Головна Всі новини за 2018 рік січень місяць

Зміна розміру адміністративного збору

Зміна розміру адміністративного збору

Дата публікації:5 січня 2018 р.

 

До уваги відвідувачів Центру адміністративних послуг «Віза»!

Повідомляємо, що Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» з 01 січня 2018 року встановленопрожитковиймінімум для працездатнихосіб у розмірі 1762 гривні на місяць. Відповідно, з 01 січня 2018 року діютьнові ставки адміністративногозборуза проведення державної реєстрацію речових прав на нерухоме майно:

Державна реєстрація права власності :

- у строк, що не перевищує 5 робочихднів - 0,1 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (180 грн);

- у строк 2 робочідні – 1 прожитковиймінімум для працездатнихосіб (1760 грн);

- у строк 1 робочий день – 2 прожитковихмінімуму для працездатнихосіб (3520 грн);

- у строк 2 години – 5 прожитковихмінімумів для працездатнихосіб (8810 грн).

Державнареєстраціяіншогоречового права:https://drive.google.com/open?id=

- у строк, що не перевищує 5 робочихднів – 0,05 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (90 грн);

- у строк 2 робочідні – 0,5 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (880 грн);

- у строк 1 робочий день – 1 прожитковиймінімум для працездатнихосіб (1760 грн);

- у строк 2 години – 2,5 прожитковихмінімумів для працездатнихосіб (4410 грн).

 

Державнареєстраціяобтяженьречових прав, іпотеки – 0,05 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (90 грн).

Внесеннязмін до записів Державного реєстру прав – 0,04 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (70 грн).

https://drive.google.com/open?id=Отриманняінформації з Державного реєстру прав:

-отриманняінформації, витягу в паперовіформі – 0,025 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (40 грн);

-отриманняінформації, витягу в паперовіформі – 0,0125 прожитковогомінімуму для працездатнихосіб (20 грн).

 

 

Відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про державнуреєстраціююридичнихосіб, фізичнихосіб-підприємців та громадськихформувань» адміністративнийзбір та плата за наданнявідомостей з Єдиного державного реєструсправляються у відповідномурозмірівідпрожитковогомінімуму для працездатнихосіб,встановленому законом на 1 січня календарного року, в якомуподаютьсявідповіднідокументи для проведенняреєстраційноїдіїабо запит про наданнявідомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

     Таким чином, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесення змін до записів Єдиного державного реєстру та надання інформації з Єдиного державного реєстру з 1 січня 2018 року становлять:

      Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою) – 530 грн.

Скорочені строки реєстрації для юридичнихосіб:

- від 2 год. до 6 год.: 1060 грн. та додатковоадміністративнийзбір - 530 грн.

- протягом 2 год.: 2650 грн. та додатковоадміністративнийзбір - 530 грн.

Державнареєстраціязмін до відомостей про благодійнуорганізацію – 180 грн.

     Державна реєстрація змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця – 180 грн.

Скорочені строки реєстрації для фізичнихосіб-підприємців:

- від 2 год. до 6 год.: 360 грн. та додатковоадміністративнийзбір - 180 грн.

- протягом 2 год.: 900 грн. та додатковоадміністративнийзбір - 180 грн.

Державнареєстрація на підставідокументів, поданих в електроннійформі – 75 % відвідповідногорозміруадміністративногозбору.

Виправленнятехнічноїпомилки, допущеної з вини заявника (щодоюридичної особи) – 160 грн.

    Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника (щодо фізичної особи – підприємця) – 50 грн.

Наданнявідомостей з Єдиного державного реєстру у виглядівитягу – 90 грн.

Надання документа в паперовійформі, щоміститься в реєстраційнійсправі – 120 грн.

 

Ми працюємо для Вас!
Наша якість- Ваша довіра

Контакти Центру адміністративнихпослуг «Віза»:

Тел. 0-800-500-459 (безкоштовно),

e-mail: viza@kr.gov.ua