Перелік установ організацій Виконкоми райрад

Саксаганського району

Саксаганського району

назва установи/організації кількість працівників

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

24

Беззубченко Валерій Вікторович

Беззубченко Валерій Вікторович

Голова Саксаганської районної у місті ради

Повноваження за розподілом посадових обов’язків:

Очолює районну у місті раду та її виконавчий комітет, керує їх діяльністю, несе відповідальність за виконання делегованих повноважень.
Представляє районну у місті раду та її виконавчий комітет у відноси-нах з державними органами та іншими органами місцевого самоврядування, районними організаціями політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, громадянами, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
Представляє районній у місті раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної у місті ради; вносить для затвердження районній у місті раді кандидатури заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому районної у місті ради та пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
Призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб виконкому ра-йонної у місті ради, приймає на роботу інших працівників виконкому районної у місті ради.
Забезпечує формування, затвердження районного у місті бюджету та контролює його виконання. В межах, затверджених районним у місті бюджетом повноважень, виступає розпорядником коштів відповідного бюджету, використовує їх тільки за призначенням. Затверджує кошторис адміністративно-господарських витрат та контролює його виконання.
Регулярно інформує населення району про стан виконання повноважень, покладених на районну у місті раду та її виконавчий комітет.
Утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії,
координаційні ради, робочі групи тощо, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх функції, завдання та персональний склад.
В межах своїх повноважень, видає розпорядження з основної діяльнос-ті виконкому районної у місті ради, кадрових питань та мобілізаційної роботи.
Забезпечує розроблення та реалізацію заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.
Веде особистий прийом громадян.
Розглядає та погоджує клопотання підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності про нагородження та вносить їх на розгляд у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади.
Забезпечує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових та розпорядчих актів вищих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в обсязі та межах делегованих повноважень.
Безпосередньо керує діяльністю:
- головного спеціаліста з мобілізаційної роботи (у частині організації здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації);
- відділу бухгалтерського обліку (з питань фінансово-господарської діяльності);
- фінансового відділу.
Голова районної у місті ради в межах своїх повноважень безпосередньо забезпечує взаємодію з:
- Криворізькою місцевою прокуратурою № 3;
- Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу;
- Саксаганським відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;
- управлінням Пенсійного фонду України у Саксаганському районі;
- Криворізькою центральною об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області;
- Криворізьким міським центром зайнятості;
- Саксаганським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області;
- Саксаганським районним відділом у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській об-ласті;
- військовою частину 3011 Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України;
- Саксаганським відділом державної виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції.
Очолює:
- районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
- комісію з питань захисту прав дитини;
- робочу групу по попередньому розгляду особових справ мешканців району для вирішення питання поселення їх до комунальних установ «Будинок милосердя» та «Будинок милосердя «Затишок»;
- робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.


Дуванова Оксана Миколаївна

Дуванова Оксана Миколаївна

Керуючий справами виконкому Саксаганської районної у місті ради

Криворотній Ігор Іванович

Криворотній Ігор Іванович

Заступник голови Саксаганської районної у місті ради

Старовойт Василь Володимирович

Старовойт Василь Володимирович

Заступник голови Саксаганської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Юрченко Віталій Сергійович

Юрченко Віталій Сергійович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради


Алєка Ігор Андрійович

Алєка Ігор Андрійович

Голова комітету з фізичної культури та спорту

Артюшина Людмила Борисівна

Артюшина Людмила Борисівна

Завідуючий відділу розвитку підприємництва виконкому Саксаганської районної у місті ради

Богданова Ірина Віталіївна

Богданова Ірина Віталіївна

Завідуючий відділом земельних відносин та будівництва виконкому Саксаганської районної у місті ради

Бурік Тетяна Василівна

Бурік Тетяна Василівна

Завідувач загальним відділом

Веселов Костянтин Ігорович

Веселов Костянтин Ігорович

завідувач відділом інформатизиції

Волинкіна Світлана Миколаївна

Волинкіна Світлана Миколаївна

Завідувач відділу у справах сім’ї та молоді

Гугуєва Світлана Володимирівна

Гугуєва Світлана Володимирівна

Начальник управління праці та соціального захисту населення Саксаганської районної у місті ради

Жильченко Надія Миколаївна

Жильченко Надія Миколаївна

Завідуючий організаційним відділом виконкому Саксаганської районної у місті ради

Іванов Андрій Станіславович

Іванов Андрій Станіславович

Начальник відділу освіти

Кравченко Оксана Юріївна

Кравченко Оксана Юріївна

Завідуючий відділом економіки та промисловості

Лук'янченко Ірина Василівна

Лук'янченко Ірина Василівна

Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Мігуша Олена Олександрівна

Мігуша Олена Олександрівна

Завідуючий відділу культури

Порохнява Наталія Володимирівна

Порохнява Наталія Володимирівна

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Посувайло Яна Олександрівна

Посувайло Яна Олександрівна

Завідувач юридичного відділу

Сироватка Ірина Василівна

Сироватка Ірина Василівна

начальник служби у справах дітей

Стєннікова Ганна Віталіївна

Стєннікова Ганна Віталіївна

завідуючий відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Чайка Лілія Богданівна

Чайка Лілія Богданівна

завідуючий відділом реєстрації місця проживання громадян

Шматкова Людмила Георгіївна

Шматкова Людмила Георгіївна

Начальник фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради

Шматова Вікторія Вікторівна

Шматова Вікторія Вікторівна

Завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи