Статті та публікації Все про ОСББ

Все про ОСББ

Впровадження енергоефективних заходів
Програма відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 - 2020 роки

ПАСПОРТ


1. Назва: Програми відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2020 роки (надалі – Програма).

2. Замовник Програми: відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради.

3. Відповідальні за виконання: відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому міської ради – головний розпорядник коштів.

4. Мета: упровадження енергоефективних заходів у житловій сфері шляхом відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам.

5. Початок: 2016 рік, закінчення: 2020 рік.

Порядок

відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері:

1. Порядок відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері (надалі – порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2020 роки", 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (надалі – Постанова №1056), Програми відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам (надалі – ОСББ, ЖБК або позичальники) на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551 (надалі – програма).

2. Порядок визначає процедуру та механізми використання коштів, передбачених в міському бюджеті в рамках виконання програми.

3. Відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету надається ОСББ, ЖБК у розмірі 20 відсотків від розміру основної суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з енергозбереження, визначених Постановою №1056:

- обладнання й матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- обладнання й матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

- теплонасосна система для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання й матеріали до неї;

- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання й матеріали до неї;

- обладнання й матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), прилади-розподілювачі, автоматичні регулятори температури повітря в приміщенні та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання й матеріали до нього;

- обладнання й матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім одно-камерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- двері для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- електричні котли для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них (за умови передбачення оптимізованою схемою перспективного розвитку системи теплопостачання міста, погодженої відповідним рішенням міської ради, децентралізації опалення із застосуванням систем електричного опалення в такому будинку).

4. Умовою надання відшкодування позичальникам частини суми кредиту з міського бюджету є:

4.1 отримання позичальником відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету;

4.2 у разі виконання капітального ремонту (реконструкції) із застосуванням обладнання та/або матеріалів згідно з пунктом 3 порядку, – наявність у пакеті документів проектно-кошторисної документації, що пройшла комплексну державну експертизу згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів і акта авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, що зберігаються в уповноваженій установі та надаються головному розпоряднику коштів міського бюджету.

5. Відшкодування частини суми кредитних коштів здійснюється на підставі договору про взаємодію (додаток 1) між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів програми, та державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належать державі, (надалі- уповноважені банки).

6. Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі пакета документів, що зберігається в уповноваженому банку. Він містить:

6.1 копію статуту ОСББ, ЖБК;

6.2 свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

6.3 наказ (витяг з протоколу) про призначення уповноваженої від ОСББ та ЖБК особи;

6.4 копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку; копії довідок про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платника податків вищезазначеним особам;

6.5 копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, ЖБК) про необхідність отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку;

6.6 кредитний договір;

6.7 документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів:

6.7.1 рахунок-фактура;

6.7.2 договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи;

6.7.3 акт прийому-передачі товару або накладна;

6.7.4 акт виконаних робіт.

6.8. документи (акти, довідки тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії в багатоквартирному будинку, приєднаному до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, узяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків установлення приладу обліку теплової енергії в процесі впровадження енергоефективних заходів відповідно до пункту 3 Порядку).

6.9. документи (акти, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію ( у разі коли позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання й матеріалів до них).

7. ОСББ, ЖБК при проведенні загальних зборів відповідно до статуту визначають необхідні першочергові роботи, ухвалюють рішення про залучення кредитних коштів, суму та оптимальний термін кредиту.

8. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішень загальних зборів укладають кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до її внутрішніх нормативних документів.

9. Уповноважені установи щомісяця до 30 числа інформують головного розпорядника коштів міського бюджету про позичальників, які мають право на відшкодування кредиту на заходи, зазначені в пункті 3 порядку.

10. Позичальники, що отримали у звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженим банком до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

11. Після отримання від позичальника повного пакету документів, наведених у підпункті 4.2 (у разі виконання капітального ремонту (реконструкції), пункті 6 порядку, та отримання уповноваженим банком відшкодування кредиту з державного бюджету, уповноважені банки подають головному розпоряднику коштів зведений реєстр (додаток 2) позичальників, які взяли кредити в цих установах, та копії пакета документів, завірених належним чином.

