Головна Оподаткування Всі новини за 2011 рік березень місяць

Проведення інвентаризації основних засобів

Проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів

Дата публікації:15 березня 2011 р.

Проведення інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів

Згідно з п. 6 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі - Кодекс) визначено, що з дати набрання чинності розділом III Кодексу (01.04.2011) для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Передбачається, що такому нарахуванню передує отримання даних інвентаризації основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 розділу III Кодексу, яка повинна бути в обов'язковому порядку проведена станом на 01.04.2011 р.

Крім того, абзацом 2 цього пункту визначено, що вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Кодексу.

Абзацом 4 цього розділу визначено, що до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

   Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

Північної МДПІ у  м. Кривому Розі