Перелік установ організацій Виконкоми райрад

Інгулецького району

Інгулецького району

назва установи/організації кількість працівників

Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

26

Жеребило Сергій Васильович

Жеребило Сергій Васильович

голова Інгулецької районної у місті ради

Повноваження за розподілом посадових обов’язків:

1. В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента України, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому.

2. На основі колегіальності організовує роботу виконкому, веде засідання, підписує рішення, координує роботу заступників, керуючого справами та членів виконкому, керівників відділів;

3. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з податковою інспекцією, казначейством, статистичним управлінням;

4.Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради з питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

5. Забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

6. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження районної у місті ради пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання, положень про управління, відділи та інші виконавчі органи;

7. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання складу постійних комісій ради;

8. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9. Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

10.Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
11.Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

12. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

13.Є головним розпорядником коштів районного бюджету по загальному і спеціальному фондам, спрямовує і контролює роботу фінансового відділу, відділу бухгалтерського обліку;

14. Підписує рішення ради, виконкому, протоколи пленарних засідань ради, виконкому;

15.Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

16.Забезпечує роботу ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

17.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

18.Підписує позовні заяви ,позивачем в яких є районна рада у місті рада та її виконавчий комітет .

19.Вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідні заходи відповідно до закону щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Є керівником районної ланки Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

20.Звітує перед радою про запити на публічну інформацію, регуляторну та свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

21.Вирішує інші питання, доручені йому радою;

22. В межах своїх повноважень видає розпорядження;

23. Очолює комісії :
- по контролю за соціально-економічним та правовим захистом працюючих мешканців району ;
- з питань захисту прав дитини;
- штаб з організації роботи щодо підтримки сімей з території південних і східних областей України,
- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


Алентус Володимир Вікторович

Алентус Володимир Вікторович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Коростельов Дмитро Олександрович

Коростельов Дмитро Олександрович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Кравченко Ольга Сергіївна

Кравченко Ольга Сергіївна

Завідувач відділу по наданню управлінських послуг на житловому масиві Інгулець

Кращенко Анатолій Іванович

Кращенко Анатолій Іванович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Лисенко Ігор Петрович

Лисенко Ігор Петрович

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Хватов Олександр Сергійович

Хватов Олександр Сергійович

Заступник голови районної у місті ради

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Шестиперова Наталія Євгеніївна

Керуючий справами виконкому


Бондар Вікторія Олегівна

Бондар Вікторія Олегівна

Завідувач відділу житлово-комунального господарства

Гаркуша Олена Володимирівна

Гаркуша Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

Джулай Ірина Анатоліївна

Джулай Ірина Анатоліївна

Завідувач юридичного відділу

Жураховська Інеса Геннадіївна

Жураховська Інеса Геннадіївна

Начальник фінансового відділу

Зайченко Іван Олексійович

Зайченко Іван Олексійович

завідувач відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Кучерова Тетяна Ігорівна

Кучерова Тетяна Ігорівна

Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Мамро Олександр Олегович

Мамро Олександр Олегович

Начальник відділу освіти

Островська Юлія Федорівна

Островська Юлія Федорівна

начальник управління праці та соціального захисту населення

Павлів Людмила Вікторівна

Павлів Людмила Вікторівна

Завідувач відділу розвитку підприємництва

Полтавська Еліна Степанівна

Полтавська Еліна Степанівна

Завідуючий відділом економіки та промисловості

Пятакова Катерина Олександрівна

Пятакова Катерина Олександрівна

завідувач відділу реєстрації місця проживання громадян

Серченя Оксана Вікторівна

Серченя Оксана Вікторівна

Завідувач організаційного відділу

Совенко Сергій Миколайович

Совенко Сергій Миколайович

начальник служби у справах дітей

Сусідка Віталій Миколайович

Сусідка Віталій Миколайович

Завідувач відділу у справах сім'ї та молоді

Тимофєєва Олена Миколаївна

Тимофєєва Олена Миколаївна

Завідуючий відділу культури

Хорькова Марина Валеріївна

Хорькова Марина Валеріївна

Голова комітету з фізичної культури та спорту

Чаплинська Наталя Олександрівна

Чаплинська Наталя Олександрівна

завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи

Шевченко Тетяна Василівна

Шевченко Тетяна Василівна

Завідувач загального відділу