Останні зареєстрованні послуги

Останні послуги:

Перейти до сторінки:749 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця


надання копій документів з реєстраційної справи

[ Адміністративні, муніципальні ]
748 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (вперше після досягнення 14-річного віку)


Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

[ Адміністративні, муніципальні ]
747 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав


Внесення запису до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав

[ Адміністративні, муніципальні ]
746 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна


Облік безхазяйного нерухомого майна

[ Адміністративні, муніципальні ]
745 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав


За заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.

[ Адміністративні, муніципальні ]
744 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з виявленням технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилки)


Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

[ Адміністративні, муніципальні ]
743 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно


державна реєстрація заборони розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору

[ Адміністративні, муніципальні ]
742 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно


офіційне визнання і підтвердження державою факту набуття права власності на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

[ Адміністративні, муніципальні ]
741 Видача довідки про отримання\неотримання усіх видів державних соціальних допомог


Довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги видається на підставі письмової заяви або усної вимоги за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, який підтверджує особу та місце її проживання (реєстрації).

[ Соціально-правові ]
740 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно


Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

[ Адміністративні, муніципальні ]
739 Приєднання до газових мереж об’єктів житлового фонду та комунально-побутових об’єктів


З 27.11.2015 р. порядок та умови приєднання до газових мереж регламентуються Кодексом газорозподільних систем, яким визначено два типи приєднання до газових мереж - стандартне приєднання, та приєднання, що не є стандартним (далі – нестандартне приєднання). Послугою «Стандартне приєднання» може скористатись споживач, якщо потужність його об’єкту газоспоживання не перевищує 16 куб. м газу на годину і відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях. Якщо об’єкт газоспоживання не може бути приєднаний до газових мереж за схемою «Стандартного приєднання», замовник може скористатися послугою «Нестандартне приєднання».

[ Комунальних підприємств ]
738 Внесення змін до особового рахунку, щодо нового власника або інших змін, які стосуються видів споживання газу, та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті


Внесення змін до особового рахунку, щодо нового власника або інших змін, які стосуються видів споживання газу, та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті.

[ Комунальних підприємств ]
737 Відсікання (врізання) від системи газопостачання


Відсікання (врізання) від системи газопостачання.

[ Комунальних підприємств ]
736 Заявочний ремонт газового обладнання вітчизняного виробництва


Заявочний ремонт газового обладнання вітчизняного виробництва.

[ Комунальних підприємств ]
735 Отримання акту балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін


Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов'язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та напрямів потоків природного газу.

[ Комунальних підприємств ]

Перейти до сторінки: