Головна Всі новини за 2014 рік вересень місяць

Правові аспекти використання праці на роботах підвищеної небезпеки робітників, які уклали цивільно-правові угоди

Правові аспекти використання праці

Дата публікації:19 вересня 2014 р.

В Україні правову основу, організаційну структуру страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, визнає Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», який вступив в силу з 01 квітня 2001 року.

Згідно статті 1 Закону завданнями страхування від нещасного випадку є:

  • проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; 
  • відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; 
  • відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Дія Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі - підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

Закон передбачає обов’язкове та добровільне страхування від нещасного випадку.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

  1. особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю;
  2. учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; 
  3. особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами. 

На осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами дія Закону не поширюється.
Кваліфікація нещасного випадку як пов’язаного з виробництвом та складення акту за формою Н-1 не означає, що такі особи мають право на страхові виплати від Фонду.
Але такі особи мають право на страхові виплати у разі якщо вони беруть участь у добровільному страхуванні.

Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:

  1. особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками; 
  2. громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

Законодавством передбачено два способи відшкодування шкоди, завданої трудовим каліцтвом: страховий та цивільно-правовий.

На думку Фонду особи, що виконували роботи за договором підряду, не позбавлені захисту своїх прав у порядку цивільного судочинства. Чинне законодавство України містить норми, які дають можливість такому потерпілому захистити свої права в суді та стягнути завдану йому шкоду з винної особи.


Служба страхових експертів з охорони праці відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
в м. Кривому Розі