12. Відшкодування частини суми кредиту проводиться головним розпорядником коштів у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження від уповноважених банків зведених реєстрів позичальників на підставі пропозицій на фінансування.

13. Відшкодування позичальникам частини суми кредиту проводиться одноразово за одним кредитним договором за однією адресою.

14. Відшкодування позичальникам частини суми кредиту проводиться з моменту надання повного пакету документів від уповноваженого банку. При цьому сума кредиту, що підлягає відшкодуванню, має бути не погашена позичальником, про що уповноважений банк обов’язково інформує головного розпорядника коштів.

15. Позичальник кредитних коштів забезпечує цільове та ефективне їх використання відповідно до Постанови №1056.

16. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за використанням коштів міського бюджету протягом усього строку реалізації програми.

17. Відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету надається в строки, визначені чинними нормативними документами, але не пізніше 20 грудня фінансового року, за умови своєчасного проведення платежів органами Державної казначейської служби України.

18. Відшкодування відбувається шляхом перерахунку головним розпорядником коштів на рахунок відповідного уповноваженого банку, яка, у свою чергу, протягом 3 банківських днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників.

19. Уповноважений банк протягом 1 банківського дня надає головному розпоряднику звіт про цільове використання коштів, до якого додаються відповідні виписки чи необхідні документи.
Додаток 1

до порядку відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднан-ням співвласників багатоквартир-ного будинку та житлово-будівель-ним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері

ДОГОВІР №____

про взаємодію

на _______ рік

м. Кривий Ріг "___"_________ _____ року

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому міської ради (надалі – головний розпорядник коштів), в особі __________________, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку та ________________________________ (надалі – кредитно-фінансова установа), в особі _______________________________________, який діє на підставі _____________________________________, з іншого боку (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі відшкодування розпорядником коштів частини суми кредиту, отриманого об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельними кооперативами (надалі – ОСББ, ЖБК), (надалі – відшко-дування частини кредиту) на цілі енергозбереження в кредитно-фінансовій установі відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551 (надалі – програма), у розмірах та в порядку, визначеному Порядком відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері (надалі – порядок).

1.2. Головний розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого в кредитно-фінансовій установі, ОСББ, ЖБК (надалі – позичальники) на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що використовуються на цілі з енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків, у розмірі 20 відсотків від вартості матеріалів та/або обладнання, на заходи з енергозбереження та реконструкції багатоквартирних будинків згідно з програмою.

1.3. Перелік енергоефективного обладнання та/або матеріалів наведено в пункті 3 порядку.

1.4. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до її внутрішніх нормативних документів.

1.5. Відшкодування частини кредиту здійснюється в національній валюті на підставі цього договору та поданих зведених реєстрів кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів.

1.6. Загальна сума договору становить ___________ (_____________) грн. (сума прописом)

_________ коп.

2. Основні завдання Сторін

Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов'язуються:

2.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов програми.

2.2. Здійснювати заходи з популяризації програми щодо відшкодування частини кредиту позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в програмі.

2.3. Обмінюватися наявною інформацією, що стосується предмета цього договору, проводити спільні консультації й переговори, установлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати таких контактів.

3. Обов'язки та права розпорядника коштів

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри позичальників, що отримали кредит на цілі, передбачені порядком.

3.1.2. Забезпечити відшкодування частини кредиту за кредитним договором, укладеним між позичальником та кредитно-фінансовою установою, шляхом перерахування бюджетних коштів на транзитний рахунок №____________________, відкритий у Банку/Кредитно-фінансовій установі, МФО___________, ЄДРПУ _______________, у строки, установлені відповідно до чинних нормативних документів.

3.1.3. Відшкодовувати частину кредиту в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, згідно з помісячним планом асигнувань та в порядку черговості надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників.

3.1.4. Проводити фінансування частини суми кредиту з міського бюджету на підставі отриманого зведеного реєстру позичальників та копій документів, що підтверджують упровадження такого обладнання та/або матеріалів, а також інформації – підтвердження щодо отримання кредитно-фінансовою установою відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету.

3.1.5. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору.

3.1.6. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи.

3.2. Головний розпорядник коштів має право:

3.2.1. Уносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором.

3.2.2. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів позичальників (згідно з пунктами 4 та 6 порядку) та контроль за ціллю використання кредитів, отриманих за програмою, відповідно до умов договору.

