Головна Всі новини за 2014 рік вересень місяць

Профілактика виробничого травматизму - головне завдання Фонду

Профілактика виробничого травматизму

Дата публікації:10 вересня 2014 р.

Розвиток соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в нашій країні був розпочатий з прийняттям Законів України «Про основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». З 1 квітня 2001 року Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснює державне страхування працюючих громадян України під час їх трудової зайнятості, а також займається питаннями соціальної адаптації та матеріальної підтримки потерпілих внаслідок ушкодження здоров'я на виробництві та професійних захворювань.

Діяльність відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Кривому Розі спрямована на реалізацію завдань страхування від нещасного випадку, а саме проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Виконання статутних функцій і обов'язків Фонду з попередження нещасних випадків покладається на страхових експертів з охорони праці, цілеспрямована робота яких значною мірою сприяє зниженню рівня виробничого травматизму. У відділенні Фонду страхові експерти з охорони праці проводять свою роботу приблизно на 23 тисячах підприємствах страхувальників.

Проведені першому півріччі 2014 року семінари, наради, круглі столи із спеціалістами з охорони праці підприємств найбільш небезпечних видів діяльності дали змогу донести до їх учасників стурбованість відділення Фонду рівнем виробничого травматизму та профзахворюваності, прийняти за їх результатами відповідні рішення, розробити дієві профілактичні заходи.

З метою реалізації профілактичних заходів за 6 місяців 2014 року надано страхувальникам 431 консультацію, представники робочих органів виступали на 6 семінарах, 56 нарадах та взяли участь у 2 засіданнях «круглого столу», на яких обговорювалися питання стану охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах міста, у засобах масової інформації розміщено 13 публікацій та здійснено 8 виступів на радіо. 

Планування таких профілактичних заходів здійснюється на основі результатів аналізу виробничого травматизму. Особлива увага під час аналізу звертається на нещасні випадки із смертельними наслідками та на такі, що закінчуються інвалідністю, а також на підприємства, де нещасні випадки відбуваються найчастіше.

Протягом 6 місяців 2014 року страхові експерти з охорони праці взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 60 підприємствах, у роботі комісій з питань охорони праці - на 14 підприємствах, у розробці нормативних актів (інструкцій, положень) на 120 підприємствах, у розробці профілактичних заходів, внесені пропозиції щодо підвищення безпеки виробництва, розповсюджено 121 примірник нормативних актів з охорони праці та плакатів.

Страховими експертами з охорони праці протягом звітного періоду проведено 273 перевірки стану профілактичної роботи на підприємствах щодо створення здорових та безпечних умов праці. При цьому виявлено 1206 порушень законодавства про охорону праці, експертів у розслідуванні всіх нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування, територіальним управлінням Держгірпромнагляду, профспілками, роботодавцями, управліннями праці та соціального захисту населення виконкомів міської та районних рад, іншими структурами дозволила значно зменшити виробничий травматизм на підприємствах міста.

За 6 місяців 2014 року на підприємствах, установах і в організаціях м. Кривого Рогу зареєстровано 90 нещасних випадків, в яких постраждали 94 осіб, в тому числі 5 - із смертельним наслідком. Зареєстрований 1 груповий нещасний випадок, в якому постраждало 6 працівників, в т.ч. 1 смертельно. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, рівень виробничого травматизму знизився на 3%. (в 2012 році зареєстровано 93 нещасних випадків, в яких постраждало 96 осіб, в.т.ч. 7 смертельно). 

Зменшена кількість випадків професійних захворювань - на підприємствах міста зареєстровано 162 страхових випадків професійного захворювання (в аналогічному періоді минулого року - 171).

Аналіз обставин і причин травматизму на підприємствах показує, що основними причинами травматизму є: організаційні, зокрема невиконання вимог інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків (54% травмованих). Серед технічних причин переважає незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території та засобів виробництва, а також конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва. Серед психофізіологічних - особиста необережність потерпілих (12%). 

Безперечно, профілактика нещасних випадків на виробництві значно простіше і економічно вигідніше, ніж витрати на лікування або відшкодування шкоди за втрачене життя. Однак, сьогодні ці витрати несе виключно Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Тому й відсутня зацікавленість роботодавця в покращенні умов і безпеки праці.

Проблемним питанням залишається питання оформлення трудових відносин, які гарантують виплату працівнику заробітної плати, соціальний захист, забезпеченість необхідними умовами праці для виконання роботи, передбаченими законодавством про працю. Під час проведення розслідування нещасних випадків встановлюються факти, коли роботодавець належним чином не оформлює трудові відносини з працівниками, за яких не сплачуються внески до Фонду, що є порушенням діючого законодавства. Тому, виникають труднощі щодо визнання нещасного випадку, таким що пов'язаний з виробництвом, а відповідно стає неможливим відшкодування Фондом коштів на медичну допомогу, проведення медичної реабілітації, а також страхові виплати.

Зниження рівня виробничого травматизму залежить не тільки від фінансування заходів з охорони праці, навчання працівників безпечним прийомам праці, від медичних оглядів, професійного добору, надійності роботи устаткування, роботи служби охорони праці, але, в першу чергу, від добросовісного ставлення до виконання вимог нормативних-правових актів з охорони праці безпосередньо працівниками на своєму робочому місці. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про охорону праці» працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

Служба страхових експертів з охорони праці
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань в м. Кривому Розі