Путівник Послуги Житлово-комунальні

Укладання договорів постачання природного газу з побутовими споживачами у відповідності до Правил постачання природного газу

Укладання договорів постачання природного газу з побутовими споживачами у відповідності до Правил постачання природного газу

Укладання договорів газопостачання з побутовими споживачами


Необхідно виконувати у наступній послідовності:

Для укладання договору побутовим споживачам (населенню) необхідно звернутися для отримання та заповнення Заяви-приєднання до Договору постачання природного газу

Нормативно-правові підстави:
 • Правила постачання природного газу (затверджені Постановою від 30.09.2015 №2496 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
 • ЗУ "Про ринок природного газу"
Установа чи організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут"
Структурний підрозділ: Криворізький відділ реалізації ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"
Місце звернення:

Центри обслуговування клієнтів


Режим роботи:
 • Пн (900–1800)
 • Вт (900–1800)
 • Ср (900–1800)
 • Чт (900–1800)
 • Пт (900–1800)
 • Сб (900–1800)
Виконав(ець,ці):
Криворізький відділ реалізації ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" (Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровськгаз збут")
Документи, які необхідно подати:
 • Документ, що засвідчує особу
Спосіб подання документів:
 • Особисто, або законним представником
 • Поштою
Спосіб отримання документів:
 • Особисто, або законним представником
 • Поштою
Інформація: Постачання природного газу населенню, з 01.01.2016р. здійснюється лише на підставі укладення публічного договору постачання природного газу між постачальником та побутовим споживачем. Керуючись Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2496, та статтями №№ 633,634,641 та 642 Цивільного кодексу України, ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» (далі - Постачальник) пропонує укласти з ним договір постачання природного газу на умовах Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. №2500 (далі - Договір), які є однаковими для всіх споживачів України, шляхом підписання побутовим споживачем Заяви-приєднання до умов Договору, ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» надіслало своїм клієнтам Заяву-приєднання до умов Договору постачання природного газу побутовим споживачам та супровідний лист з роз’ясненнями. Фактом згоди споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Постачальником поданої споживачем Заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам. Тож, у разі відсутності зауважень до персоніфікованих даних у надісланій на адресу споживача заяві, її необхідно підписати у декількох місцях та повернути газопостачальній компанії - надіслати поштою, або вкласти у спеціальну скриньку в абонентському відділі газового господарства, або передати контролеру під час його візиту. Жодних інших додаткових документів (договорів) підписувати не потрібно. У разі наявності пільг споживачу необхідно вказати назву та номер документу, що підтверджує наявність пільги. Адреса газопостачальної компанії, на яку необхідно повернути заповнену Заяву-приєднання, вказана у супровідному листі у реквізитах постачальника. Отримати відповідь на додаткові питання можна через Особистий кабінет споживача, попередньо зареєструвавшись на сайті http://kr.104.ua, або звернувшись до оператора контакт-центру щодня (включаючи суботу-неділю) з 8:00 до 20:00 год. за номером (056) 46-26-104. У разі незгоди споживача укладати договір з постачальником із спеціальними обов'язками та за відсутності укладеного в установленому порядку договору постачання природного газу з іншим постачальником споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об'єкт.
Особливі умови: Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта побутового споживача, зміни його власника та щодо нових побутових споживачів, що будуть приєднані до газорозподільних систем Оператора ГРМ, є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання договору постачання природного газу з новим власником, побутовий споживач (новий власник) повинен самостійно звернутися до постачальника із спеціальними обов'язками з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору постачання природного газу. Нові власники об'єктів (нові споживачі) разом із заявою про укладання договору постачання природного газу пред'являють постачальнику із спеціальними обов'язками оригінали таких документів: • документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення); • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта); • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності). Якщо подані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про укладання договору на постачання природного газу з новим власником об'єкта (новим споживачем) дані потребують уточнення, постачальник із спеціальними обов'язками протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення даних. За відсутності зауважень або після їх усунення постачальник із спеціальними обов'язками протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або з дати усунення зауваження) повідомляє споживача про корегування персоніфікованих даних або укладання договору постачання природного газу.
Умови визначення вартості: безоплатно


Організації, які задіяні: