: 1963

Забезпечення формування та виконання комплексу організаційно-правових заходів для координації й здійснення методичного забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем, електронних інформаційних ресурсів і технологій

Рижкова Ірина Олексіївна
Посада: начальник управління розвитку підприємництва
Телефон: 493-08-71
Рік народження: 1962

Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва в місті; створення сприятливих умов для стабільного розвитку підприємництва, підвищення ролі цього сектора економіки у вирішенні соціально-економічних проблем розвитку міста; інформаційно-консультаційне забезпечення суб'єктів господарювання, удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання; координація роботи, пов’язаної зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; вивчення попиту населення, виявлення резервів подальшого підвищення рівня торговельного обслуговування, розвитку сфери послуг, сприяння формуванню та насиченню споживчого ринку товарами й послугами, поліпшенню їх якості; забезпечення діяльності міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та міських галузевих рад підприємців за відповідним напрямом діяльності; формування інформаційного банку даних об'єктів бізнесу. Підтримка соціальних ініціатив підприємців та громадських організацій. Забезпечення зворотного зв'язку між владою й бізнесом.

Рожко Олена Василівна
Посада: директор департаменту фінансів
Телефон: 92-01-41
Рік народження: 1961

Забезпечує реалізацію державної фінансової політики на території міста. Організовує роботу департаменту фінансів щодо виконання функцій по складанню та виконанню міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками коштів міського бюджету, щодо внесення пропозицій по вдосконаленню податкового та бюджетного законодавства.

Савенко Ніна Валеріївна
Посада: начальник відділу з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому
Телефон: 92-71-01
Рік народження: 1960

Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста Кривого Рогу

Сиротюк Сергій Васильович
Посада: начальник відділу транспорту і зв’язку
Телефон: 92-02-75
Рік народження: 1963

Координує роботу щодо організації перевезень пасажирів комунальними підприємствами "Міський трамвай", "Міський тролейбус", "Швидкісний трамвай", приватними автоперевізниками, комунальних підприємств "Криворіжавтотранс", "Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг", "Автобаза №1", державних підприємств "Криворізька дирекція залізничних перевезень", центру поштового зв"язку №2 ДД УДППЗ "Укрпошта", ЦТП №2 ДФ ПАТ "Укртелеком", операторів телефонного зв"язку, мереж кабельного радіомовлення та Інтернету всіх форм власності.

Січева Віталія Володимирівна
Посада: Начальник відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій
Телефон: 493-08-40
Рік народження: 1984

Забезпечує реалізацію державної та місцевої політики в галузі енергоефективності. Забезпечує здійснення моніторингу, аналізу та контролю за дотриманням норм (лімітів) споживання енергетичних та природних ресурсів у бюджетних закладах (установах) міста. Сприяє розробці міських, цільових програм з енергозбереження.

Ставецька Юлія Василівна
Посада: начальник інспекції з благоустрою
Телефон: 92-00-40
Рік народження: 1981

Здійснення контролю за станом благоустрою міста Кривого Рогу, дотриманням Правил благоустрою. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста. Притягнення до відповідальності винних за порушення законодавства у сфері благоустрою. Профілактика, запобігання правопорушенням у сфері благоустрою.

Стрига Наталя Вікторівна
Посада: начальник управління культури
Телефон: 92-02-41
Рік народження: 1968

Організовує виконання і здійснює контроль за реалізацією в місті державної політики у сфері культури та мистецтва, кінематографії.
Контролює, координує діяльність відділів культури виконкомів районних у місті рад та здійснює керівництво їх роботою з організаційно-методичних питань. Організовує роботу управління культури і туризму. Здійснює управління підприємствами, закладами культури та мистецтв. Організовує та проводить перевірки підпорядкованих бюджетних установ, організацій з питань фінансово-господарської діяльності та здійснює контроль за виконанням заходів, спрямованих на усунення, виявлених перевірками, порушень. Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян та їх об’єднань, вживає заходів щодо усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян. Рекомендує до нагороди робітників закладів культури і мистецтв, які відзначились особисто.

Тюганова Лариса Володимирівна
Посада: начальник кадрової служби
Телефон: 92-01-91
Рік народження: 1964

Забезпечу' дотримання вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконкомі міської ради

Хоружева Лариса Миколаївна
Посада: начальник служби у справах дітей
Телефон: 493-09-19
Рік народження: 1958

1. Здійснює:
- керівництво діяльністю служби у справах дітей виконкому міськради;
- управління притулками для дітей та центром соціально-психологічної реабілітації дітей;
- контроль за умовами влаштування, утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності.
2. Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Чорний Віктор Анатолійович
Посада: начальник управління по роботі зі зверненнями громадян
Телефон: 493-08-83
Рік народження: 1970

1. Звертатися до голів районних у місті рад, суб’єктів господарювання, об"єднань громадян та отримувати від них інформацію, необхідну для виконання покладених на управління завдань згідно з чинним законодавством.
2. Контролювати та перевіряти стан справ і дотримання вимог законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкомів міської та районних у місті рад, суб"єктах господарювання, об"єднаннях громадян.
3. Пропонувати для впровадження заходи та пропозиції щодо усунення причин, які породжують звернення мешканців міста.
4. Залучати фахівців структурних підрозділів виконкомів міської та районних у місті рад, суб’єктів господарювання до перевірок виконання заходів на звернення громадян.
5. Перевіряти достовірність інформації, яка надходить від виконавців, щодо результатів розгляду звернень.
6. Проводити постійний моніторінг додержання законодавства з питань звернень громадян структурними підрозділами виконкомів міської та районних у місті рад, суб’єктами господарювання.
7. Брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах, де розглядаються питання роботи зі зверненнями громадян, які проводяться у виконкомах міської та районних у місті рад, суб’єктах господарювання.
8. Представляти виконком у всіх установах, підприємствах та закладах з питань роботи зі зверненнями громадян.