Останні зареєстрованні послуги

Останні послуги:

Перейти до сторінки:904 Державна соціальна допомога дітям померлого годувальника


Допомога дітям померлого годувальника

[ Соціально-правові ]
903 Грошова компенсація вартості за самостійно придбані засоби реабілітації.


Грошова компенсація за самостійно придбані засоби реабілітації.

[ Соціально-правові ]
902 Послуги із психологічної реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях


Психологічної реабілітації

[ Соціально-правові ]
901 Призначення і виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях


допомога багатодітним сім’ям

[ Соціально-правові ]
900 Надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини.


“пакунок малюка” при народженні дитини.

[ Соціально-правові ]
899 Надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям


Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

[ Соціально-правові ]
898 Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів


механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб, які навчаються за денною формою за державним замовленням, а саме: студентам; курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

[ Соціально-правові ]
897 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”


Допомога “пакунок малюка” є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.Право на отримання допомоги “пакунок малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину. Допомога “пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину.

[ Соціально-правові ]
896 Надання компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги


Компенсаційна виплата призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами),

[ Соціально-правові ]
895 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність


Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною

[ Соціально-правові ]
894 Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”


Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років; отримувач послуги “муніципальна няня” - батьки (усиновлювачі), опікуни дитини; муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

[ Соціально-правові ]
893 нкіневенев


она8нщка

[ Інші процедури ]
892 Послуга одним пакетом за «життєвою ситуацією «Зміна місця проживання»


Адміністративна послуга одним пакетом щодо оформлення документів за життєвою ситуацією «Зміна місця проживання»

[ Адміністративні, муніципальні ]
891 Надання погодження внесення об’єкта приватизації до статутного капіталу іншого господарського товариства, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)


Погодження проекту договору про перехід від власника до господарського товариства

[ Інші процедури ]
890 Надання згоди щодо передачі в заставу (іпотеку) об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)


Погодження проекту договору застави (іпотеки)

[ Інші процедури ]

Перейти до сторінки: