Статті та публікації Допомога держави з оплати ЖКП

Як отримати субсидію + калькулятор+приблизний розмір оплати

Пам’ятка стосовно порядку призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послугХто має право на призначення субсидії?

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Коли субсидія взагалі не призначається?

• на житлове приміщення в якому ніхто не зареєстрований;

• на житлові приміщення в яких опалювальна площа перевищує: для квартир – 120 кв. метрів, та будинки – 200 кв. метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

• у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства відсутні доходи, або вони були меншими ніж розмір мінімальної заробітної плати, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім тих, які надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря або на момент призначення житлової субсидії сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами);

• якщо неповнолітні діти (крім студентів денної форми навчання, місце проживання яких зареєстроване у гуртожитках) маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі;

• у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).

На які послуги призначається субсидія?

• на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг, а саме:

а) житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;

б) комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

• на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, а саме:

а) витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

б) витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

в)поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

• житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік.

• щомісячної житлової субсидії на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створено об'єднання.

Кому призначається субсидія?

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб та розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) і на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Яким чином можна отримати субсидію?

До управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації необхідно надати:

• заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі;

• декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

• довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування. У разі зазначення в декларації таких доходів, та неможливості підтвердити їх довідкою, до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру;

• договір найму (оренди) житла (у разі наявності);

• копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності).

Вказані вище заява та декларація можуть бути надіслані до управління праці та соціального захисту населення поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній кваліфікований електронний підпис, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк. У разі непідписання в зазначений строк подаються нові заява і декларація.

Як призначається субсидія за наявності заборгованості?

У разі наявності заборгованості субсидія призначається за умови документального підтвердження її сплати або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (прийняття ухвали про відкриття провадження у справі). У виняткових випадках, виходячи з обставин, що склалися у родині, субсидія може бути призначена за рішенням районної комісії.

Як розрахувати відсоток обов’язкової плати?

• Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період з урахуванням якого призначається житлова субсидія;

• визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;

• отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2020 – 2027,00 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

• отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги

Які доходи включаються та не включаються до сукупного доходу сімей, які претендують на одержання субсидії?

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

 • заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
 • допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
 • грошові перекази, отримані із-за кордону;
 • інші доходи.

До сукупного доходу домогосподарства не включаються такі соціальні виплати:

 • частина допомоги при народженні або усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
 • одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;
 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

До сукупного доходу також не враховуються:

 • аліменти, отримані на дітей;
 • сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати);
 • спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
 • вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;
 • суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

До середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються:

 • отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

За який період враховуються доходи для призначення субсидії?

При розрахунку субсидії:

 • на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – за попередній календарний рік;
 • з початку неопалювального сезону – за III-IV квартали попереднього календарного року;
 • з початку опалювального сезону – за I-II квартали поточного календарного року;
 • не з початку опалювального (неопалювального) сезону – за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії

Розмір пенсії враховується:

 • за серпень поточного року – при призначенні з початку опалювального сезону;
 • за березень поточного року- при призначенні з початку неопалювального сезону;
 • за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія – у разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Які особливості врахування доходів?

Якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді вони не мали доходів, або їх середньомісячний дохід був меншим за мінімальну заробітну плату, в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:

1) половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;

2) одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та не отримували допомогу по безробіттю;

3) одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;

4) фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

5) фактично отриманих такими особами доходів — у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець такого періоду не досягла 18-річного віку, або в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи належать до визначених комісією інших категорій громадян, зокрема таких, що надають соціальні послуги;

7) двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг;

8) трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — в усіх інших випадках.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів:

 • одна мінімальна заробітна плата — для платників єдиного податку першої групи;
 • дві мінімальні заробітні плати — для платників єдиного податку другої групи;
 • три мінімальних заробітних плат — для платників єдиного податку третьої групи.

Для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю:

 • - один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб - за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум;
 • - фактично отримані доходи - за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум;
 • - три прожиткових мінімуми, встановлених для працездатних осіб - за кожний місяць, у якому відсутні доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням житлової субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір нарахованої пенсії.

Призначення субсидії, як виняток, за рішенням районних комісій.

Рішення про подання документів щодо призначення житлової субсидії на розгляд районної комісії приймає управління праці та соціального захисту населення про що повідомляє заявнику.

