Перелік установ організацій Державні установи Міграційні служби Тернівський районний сектор у м. Кривий Ріг Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області

Прокопенко Ігор Володимирович

Прокопенко Ігор Володимирович


Прокопенко Ігор Володимирович
Посада: завідувач
Місце роботи: Тернівський районний сектор у м. Кривий Ріг Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області
Освіта: вища
Дата народження: 25 липня 1971 р.
Місце народження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
Загальний стаж:
(роки)
19
Телефон: 35-24-00

Прийом громадян

Порядок запису:

 

в прийомні дні
Розпорядок (дні та часи прийому):
  • Пн (900–1800) перерва (1300–1400)
  • Вт (900–1800) перерва (1300–1400)
  • Ср (900–1100)
  • Чт (900–1800) перерва (1300–1400)
  • Пт (900–1645) перерва (1300–1400)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

- Регулює взаємодію сектору з правоохоронними органами, органами судової та виконавчої влади, з питань щодо напрямів роботи сектору.
- Організовує прийом громадян у секторі та проводить особистий прийом громадян.
- Розглядає особисто або організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом заяв, звернень громадян, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій тощо з питань, що належать до компетенції сектору.
- Організовує в межах компетенції та здійснює контроль за провадженням з питань прийняття/припинення громадянства України та подає відповідні документи до Головного управління для внесення на розгляд до ДМС України та Комісії при Президентові України з питань громадянства, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства.
- Організовує в межах компетенції та здійснює контроль за провадженням з питань встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування.
- Приймає рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування та надає до Головного управління на погодження і затвердження відповідно до чинного законодавства.
- Приймає рішення про скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні, повернення, у тому числі в примусовому порядку, іноземців та осіб без громадянства з України, заборону в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, здійснюють заходи, пов’язані з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України.
- Організовує прийом документів та приймає рішення про надання дозволу на імміграцію, відмови в його наданні та скасуванні такого рішення.
- Забезпечує подання відповідних документів на розгляд до Головного управління для отримання посвідки на постійне проживання.
- Згідно чинного законодавства та внутрішньовідомчих нормативних актів організовує документування осіб паспортом громадянина України. Відмовляє у наданні цих послуг лише за наявності правових підстав.
- Реєструє/знімає осіб з реєстрації за місцем проживання та місцем перебування Відмовляє у цих послугах лише за наявності правових підстав. Веде відповідні обліки.
- Організовує та здійснює контроль за формуванням Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
- Співпрацює в межах компетенції з державними органами щодо сприяння у влаштуванні дітей, розлучених із сім’єю, які звернулися із заявою про захист в Україні, до дитячих закладів чи сімей.
- У межах компетенції сприяє розлученим із сім’єю дітям, які звернулися із заявою про захист в України, у розшуку батьків або інших їх законних представників.

Є можливість задати питання: