Головна Всі новини за 2020 рік червень місяць

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Дата публікації:30 червня 2020 р.

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської ради від 30.06.2020 №4771 внесено зміни до плану  діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (рішення міської ради від 30.10.2019 №4165, зі змінами  оприлюднено 05.11.2019, 26.12.2019, 03.03.2020  в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

З метою дотримання принципу передбачуваності при провадженні регуляторної діяльності, на виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи пропозиції розробників до плану внесено корегування щодо доповненення його пунктом 8:

п/п

Назва проєкту

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта

8

Про користування елемен-тами благоустрою та їх частинами  при розміщен-ні тимчасових споруд для здійснення підприємниць-кої діяльності на тери-          торіях адміністративних районів м. Кривого Рогу

Урегулювання  пи-тань розміщення тим-часових споруд для здійснення підпри-ємницької діяль-ності на елементах благоустрою    згід-но з вимогами чинного законо-давства України

II півріччя

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (каб. 216, тел. 493-07-94), електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб. 510, тел. 493-08-71), електронна адреса: urp@kr.gov.ua

 

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2020 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України» https://kr.gov.ua.

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради(50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 92-25-89).