Головна Трудовим відносинам - законну силу Ні - тіньовим трудовим відносинам!

Офіційне працевлаштування для працівника – обов’язкове!

Криворізька південна державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформує:

Офіційне працевлаштування для працівника – обов’язкове!
Дата публікації:17 серпня 2020 р.

Криворізьке південне управління звертає увагу роботодавців про необхідність легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Так, працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 із змінами. 

Нагадуємо, що офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому. 

Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.