Головна Оподаткування Всі новини за 2011 рік квітень місяць

Подання податкової звітності до органів ДПС

Подання податкової звітності до органів державної податкової служби

Дата публікації:22 квітня 2011 р.

Як передбачено статтею 16 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі - ПКУ), платник податків зобов'язаний, зокрема, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів.
Згідно пункту 46.1 статті 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.
Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки органу Державної податкової служби (далі - ДПС), в якому перебуває на обліку платник податків (пункт 49.1 статті 49 ПКУ).
Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації, розрахунки щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді (пункт 49.2 статті 41 ПКУ).
Згідно пункту 49.3 статті 49 ПКУ податкова декларація подається до органу державної податкової служби за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;  б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (підпункт 49.4 статті 49 ПКУ).
Подання звітності в електронному вигляді має багато переваг для платників податків, а саме: економія робочого часу та коштів на придбання бланків, гарантоване оперативне відстеження змін до форм звітності, і не тільки податкової, арифметичний контроль за показниками декларації, безпаперова технологія подання звітності, уникнення витрат часу на черги при поданні звітності, надходження підтвердження прийняття звітності.
Відповідно до пункту 49.5 статті 49 ПКУ у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею.
Отже, платники податків, за винятком платників, що належать до великих та середніх, можуть надіслати податкову звітність на адресу органу ДПС поштою, з описом вкладення, не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.
    Державна податкова адміністрація у Дніпропетровській області звертається до платників податків не зволікати з поданням податкової звітності до останнього дня, адже відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 ПКУ, податкова декларація за місячний звітний період подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, а квартальна - через 40 днів після закінчення кварталу та незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених цим Кодексом (п.49.16 ст. 49).

Будемо вдячні за своєчасне подання податкової звітності !

                        Управління масово - роз’яснювальної
                        роботи та звернень громадян
                        ДПА у Дніпропетровській області