Головна Всі новини за 2014 рік лютий місяць

Про регуляторну діяльність

Про регуляторну діяльність

Дата публікації:6 лютого 2014 р.

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності
дії регуляторного акта – рішення міської ради від 28.12.2012 №1660 "Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності"

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність дії якого відстежується: рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1660 "Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності ".

2. Назва виконавців заходів з відстеження: управління земельних ресурсів, містобудування і архітектури виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття даного регуляторного акта: є встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності.

4. Строк виконання заходів із відстеження: з 29.12.2013 по 29.01.2014.

5. Тип відстеження: повторне.

6.Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості вкладених договорів особистого сервітуту за інформацією, наявною в управлінні земельних ресурсів виконкому міської ради.
Відстеження очікуваної результативності дії регуляторного акта проводилось за наступні періоди:
  • аналогічний до прийняття рішення період у минулому році з 29.06.2012 по 29.12.2012;
  • базовий період відстеження з 29.12.2012 по 29.06.2013;
  • повторний період відстеження з 29.06.2013 по 29.12 .2013.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи їх одержання.
Очікувана результативність дії регуляторного акта - рішення міської ради від 28.12.2012 №1660 "Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності" відстежувалася за рахунок здійснення управліннями земельних ресурсів, містобудування і архітектури виконкому міськради моніторингу статистичних даних за оформленням нових і поновленням діючих договорів особистого строкового сервітуту.
Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії даного рішення є:
  • у сфері інтересів територіальної громади – установлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місцях, зручних для користування; усунення передумов незаконного розміщення тимчасових споруд; створення нових робочих місць; покращення соціального забезпечення пільгових категорій громадян; поліпшення стану навколишнього середовища;
  • у сфері інтересів суб’єктів господарювання – визначення чіткої і прозорої процедури отримання погодження на розробку технічної документації, її затвердження та оформлення договору особистого сервітуту під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; збільшення кількості суб’єктів господарювання, які впроваджують господарську діяльність; легалізація окремих видів підприємницької діяльності; підвищення рівня конкуренції;
  • у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – упорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (не як окремих об’єктів, а як торговельних зон) з метою покращення благоустрою міста; поповнення дохідної частини бюджету, направленої на вирішення програм соціально-економічного розвитку територіальної громади міста; залучення інвестицій для господарського розвитку міста; зменшення обсягів тіньової економіки в місті.
Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта часові виміри не змінюються, а витрати та вигоди суб’єктів господарювання майже не змінюються. У той же час підвищиться рівень їх правової впевненості внаслідок більш чіткого встановлення функцій органів контролю.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта.
Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму (на теперішній час) щодо порядку оформлення правоустановчих документів на користування чужою земельною ділянкою та використання тимчасових об’єктів за призначенням, позитивно вплине на підвищення темпів економічного зростання, зниження соціального напруження у суспільстві та поліпшення екологічної ситуації.
Базою кількісних та якісних показників для здійснення відстеження обрано 6 місяців діючих показників та наведено у таблиці:

Показники

 

Оди-

ниці виміру

Період відстеження

 

Відхилення

Аналогічний до прийняття рішення

29.06.2012-

29.12.2012

Базовий

29.12.2012-

29.06.2013

Повторний

29.06.2013-29.12.2013

1

2

3

4

5

6

Кількісні показники

Укладених договорів особистого сервітуту

осіб

78

90

107

+12/

+17

Якісні показники

Створення умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок

бали

3

5

5

+2/

+0

Залучення інвестицій у розвиток міста

бали

4

5

5

+1/

0

Стабільне надходження до міського бюджету плати за користування земельними ділянками, що перебувають у власності територіальної громади

бали

4

5

5

+1/

0

Фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери міського господарства.

бали

4

5

5

+1/

0

 

Примітка:оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За результатами аналізу даних, необхідних для повторного відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1660 "Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності" (зі змінами), у певній мірі підтверджуються досягнення цілей, визначених при його прийнятті. Укладання договорів особистого сервітуту для розміщення тимчасових споруд є доступною процедурою для всіх суб’єктів господарювання та у свою чергу, стимулює розвиток підприємництва міста.

Беручи до уваги пропозиції, у тому числі, висловлені на громадських слуханнях 21.01.2014, процедура вдосконалення запровадженого регуляторного акту триває. Питання може бути вирішено шляхом унесення змін до діючого регуляторного акта–рішення міської ради.