Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків

Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі

2017 2018 2019 2020 2021 2022
ПРОГРАМА підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки

1.Паспорт Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки

1. Назва: Програма підтримки об`єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017  2019 роки (надалі – Програма), зі змінами від 26.12.2018 №3320

2. Розробник Програми : Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

3. Відповідальні за виконання :

- департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради;

- відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради.

4. Початок: 2017 рік, закінчення: 2019 рік.

Мета Програми:

1. Надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено ОСББ.

2. Стимулювання діяльності співвласників багатоквартирних будинків та виховання відповідального ставлення до спільного майна в будинку.

3. Об`єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів на капітальний ремонт конструктивних елементів будинку.

4. Капітальний ремонт систем електропостачання багатоквартирних будинків із заміною електрощитових та внутрішньої електропроводки.

5. Проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинків, у тому числі посилення їх несучої спроможності.

6. Заміна, ремонт та ізоляція трубопроводів централізованого опалення.

Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2022 роки, зі змінами

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1210 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку  в                      м. Кривому Розі  на 2017 2022 роки»

Відповідно до Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», «Про приватизацію державного житлового фонду», Постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року  №572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 13 квітня 2011 року №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»,  Державних будівельних норм  В.3.2-2-2009 «Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт»;  керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести до рішення міської ради від 21.12.2016 №1210 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі», зі змінами, такі зміни:

1.1 замінити в назві та тексті рішення термін дії Програми з «2017 – 2019 роки» на «2017–2022 роки»;

1.2 викласти в новій редакції:

1.2.1 пункт 3:

«3. Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради:

3.1  за підсумками кожного фінансового року забезпечити звітування перед міською радою про використання коштів на виконання заходів Програми;

3.2 розробити Порядок підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та надати для затвердження виконкому Криворізької міської ради.»;

1.2.2.  Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017–2022 роки (додаток).   

 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради  від 26.12.2018 №3320 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1210 «Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017 – 2019 роки».

 ПРОГРАМА

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного

будинку в м.Кривому Розі  на 20172022 роки

  1.Паспорт Програми підтримки об’єднань співвласниківбагатоквартирногобудинку в м.Кривому Розі  на 20172022 роки

1.1. Назва: Програма підтримки обєднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на2017–2022 роки (надалі – Програма).

1.2. Розробник  Програми: Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

1.3. Відповідальні за виконання: департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

1.4. Мета: Надання фінансової допомоги з міського бюджету співвласникам багатоквартирних будинків через співфінансування проєктівна капітальний ремонт конструктивних елементів будинку. Фінансування робіт на виготовлення технічної та іншої документації для житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ). Співфінансування капітальних ремонтів житлових багатоквартирних будинків міста, у яких створено ОСББ з метою забезпечення їх належного інженерно-технічного та санітарного стану, реалізації прав і виконання обов’язків співвласниками багатоквартирного будинку щодо його утримання, забезпечення сприяння співвласникам  у ремонті спільного майна. Забезпечення належного технічного стану ліфтового господарства міста, створення умов для підтримки співвласників багатоквартирних будинків в управлінні спільним майном. Залучення коштів мешканців, що не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житлового фонду, але й стимулюватиме господарче ставлення мешканців до спільного майна, збереження й покращення його технічного стану, забезпечення належного технічного стану ліфтового господарства міста та створення умов підтримки співвласників багатоквартирних будинків в управлінні спільним майном, поліпшення комфорту проживання мешканців багатоквартирних будинків міста.

1.5. Початок: 2017 рік, закінчення: 2022рік.

1.6. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми:

1.6.1 з 2017 до 2019 року – 75 000 тис. грн  (Таблиця 1);

1.6.2 з 2020 до 2022 року – 103 500 тис.грн (Таблиця 2).                               

