Головна Всі новини за 2018 рік лютий місяць

Відшкодування ПДВ та податок на прибуток

Відшкодування ПДВ та податок на прибуток

Дата публікації:21 лютого 2018 р.

Податковим кодексом України визначено, що від'ємне значення ПДВ за заявою платника може бути задеклароване до бюджетного відшкодування:
- на поточний рахунок платника;
- у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.
Одне з приватних підприємств Дніпропетровського управління Офісу ВПП задекларувало відшкодування в рахунок сплати податку на прибуток, не звернув увагу на пропорційне розподілення цього податку між державним та місцевим бюджетом. Фахівці Управління заперечили правомірність декларування та відмовили у такому відшкодуванні.
Податок на прибуток підприємств відноситься до загальнодержавних податків, зарахування яких до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу. В свою чергу Бюджетний кодекс України передбачає сплату податку на прибуток приватними підприємствами до Державного бюджету України тільки частково.
Отже, суми ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню, не можуть бути зараховані в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу по податку на прибуток підприємств.
Слід зазначити, що така позиція є одностайною та схваленою ДФС, Міністерством фінансів України та врешті судом.
Дніпропетровське управління Офісу великих платників