4. Обов'язки й права кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. У кредитних договорах, що укладатимуться з позичальниками, у графі "Ціль кредитування" зазначати: "Для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів:___" з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.1.2. Щомісяця до 10 числа формувати й надавати головному розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені порядком, копії документів, що підтверджують упровадження такого обладнання та/або матеріалів й одночасно інформувати розпорядника коштів про отримання відшкодування частини суми кредиту для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з державного бюджету, та повідомляти про суму кредиту, не погашену позичальником.

4.1.3. Формувати та зберігати за кожним позичальником, який отримав кредит відповідно до умов цього договору, пакет документів, необхідний для укладення договору та підтвердження цільового використання кредитних коштів.

4.1.4. Протягом 3-х банківських днів перераховувати скеровані головним розпорядником на транзитний рахунок установи кошти, призначені для відшкодування частини кредиту, на позичкові рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору, для погашення частини кредиту позичальника.

4.1.5. Протягом 1-го банківського дня інформувати головного розпорядника коштів про цільове використання коштів.

4.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та договором.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за програмою, у зведений реєстр.

5.3. Головний розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту позичальників з міського бюджету в разі несвоєчасного проведення платежів органами Державної казначейської служби або відсутності коштів у міському бюджеті на визначені заходи.

6. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю невиконуючої сторони, а саме: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в подачі електроенергії та телекомунікацій, збої в комп’ютерних системах, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя та інші обставини, що перебувають поза контролем Сторін та безпосередньо впливають на можливість виконання ними зобов’язань.

7. Строк дії договору

7.1. Договір набуває чинності з _________ і діє до 31.12.20___ або повного виконання Сторонами зобов’язань у частині розрахунків.

Умови договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладання, згідно статті 631 Цивільного кодексу України.

7.2. Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Сторона, що бажає розірвати договір, направляє повідомлення іншій Стороні не пізніше 30 робочих днів до пропонованого дня припинення дії договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни й доповнення до договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання договору, Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей договір складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

_________________________

Р/рахунок ________________

_________________________

МФО ____________________

ЄДРПОУ_________________

Керівник_________________

___________ _____________

(підпис) (ініціал, прізвище)

М. П.

м. Кривий Ріг, 50101

пл. Молодіжна, 1

Департамент розвитку інфраструктури міста


Криворізької міської ради

Р/рахунок ________________

у ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.

МФО 805012

ЄДРПОУ 03364234

Керівник__________________________

______________ ___________________

(підпис) (ініціал, прізвище)

М. П.


Додаток 2

до порядку відшкодування частини кредитів,

що надаються об’єднанням співвласників

багатоквартирного будинку та житлово-

будівельним кооперативам на впровадження

енергоефективних заходів у житловій сфері

Зведений реєстр № ________

позичальників, які отримали кредит у _____________________________________________________________________________________

(вказується назва кредитно-фінансової установи, загальна сума кредиту, у тому числі вартість енергоефективного обладнання та/або матеріалів)

за Програмою відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 роки

Реквізити кредитно-фінансової установи:_____________________________________________________________________________

з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Місце реєстрації позичальника

Адреса здійснення заходу

Мета взяття кредиту

№ та

дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Відсоткова ставка, %

Рекомендована сума відшкодування кредиту з міського бюджету,

грн.

% до суми кредиту, грн.

Дата відшкодування з державного бюджету

Сума відшкодування з державного бюджету, грн.

Усього

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

____________________________________________

(Посада керівника кредитно-фінансової установи)

____________________________________________

(Посада головного розпорядника коштів)

______________ _____________________________

(підпис) (ініціал, прізвище)

______________ _____________________________

(підпис) (ініціал, прізвище)

"____"___________________ _____року

"____"___________________ _____року


Перелік ОСББ, які отримали відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету у розмірі 20 відсотків від розміру основної суми кредиту у 2017 році

Перелік ОСББ, які отримали відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету у розмірі 20 відсотків від розміру основної суми кредиту у 2018 році

Перелік ОСББ/ЖБК, які отримали відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету у розмірі 20 відсотків від розміру основної суми кредиту у 2019 році
Телефон для довідок: 92-15-44