У яких випадках субсидія призначається, як виняток, за рішенням районних комісій:

 • непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, та дитячим будинкам сімейного типу на збільшену понад соціальну норму площу житла;
 • у разі, якщо громадянин протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;
 • у разі наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн.);
 • будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;
 • у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
 • особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами;
 • виходячи з кількості осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні;
 • особам, які зареєстровані у житловому приміщенні та сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім’ї;
 • дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні, з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
 • якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія може бути призначена з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію);
 • громадянин не повернув надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу управління праці та соціального захисту населення.

Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 % соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.А для дитячих будинків сімейного типу — не більш як на 50 %.

За рішенням районної комісії припиняється та поновлюється раніше призначена субсидія.

Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті управління праці та соціального захисту населення може запропонувати заявнику подати додаткові документи необхідні для прийняття рішення. Заявник має право самостійно подати додаткові документи навіть у разі, коли структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пропонував подати такі документи для розгляду комісією.

Рішення комісії про призначення або відмову в призначенні житлової субсидії може бути оскаржено заявником до суду.

На яку площу призначається субсидія?

Соціальна норма володіння чи користування загальною площею житла встановлена в розмірі 13,65 кв. м. на кожного зареєстрованого у житлі та додатково 35,22 кв. м. на домогосподарство.

На які норми користування комунальними послугами призначається субсидія?

Соціальні нормативи споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів, газопостачання, електричної енергії встановлено єдині для всієї України, виходячи з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм споживання послуг:

1) водопостачання та водовідведення:

 • постачання холодної води - 2,4 куб. м. на одну особу (за наявності центр. постачання гарячої води,
 • 3,6 куб. м. на одну особу (за відсутності центр. постачання гарячої води),
 • постачання гарячої води - 1,6 куб. м. на одну особу,
 • водовідведення – 3,6 куб. м. на одну особу;

2) теплопостачання:

 • централізоване опалення будинків, які обладнані будинковими та/або квартирними приладам обліку - 0,0383 Гкал на 1 м2 опалювальної площі * коригуючий коефіцієнт (0,573 – 1-4-х поверхові будівлі, 0,386 – 5 і більше поверхів)
 • централізоване опалення будинків, які не обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, визначається по формулі

СНт = (Пмін х Кс) / СРт,

де СНт - соціальний норматив плати за теплову енергію, гривень на 1 кв. метр;

Пмін - законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

Кс - середній кількісний склад домогосподарств, які одержують житлову субсидію, що становить дві особи;

СРт - соціальна норма опалювальної площі житла на одне домогосподарство у складі двох осіб - 62,52 кв. м.

3) вивезення твердих побутових відходів:

вивезення рідких нечистот - 0,4167 куб. м. на одну особу на місяць,

 • 0,76 куб. м. на одну особу на місяць;

4) газопостачання:

 • для опалення в опалювальний період – 4 куб. м. на 1 кв. м. площі * коригуючий коефіцієнт (0,982 – 1-2-х поверхові будівлі, 0,716 – 3 і більше поверхів),
 • на газову плиту (для приготування їжі)
 • 3,3 куб. м. на одну особу,
 • на газову плиту (приготування їжі і підігрів води - 5,4 куб. м. на особу,
 • на газову плиту і водонагрівач - 10,5 куб. м. на одну особу;

5) електропостачання:

 • для опалення в опалювальний період - 30 кВт год. на 1 кв. м. площі * коригуючий коефіцієнт (0,982 – 1-2-х поверхові будівлі, 0,573 – 3 і більше поверхів),
 • у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами - 110 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї, але не більше 230 кВт год. (за наявності центр. постачання гарячої води),
 • 130 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї, але не більше 250 кВт год. (за відсутності центр. постачання гарячої води),
 • у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами - 70 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт год. на іншого члена сім’ї, але не більше 190 кВт год. (за наявності центр. постачання гарячої води),
 • 100 кВт год. на сім’ю з однієї особи + 30кВт год. на іншого члена сім’ї, але не більше 220 кВт год. (за відсутності центр. постачання гарячої води).
На який період призначається субсидія?

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

 • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
 • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату послуги з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення житлова субсидія призначається за наявності договору наймання (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору наймання (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія призначається за рішенням комісії з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

Як призначається субсидія на опалювальний та неопалювальний періоди?

Субсидія розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезони.

Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу, управління праці та соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянин.

Якщо протягом опалювального періоду розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами не перевищує розміру обов’язкового відсотка платежу, на наступний неопалювальний період субсидія призначається на підставі звернення громадянина.

Як мають діяти громадяни у разі їх незгоди з розміром призначеної субсидії?

