Головна

Трудовим відносинам - законну силу


Основні правові аспекти трудових відносин між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником

Легальна зайнятість - Гарантія трудових прав

Поважай свою працю і відстоюй свої права!

Працівник вирішив звільнитися до закінчення строкового трудового договору: коли можна відмовити?

Якщо причини, з яких працівник має намір достроково розірвати строковий трудовий договір, не вписуються у поважні, роботодавець може відмовити йому і вимагати від працівника відпрацювати встановлений у договорі строк або завершити певну роботу

Держпраці розповідає, що роботодавець зобов’язаний задовольнити вимоги працівника про дострокове розірвання строкового трудового договору у випадках, перелічених у:

1) ч. 1 ст. 39 КЗпП:

 • хвороба або інвалідність, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
 • порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору. У разі звільнення з цієї причини роботодавець зобов’язаний виплатити працівнику вихідну допомогу у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП);

2) ч. 1 ст. 38 КЗпП:

 • переїзд на нове місце проживання;
 • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
 • вступ до навчального закладу;
 • неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком;
 • вагітність;
 • догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною з інвалідністю;
 • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи;
 • вихід на пенсію;
 • прийняття на роботу за конкурсом;
 • інші поважні причини. Які саме причини є поважними, у кожному конкретному випадку вирішує роботодавець. Якщо причини, з яких працівник має намір достроково розірвати строковий трудовий договір, не вписуються у поважні, роботодавець може відмовити йому і вимагати від працівника відпрацювати встановлений у договорі строк або завершити певну роботу.

Працівник-строковик не повинен дотримуватись двотижневого строку попередження про звільнення. Він вважатиметься звільненим у день, зазначений у наказі про припинення строкового трудового договору.

Зарплата "у конверті" - життя без гарантій

Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин, одержуючи заробітну плату «у конвертах» необхідно чітко усвідомлювати, що позбавляєте себе:

 • гарантованого розміру заробітної плати;
 • відповідного пенсійного забезпечення;
 • забезпечення у повному обсязі гарантованого державою права на матеріальні виплати та соціальні послуги;
 • оплачуваної відпустки;
 • права на оплату лікарняного листа, охорону праці;
 • можливості відстоювати свої інтереси як найманого працівника при виникненні непорозумінь із роботодавцем;
 • можливості одержати банківський кредит.

Нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства законом передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати – це державний захист від незаконного звільнення, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена заробітна плата в обсязі, не нижче визначеної законом.

У місті створено та функціонують міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації трудових відносин у сфері підприємництва, які займаються виявленням тіньових робочих місць. Ними відпрацьовано систему у роботі щодо моніторингу питань оформлення трудових відносин із найманими працівниками відповідно до чинного законодавства та механізм взаємодії із контролюючими органами щодо вжиття заходів вливу до порушників відповідно до чинного законодавства.

Благополуччя працівників - запорука успішності бізнесу

Переваги легальних трудових відносин для роботодавців:

 • легалізація бізнесу, дотримання норм чинного законодавства;
 • належний рівень організації виробничого процесу;
 • гарантія додержання трудової дисципліни найманих працівників, правомірне застосування заходів дисциплінарного впливу;
 • законне відшкодування заподіяної матеріальної шкоди;
 • формування позитивного іміджу;
 • підвищення соціальної відповідальності бізнесу до норм європейських стандартів.
Окремі аспекти розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця (ст.40 Кодексу законів про працю України)

Трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваний власником у наступних випадках:

 • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п.2);
 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п.3);
 • прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, установленого вироком суду, що набрав законної сили (п.8); та інших.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ПІДПРИЄМЦЯМ

На позачерговому засіданні Уряду 24 квітня 2020 прийнято постанову «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття».

Так, Фонду виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Крім виплат, пов’язаних з безробіттям, виділені кошти також будуть спрямовані на виплату суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.


«Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить реалізувати дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Джерело

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,