Путівник Послуги

Дозвільні

Дозвільні

Кількість:17



Аналювання виданого дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2), розташованих на території м. Кривого Рогу
Анілювання дозволу на виконання будівельних робіт



Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
припинення діяльності з розповсюдження зовнішньої реклами



Анулювання експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
Анулювання експлуатаційного дозволу



Видача дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2), розташованих на території м.Кривого Рогу
Початок виконання будівельних робіт на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2)



Видача дозволу на перевезення надгабаритних, великовагових вантажів
Перевезення великовагових та надгабаритних вантажів



Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Видача дозволу



Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові та габаритні параметри яких перевищують нормативні
видача дозволу на рух великовагоових транспортних засобів



Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі втрати або пошкодження)
дублікат дозволу



Видача дубліката дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
Видача дубліката дозволу на рух транспортних засобів



Видача дубліката погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Дублікат погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів



Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
Передача у власність, постійне користування, оренду земельної ділянки



Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
Викуп земельної ділянки



Видача сертифіката в разі прийняття в експлуатацію об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середнім (СС2) наслідками, розташованих на території м.Кривого Рогу
Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта



Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду)
переоформлення дозволу



Переоформлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
Переоформлення експлуатаційного дозволу



Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
впровадження господарської діяльності за декларативним принципом



Унесення змін до виданого дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва,що за класом наслідків (відповідальності)належать до об'єктів із середніми наслідками (СС2), розташованих на території м.Кривого Рогу
Зміни даних у виданому дозволі (зміна замовника, генерального підрядника, осіб,які відповідають за проведення авторського або технічного нагляду, коригування проектної документації)