Заявник має право оскаржити до районної комісії або до суду рішення управління праці та соціального захисту населення щодо розміру призначеної субсидії або про відмову в призначенні житлової субсидії, а також рішення щодо подання документів на розгляд комісії.

Про які зміни громадяни зобов'язані проінформувати управління праці та соціального захисту населення протягом 30 днів?

- зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;

- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

- зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

- зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

- зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства набув право власності або право володіння на транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);

- будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

Яка відповідальність у випадку надання недостовірної інформації?

На вимогу управління праці та соціального захисту населення сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином до державного бюджету, у випадку коли:

 • у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
 • громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміни обставин, що враховувалися при призначені житлової субсидії, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;
 • під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

якщо фізична особа – підприємець не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором, припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (пункт 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії.

У яких випадках проводиться перерахунок розміру призначеної субсидії без звернення громадян?
 • зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком;
 • встановлення Кабінетом Міністрів України нового порядку обчислення розміру обов’язкової частки плати громадян;
 • отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи осіб;
 • зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;
 • зміни виконавця комунальної послуги на окремій території (на підставі списків, наданих таким виконавцем).

Яку суму повинні сплачувати громадяни за спожиті житлово-комунальні послуги в разі призначення субсидії?

Отримавши житлову субсидію у грошовій формі (у тому числі готівковій), громадяни зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

Яким чином проводиться виплата житлової субсидії?

Громадянам, які одержували житлову субсидію та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грошовій безготівковій формі або у грошовій готівковій формі та у яких відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги, на наступний строк субсидія призначається у грошовій готівковій формі (виплачується на руки «живими» коштами).

Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.

За бажанням одержувача субсидії, виплата субсидії може здійснюватися у грошовій безготівковій формі. Для цього необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення з відповідною заявою в якій обов'язково зазначити номер мобільного телефону.

Яку суму повинні сплачувати громадяни за спожиті житлово-комунальні послуги в разі призначення субсидії?

Отримавши житлову субсидію у грошовій формі (у тому числі готівковій), громадяни зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

У яких випадках припиняється надання раніше призначеної субсидії?

1. За рішенням комісії припиняється за поданням управління праці та соціального захисту населення, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

 • домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг);
 • громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
 • у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
 • громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміни обставин, що враховувалися при призначені житлової субсидії, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;
 • під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
 • якщо фізична особа – підприємець не сплатить єдиний соціальний внесок чи сплатить його в розмірі, меншому ніж мінімальний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, а також особа, що працює за трудовим договором, припинить дію такого договору за ініціативою працівника (статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України), за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України), у зв’язку із закінченням строку (пункт 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) або відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці (пункт 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України) в будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії.

2. За рішенням управління праці та соціального захисту населення у разі, коли:

-виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

-громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.

Надання житлової субсидії у зазначених випадках припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому їх виявлено (якщо інше не передбачено заявою).

Як поновити припинену субсидію?

1. Протягом сезону її призначення у випадках, зазначених в пп. 1 та 2 пункту 1, з місяця, наступного за місяцем, в якому надійшло повідомлення про відновлення надання житлово-комунальної послуги (послуг), сплату заборгованості за житлово-комунальну послугу (послуги).

2. Протягом сезону її призначення за рішенням районної комісії у випадках, зазначених в пп. 3 – 5 пункту 1, після подання нових заяви та декларації.

3. Лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон у випадках, зазначених в пп. 2 пункту 2, після подання нових заяви та декларації.

4. На наступний опалювальний (неопалювальний) сезон, за рішенням районної комісії у випадках, зазначених в пп. 3 – 6 пункту 1, після подання нових заяви та декларації.

В районних управліннях праці та соціального захисту населення діють прямі телефонні „гарячі” лінії, за якими можна отримати консультацію. Це:

Металургійний район: пр. Металургів, буд. 16; тел. 097-39-20-336

Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе, буд. 16; тел.94-84-88; 068-18-81-010

Покровський район: вул. Ватутіна, буд. 37в; тел.098-18-10-107; 098-18-10-117

Інгулецький район: пр. Південний, буд. 1; тел. 94-71-61; 94-71-71; 94-71-62; 096-04-38-568

пр. Перемоги, буд. 45, кв. 179; тел. 067-91-47-657;

Саксаганський район: вул. Соф'їПеровської, буд. 16а; тел. 405-74-87; 94-72-42

Тернівський район: вул. Ухтомського, буд. 23; тел. 097-50-33-528; 067-43-36-786

Центрально-Міський район: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27; тел. 493-83-01; 067-77-73-560; 050-48-88-945