Головна Всі новини за 2014 рік лютий місяць

До відома страхувальників! Інформація про форму заявки щодо відповідних спеціалістів з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці за кошти Фонду, від страхувальтників

Інформація про форму заявки щодо відповідних спеціалістів з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці за кошти Фонду, від страхувальтників

Дата публікації:19 лютого 2014 р.

Згідно зі статтею 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) бере участьу фінансуванні навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці.

Механізм участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці (далі – спеціалісти) визначається Порядком участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці, затвердженим постановою правління Фонду від 19.03.2013 № 2, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2013 за № 550/23082 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 1.2. цього Порядку Фонд здійснює фінансування навчання з питань охорони праці спеціалістів за заявками страхувальниківта уповноважених представників застрахованих осіб (профспілок).

Для проведення за кошти Фонду навчання з питань охорони страхувальники звертаютьсядо робочого органу виконавчої дирекції Фонду, та надають такі документи:
  • лист за підписом керівника страхувальника на ім'я робочого органу щодо необхідної кількості відповідних спеціалістів для проходження навчання з питань охорони праці;
  • копію розпорядчого документа про призначення на відповідну посаду спеціаліста, який потребує проходження навчання, або іншого документа, який засвідчує виконання спеціалістом певних обов’язків з охорони праці (накази, розпорядження, постанови, рішення, протоколи та ін.);
  • заявку щодо відповідних спеціалістів з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці за кошти Фонду, яка надається в електронному вигляді (у форматі Exсel) та на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 1.
До відповідних спеціалістів з питань охорони праці, які мають право проходити навчання з питань охорони праці за рахунок коштів Фонду, відносяться особи, які на підставі розпорядчого або іншого документа виконують певні обов’язки з охорони праці.
Зауважуємо, що у разі ненадання страхувальником до заявок на проходження навчання з питань охорони праці розпорядчих або інших документів, які засвідчують виконання спеціалістом певних обов’язків з охорони праці, навчанняза кошти Фондутаких осіб не проводитиметься.

Копії розпорядчих або інших документів, які засвідчують виконання спеціалістами певних обов’язків з охорони праці, повинні бути належним чином оформлені (наявність дати, номера, підпису тощо) та завірені роботодавцем відповідно до законодавства.
Звертаємо Вашу увагу на те, що у разі виникнення необхідності здійснення страхувальником заміни спеціаліста, вказаного у заявці, на іншого, страхувальник повинен надати до робочого органу виконавчої дирекції Фондуу термін не пізніше 10 робочих днів до початку навчання:
  • лист щодо причини (звільнення,відпустка, хвороба тощо) відмови у проходженні навчання з питань охорони праці заявленого спеціаліста;
  • нову заявку на іншого спеціаліста, який потребує проходження навчання з питань охорони праці.

За консультацією з питань заповнення заявок можна звертатись до відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Кривому Розі.


 Додаток 1


 Начальнику відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті (районі) ___________________________ (ПІБ) 
Заявка щодо відповідних спепеціалістів з питань охорони праці, які потребують навчання з питань охорони праці   за кошти Фонду
(від страхувальників)
№ з/п

Дані організації, підприємства ФОП, тощо -страхувальника

Дані про відповідного спеціаліста з питань охорони праці
Повна назва

Код ЄДРПОУ

Повна адреса (район, місто/село, вул. буд.)

Контактний телефон

Прізвище

Ім'я

По батькові

Стать (Ч/Ж)

Посада/  професія

Посада або повноваження з питань охорони праці

Документ, який засвідчує виконання певних обов’язків або повноважень з охорони праці (Наказ, розпорядження, постанова, інше - №, дата)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Керівник

 

 

підпис

 

 

/ ПІБ/