1.7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми:

1.7.1 надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено ОСББ;

1.7.2 об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проєктівкапітального ремонту конструктивних елементів будинку;

1.7.3 суттєве поліпшення якості житла для членів територіальної громади міста, забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста;

1.7.4 покращення технічного стану ліфтового господарства міста;

1.7.5 забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації ліфтового обладнання багатоквартирних будинків;

1.7.6 створення умов підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста в управлінні спільним майном;

1.7.7 сприяння створенню ефективного власника житла;

1.7.8 створення прозорого механізму взаємодії міської влади з ОСББ;

1.7.9 виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки;

1.7.10 цільове раціональне використання коштів бюджету міста на проведення капітальних ремонтів житлових будинків, мешканцями яких створено ОСББ;

1.7.11 реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства.

1.8. Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, що за підсумками кожного фінансового року звітує перед міською радою про хід її виконання.

 2. Загальні положення 

Програмурозроблено на виконання вимог Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об’єднання співвласників   багатоквартир-ного будинку», «Про  приватизацію державного житлового фонду», «Про енергозбереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року №572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 13 квітня 2011 року №466  «Деякі питання виконанняпідготовчих і будівельних робіт» та Державних будівельних норм В.3.2-2-2009 «Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

 3. Мета Програми

 Метою Програми є:

3.1. Надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено ОСББдля покращення технічного стану житлових будинків.

3.2. Стимулювання діяльності співвласників багатоквартирних будинків та формування відповідального ставлення до спільного майна в будинку.

3.3. Підвищення ефективності та надійності управління житловими будинками.

3.4. Забезпечення умов для сталої ефективної роботи ОСББ.

3.5. Розширення співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості.

3.6. Забезпечення належного технічного стану ліфтового господарства міста, створення умов для підтримки співвласників багатоквартирних будинків в управлінні спільним майном.

3.7.Об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проєктів на капітальний ремонт конструктивних елементів будинку.

3.8. Запровадження енергозберігаючих технологій у житловому фонді.

3.9. Проведення капітального ремонту конструктивних елементів будинку, у тому числі посилення їх несучої спроможності, та внутрішніх систем водо- й електропостачання  (заміна   електрощитових  і  внутрішньої електропроводки), ліфтів, заміна, ремонт та ізоляція трубопроводів централізованого опалення.

 4. Опис проблеми  й  обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення та виконання Програми

   4.1. Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем на сьогодні є житлова. Удосконалення управління житловим фондом, його збереження та технічне переоснащення й заходи з енергозбереження – найважливіші проблеми, що постали перед міською владою. Усі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що такі довгоочікувані зміни можливі лише за умови активної участі в цій справі ОСББ як нової організаційної форми утримання житла, що найкраще відповідає реаліям сьогодення.

 4.2. Допомога бюджету міста необхідна в реалізації заходів з капітального ремонту будинків на умовах співфінансування ОСББ.

 4.3. Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою й зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, відповідно до своєї частки в будинку.

  4.4. Статтями 1, 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначено, що спільне майно багатоквартирного будинку – приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, що обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди,   призначені   для   задоволення потреб співвласників  багатоквартирного будинку  та  розташовані   на   прибудинковій території, права на земельну ділянку, на якій розташованібагатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, і його прибудинкова територія. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

4.5. Ефективним власником будинку, що може управляти й ухвалювати рішення щодо ремонту будинку, його технічного переоснащення з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання житлово-комунальні послуги, стає ОСББ.

4.6. Мешканці, які вирішили управляти будинком, спільною власністю в силу можливостей здійснюють помірний внесок у благоустрій міста й уже не будуть руйнувати те, що зробили власними зусиллями та власним коштом. Чим більше буде свідомих активних громадян у місті, тим більше мешканці будуть  зберігати житловий фонд.

4.7. Найбільш дієвим способом у заохоченні мешканців до створення ОСББ є надання їм фінансової підтримки у виконанні робіт з капітального ремонту будинків, ліфтів, що реалізується виділенням коштів з міського бюджету.

