Перелік установ організацій Виконкоми райрад

Покровського району

Покровського району

назва установи/організації кількість працівників

Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради

22

Коритнік Володимир Васильович

Коритнік Володимир Васильович

Голова Покровської районної в місті ради

Повноваження за розподілом посадових обов’язків:

1. Організовує виконання Законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, рішень обласної, міської, районної в місті рад та їх виконавчих органів, а в межах делегованих повноважень - постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, міського голови.
2. Скликає сесії районної в місті ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце їх проведення, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде пленарні засідання районної в місті ради.
3. Забезпечує підготовку сесій районної в місті ради з питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
4. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної в місті ради, затвердження на посадах заступників голови районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами, уносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.
5. Уносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.
6. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
7. Сприяє депутатам усіх рівнів у виконанні їх повноважень.
8. Організовує на території району проведення виборів та референдумів відповідно до чинного законодавства.
9. Представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та рухами, релігійними та громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами на території району.
10. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого комітету районної в місті ради.
11. Присвоює ранги посадовим особам виконавчого комітету районної в місті ради та вирішує інші кадрові питання.
12. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
13. Підписує рішення та протоколи сесій районної в місті ради, рішення та протоколи засідань виконавчого комітету районної в місті ради.
14. Видає в межах своїх повноважень розпорядження.
15. Забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян.
16. Здійснює керівництво виконавчим комітетом ради.
17. Укладає відповідно до чинного законодавства договори щодо виконання робіт і надання послуг, необхідних для здійснення повноважень районної в місті ради та її виконавчого комітету.
18. Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної в місті ради, а на вимогу не менше як третини депутатів - у визначений радою термін.
19. Організовує на основі колегіальності роботу виконкому, скликає його засідання, координує діяльність осіб, що входять до складу виконкому, організовує виконання рішень виконавчого комітету.
20. Уживає в разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей.
21. Організовує заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території району.
22. Забезпечує готовність системи управління до функціонування в особливий період.
23. Уносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, коли вони ігнорують законні вимоги, рішення районної в місті ради та її виконавчого комітету, прийняті в межах їх повноважень.
24. Координує діяльність постійних комісій районної в місті ради.
25. Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, що перебувають у комунальній власності міста.
26. Спрямовує і контролює роботу:
 відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної та правоохоронної роботи;
 фінансового відділу;
 відділу бухгалтерського обліку.
27. Очолює:
 мобілізаційну підготовку та мобілізацію району;
 цивільну оборону району;
 районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;
 комісію з питань захисту прав дитини в Покровському районі;
 районну комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації;
 спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру районного рівня при виконкомі Покровської районної в місті ради;
 робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю та запобігання порушень чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів.
28. Забезпечує взаємодію з:
 Криворізькою північною об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області;
 управлінням Державної казначейської служби у Покровському районі;
 Криворізьким північним об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України;
 районним судом;
 районною прокуратурою;
 районним відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області;
 районним відділом виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції.


Крамаренко Олег Анатолійович

Крамаренко Олег Анатолійович

Заступник голови Покровської районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів

Левченко Дмитро Петрович

Левченко Дмитро Петрович

Заступник голови Покровської районної в місті ради

Лушпій Андрій Анатолійович

Лушпій Андрій Анатолійович

Заступник голови Покровської районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів

Файницька Олена Миколаївна

Файницька Олена Миколаївна

Керуючий справами виконкому Покровської районної в місті ради


Безкоровайний Валентин Миколайович

Безкоровайний Валентин Миколайович

голова комітету з фізичної культури і спорту

Виноградова Марина Володимирівна

Виноградова Марина Володимирівна

Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Гайдей Анна Василівна

Гайдей Анна Василівна

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Гапон Денис Олексійович

Гапон Денис Олексійович

Завідувач відділу житлово-комунального господарства

Коргут Сергій Антонович

Коргут Сергій Антонович

Начальник відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради

Корнєєва Любов Василівна

Корнєєва Любов Василівна

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської районної в місті ради

Ларіна Ольга Григорівна

Ларіна Ольга Григорівна

завідувач відділу реєстрації місця проживання громадян

Мач Тетяна Борисівна

Мач Тетяна Борисівна

Завідувач відділу економіки та промисловості

Ніконова Галина Володимирівна

Ніконова Галина Володимирівна

Завідувач відділу розвитку підприємництва

Павлиш Ольга Павлівна

Павлиш Ольга Павлівна

Завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної та правоохоронної роботи

Підглазна Оксана Василівна

Підглазна Оксана Василівна

Завідувач відділу з питань культури

Руденко Олена Миколаївна

Руденко Олена Миколаївна

Завідувач відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування

Скубенко Олена Володимирівна

Скубенко Олена Володимирівна

Начальник фінансового відділу

Удовенко Марія Миколаївна

Удовенко Марія Миколаївна

начальник служби у справах дітей

Ушакова Оксана Анатоліївна

Ушакова Оксана Анатоліївна

Завідувач організаційного відділу

Храплюк Ірина Михайлівна

Храплюк Ірина Михайлівна

Завідувач загального відділу

Яценко Яна Ігорівна

Яценко Яна Ігорівна

голова комітету у справах сім'ї і молоді