Головна Всі новини за 2019 рік серпень місяць

Як підприємець може витратити зароблені кошти на власні потреби

Як підприємець може витратити зароблені кошти на власні потреби

Дата публікації:29 серпня 2019 р.

Національний банк України вирішив внести зміни у пункт 1 розділу І Інструкції про відкриття та закриття рахунківклієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерези-дентів, а саме, в нього буде додано новий абзац: «Забороняється використовувати по-точні рахунки фізичних осіб-підприємців/ фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребами».

У своєму повідомленні Національний банк України заявляє, що ця норма має технічний, уточнюючий характер і не містить змін для фізосіб-підприємців.

Для чого необхідне таке уточнення?

Податковий кодекс України зобов'язує банки надсилати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи-підприємця або особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.  Зазначена норма, передбачає необхідність надання інформації про всі рахунки платників податків, як ті, що відкриті для здійснення підприємницької діяльності так і відкриті для власних потреб.

Позиція ДФС ґрунтується на тому, що відповідно до норм Господарського кодексу України, громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення для забезпечення виконання податкових зобов'язань такого платника.

Враховуючи викладене, в зазначеному проекті на громадське обговорення винесена уточнююча норма, яка чітко розмежовує власні кошти від тих, що були отримані від підприємницької діяльності. 

Водночас така  норма не забороняє фізичній особі-підприємцю після сплати всіх податків та зборів перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності, на поточний рахунок, відкритий цій особі для власних потреб.

Національний банк України також наголошує, що будь яких обмежень щодо використання коштів за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів, відкритих для власних потреб, не передбачається. Вони можуть здійснювати всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, але які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Остаточна версія змін до Інструкції буде ухвалена за підсумками громадського обговорення з урахуванням пропозицій і зауважень. Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються до 12 вересня 2019 року на поштову та електронну адресу Національного банку України:

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

Електронна адреса: 22SPRA@U1H0; nbu@bank.gov.ua