 4.8. Надання фінансової підтримки  на виконання заходів у багатоквар-тирних будинках, мешканцями яких створено ОСББ, здійснюється згідно з Програмою за умов забезпечення низки заходів:

4.8.1 прийняття співвласниками багатоквартирного будинку на загальних зборах рішення про участь у Програмі в порядку, визначеному статутом об’єднання;

4.8.2 виготовленняспіввласниками багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій проєктно-кошторисної документації  щодо  реалізації проєктів, узгодженої згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів;

4.8.3 виконання нормативно-правових актів міської ради та її виконкому у сфері ОСББ.

4.9. Фінансування проєктів коштом міського бюджету здійснюється за умов співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку загальної вартості робіт, згідно з Порядком підтримки ОСББ, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 5. Основні завдання Програми

 Основними завданнями Програми є:

5.1. Покращення рівня життя мешканців шляхом проведення капітального ремонту, технічного переоснащення багатоквартирних будинків та технічного стану житлового фонду із залученням коштів ОСББ.

5.2. Підвищення енергоефективності використання ресурсів та скорочення енергетичних витрат у житловому господарстві.

5.3. Підвищення соціальної активності та самоорганізації громади міста у вирішенні проблем соціального й економічного характеру та покращення рівня життя.

5.4.  Підвищення зацікавленості мешканців у формуванні ефективногоко-лективного власника.

5.5. Надання фінансової допомоги ОСББ для підтримки в належному технічному стані будинків.

5.6. Забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом.

5.7. Створення позитивного іміджу ОСББ у масовій свідомості.

5.8. Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ліфтів.

5.9. Виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки.

 6. Механізми реалізації Програми

 6.1. Фінансування проєктів згідно з Порядком підтримки ОСББ є цільовим та здійснюється за умови співфінансування ОСББ.

 6.2. Одержувачами коштів та замовниками робіт з капітального ремонту є ОСББ. 

 6.3. Замовниками робіт з виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки є департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

 7. Очікувані результати

  Від виконання Програми очікуються такі результати:

  7.1. поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

  7.2. зменшення витрат на утримання будинку за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій;

  7.3. економія енергетичних ресурсів;

  7.4. можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків;

  7.5. поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання в них;

  7.6. соціальна мобілізація мешканців у вирішенні питань утримання житла;

  7.7. підвищення ефективності управління спільною власністю в будинках;

  7.8. формування фахових управителів житлових будинків;

  7.9. активізація взаємодії міської влади та громадських організацій міста, що опікуються справами ОСББ;

  7.10. реалізація державної політики регіонального розвитку в сфері житлово-комунального господарства.

 8. Фінансове забезпечення виконання Програми

 8.1.Фінансування   Програми   (додатки 1, 2)  здійснюється  виключно   в   межах бюджетних призначень, затверджених у міському бюджеті на відпо-відний рік, виходячи з його реальних можливостей.     

 8.2.Джерелами фінансування заходів Програми є: 

 8.2.1 кошти ОСББ;

 8.2.2 кошти обласних, державних, всеукраїнських та міжнародних проєктів і програм розвитку житлово-комунального господарства;

 8.2.3 кошти міського бюджету;

 8.2.4 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 9.  Контроль за виконанням Програми

 9.1. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької  міської ради, що забезпечує  внесення   змін  і  доповнень  до  Програми, у  разі  необхідності –включення додаткових завдань (заходів), уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 9.2.Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради несе відповідальність за своєчасне подання пропозицій з унесення змін до Програмив разі необхідності збільшення орієнтовного обсягу фінансування та інших необхідних змін

Додаток 1 

Додаток 2 

Презентація щодо виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу у житлових будинках, яких створено ОСББ

 Презентація по ОСББ

ПОРЯДОК ПІДТРИМКИ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

РОЗДІЛ І

1.1. Загальні положення

 1.1.1. Порядок підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (надалі – Порядок) розроблено в рамках реалізації Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку в місті Кривому Розі  на 2017–2022 роки (надалі – Програма) з урахуванням вимог Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та інших актів законодавства України. Його дія спрямована на покращення технічного стану житлового фонду в місті Кривому Розі шляхом проведення капітального ремонту спільного майна в багатоквартирних будинках на умовах співфінансування за рахунок коштів міського бюджету та коштів співвласників будинків.

