Головна Всі новини за 2010 рік листопад місяць

До уваги суб’єктів господарювання!

До уваги суб’єктів господарювання! Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі щодо відшкодування відсоткових ставок за кредитами подовжено!

Дата публікації:19 листопада 2010 р.

Запрошуємо суб’єктів малого підприємництва міста взяти участь у конкурсі щодо здійснення часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів, який проводиться облдержадміністрацією в рамках Програми розвитку малого підприємництва в Дніпропетровській області на 2009 – 2010 роки. Кінцевий термін подання заяв продовжено до 26 листопада 2010 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти підприємництва, які:

  •  проводять господарську діяльність не менше одного року; - забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;
  •   розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних;
  •  модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку відповідних територій.

Для участі в конкурсі претенденти подають до управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 34, кім. 18, заяву у двох примірниках та такі документи:

  • - бізнес-план інвестиційного проекту, який має містити інформацію щодо строку окупності інвестиційного проекту, розміру прибутку та рентабельності виробництва (надання послуг), створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця, збільшення обсягу виробництва на 1 грн. залучених бюджетних коштів, розміру перевищень надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації у розрахунку на рік;
  •  копія кредитного договору, завірена банком, який видав кредит; - копія графіку погашення кредиту та сплати відсотків за ним, засвідчена банком; - довідка-розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом;
  •  нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; - нотаріально засвідчена копія статуту (для юридичних осіб);
  •  фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період, завірені в установленому порядку (для юридичних осіб) за формами: №1 «Баланс» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; №2 «Звіт про фінансові результати» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; №3 «Звіт про рух грошових коштів» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»; №4 «Звіт про власний капітал» до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджених наказом Мінфіну від 31.03.1999 №87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованим в Мін’юсті 21.06.1999 за №391/3684 (зі змінами); №5 «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженою наказом Мінфіну від 29.11.2000 №302 «Про примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованим в Мін’юсті 11.12.2000 за №904/5125 (із змінами);
  •  довідка відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; - копія статистичної звітності за останній звітний період (для юридичних осіб) (форма №1 – підприємництво, затверджена наказом Держкомстату України від 27.08.2007 №321 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N1 – підприємництво (річна), N1 – підприємництво (коротка) – річна, N1 – підприємництво (квартальна), N1 – підприємництво (малі) – піврічна” зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.09.2007 за №1056/14323.

Телефони для довідок: (056) 744-26-27 (управління споживчого ринку та підприємництва Дніпропетровської облдержадміністрації), (0564)92-25-89 (управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міськради).