1.1.2. Деякі фактори, що стримують розвиток і діяльність об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ):

1.1.2.1 зношеність та застарілість конструктивних елементів і технічного обладнання багатоквартирних будинків;

1.1.2.2 відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;

1.1.2.3 недостатність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

1.1.3. Мета реалізації Порядку полягає в наданні допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, якими створено ОСББ, підвищенні ефективності та надійності управління житловими будинками, забезпеченні умов для сталої, ефективної роботи ОСББ, розширення співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості. Залучення коштів мешканців не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житлового фонду, але й стимулюватиме господарче ставлення мешканців до спільного майна, збереження й покращення його технічного стану, забезпечення належного технічного стану ліфтового господарства міста та створення умов підтримки співвласників багатоквартирних будинків в управлінні спільним майном.

1.1.4. Співвласники багатоквартирних будинків при ухваленні рішень щодо спільного майна керуються Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та статутом об’єднання.

1.1.5. Виділення коштів з міського бюджету здійснюється за умови співфінансування ОСББ, крім робіт, зазначених у розділі 4.2.  

1.1.6. Допускається залучення коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.1.7. У Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.1.7.1 ОСББ – юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання й використання спільного майна.

1.1.7.2. Співвласники багатоквартирного будинку (надалі –  співвласники) – власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

1.1.7.3. Капітальний ремонт  будинку  –  комплекс ремонтно-будівельних робіт,  пов'язаних  з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників  будинку,  із  заміною  чи  відновленням  несучих  або огороджувальних конструкцій,  інженерного обладнання й обладнання протипожежного захисту  без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.         

1.1.7.4. Капітальний ремонт ліфтів – комплекс ремонтно-будівельних робіт, що виконується після закінчення призначеного терміну експлуатації ліфта (25 років) за замовленням співвласників для ефективної роботи ліфта з повною заміною основних вузлів і деталей.

1.1.7.5. Експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати й за дорученням замовника надають звіти про відповідність проєктних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та несуть відповідальність за достовірність наданих звітів.

1.1.7.6. Конкурсна пропозиція – це комплект документів, що готуються та подаються конкурсантом комісії з реалізації Порядку підтримки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (надалі – комісія) для участі в проведенні відбору за критеріями згідно з вимогами, передбаченими  Порядком.

1.1.7.7. Інші терміни в Порядку вживаються в значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та інших законодавчих актах України.

 1.2. ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

 1.2.1. З метою широкого інформування громадськості з питання  підтримки ОСББ проводиться інформаційна кампанія, поширюються оголошення про надання підтримки на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у рубриці «Все про ОСББ» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

1.2.2. Відповідальним за проведення інформаційної кампанії є департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

1.2.3. ОСББ самостійно за власний кошт організовують інформаційні заходи серед співвласників з роз’ясненням переваг в отриманні підтримки.

 1.3. НАПРЯМИ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

 Надання підтримки ОСББ здійснюється за такими напрямами:

1.3.1 відбір пропозицій на капітальний ремонт конструктивного елементу житлового будинку за критеріями – конкурсний відбір (надалі –відбір за критеріями);

1.3.2 формування переліку ОСББ для фінансування капітального ремон-ту конструктивного елементу житлового будинку за поданим зверненням;

1.3.3 формування переліку ОСББ для капітального ремонту ліфтів за поданим зверненням;

1.3.4 формування переліку ОСББ на виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки за поданим зверненням.

 1.4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ

1.4.1. Для організації реалізації Програми створюється комісія.

1.4.2. Основними принципами діяльності комісії є:

1.4.2.1 додержання вимог чинного законодавства;

1.4.2.2 колегіальність у прийнятті рішень;

1.4.2.3 повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених вимог;

1.4.2.4 обґрунтування прийняття рішень;

1.4.2.5 рівність усіх учасників;

1.4.2.6 незалежність членів комісії.

1.4.3. Члени комісії виконують обов’язки на громадських засадах.

1.4.4. Комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

1.4.5. Голова комісії:

1.4.5.1 здійснює керівництво діяльністю комісії;

1.4.5.2 скликає засідання комісії;

1.4.5.3 головує на засіданнях комісії;

1.4.5.4 забезпечує виконання покладених на комісію завдань, ухвалює в межах компетенції рішення, організовує й контролює їх виконання.

1.4.6. Заступник голови комісії в разі відсутності голови виконує його обов'язки.

1.4.7. Секретар комісії:

1.4.7.1 проводить реєстрацію пропозицій;

1.4.7.2 здійснює їх перевірку на правильність оформлення після реєстрації;

1.4.7.3 за рішенням голови  комісії скликає її засідання;

1.4.7.4 надає учасникам рекомендації, консультації щодо організації, умов та порядку проведення відбору за критеріями та надання звернень.

 1.4.8. Комісія:

1.4.8.1 координує роботу та організаційно-технічні заходи під час:

1.4.8.1.1 підготовки й проведення відбору на капітальний ремонт конструктивного елементу житлового будинку за критеріями відповідно до Порядку;

1.4.8.1.2 надання ОСББ звернень, визначення та затвердження переліку житлових будинків для виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку;

1.4.8.1.3 надання ОСББ звернень, визначення та затвердження переліку житлових будинків для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів;

1.4.8.1.4 надання ОСББ звернень та визначення переліку житлових будинків для виготовлення технічної та іншої документації;

1.4.8.2 визначає терміни подання конкурсної пропозиції для участі у відборі за критеріями на виконання капітального ремонту в житлових будинках, у яких створено ОСББ, та їх закінчення;

1.4.8.3 у разі потреби, залучає експертів, фахівців відповідних проєктних установ та виконкому міської ради;

1.4.8.4 ухвалює рішення про допущення (недопущення) до оцінювання проєктів учасників з відбору за критеріями;

1.4.8.5 має право звернутися в межах повноважень за підтвердженням інформації, наданої учасниками, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції;

1.4.8.6 має право розглядати та ухвалювати рішення щодо кожного  пакета документів, наданих ОСББ.

1.4.9. У разі виникнення надзвичайної ситуації (аварії, катастрофи, стихійного лиха, епідемії тощо), комісія ухвалює рішення щодо термінів реалізації проєктів-переможців на виконання капітального ремонту в житлових будинках, у яких створено ОСББ, у межах бюджетних призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік, виходячи з його реальних можливостей.

1.4.10 Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розглядупропозицій, повідомити комісію про його наявність перед початком голосування, що заноситься до протоколу засідання комісії.

1.4.11. Організаційною формою роботи комісії є її засідання, що проводяться в разі необхідності й вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів від її складу.

1.4.12. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколами, що підписуються головою та секретарем комісії.

1.4.13. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти», вирішальним є голос голови комісії.

1.4.14. Комісія має й інші повноваження відповідно до Порядку, не заборонені чинним законодавством України.

 1.5. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ КОШТОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 1.5.1. За Порядком бюджетні кошти можуть спрямовуватися за вибором співвласників на:

1.5.1.1 виконання капітального ремонту:

1.5.1.1.1 покрівлі (з утепленням горища в разі необхідності);

1.5.1.1.2 централізованого опалення, у тому числі його заміни з ізоляцією;

1.5.1.1.3 систем холодного водопостачання та водовідведення, електропостачання (заміна електрощитових і внутрішньої електропроводки);

1.5.1.1.4 посилення несучої спроможності конструктивних елементів;

1.5.1.1.5 ліфтів;

1.5.1.1.6 міжпанельних швів;

1.5.1.2 виготовлення технічної та іншої документації на житловий будинок.

1.5.2. Один багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, має право на отримання коштів з міського бюджету на капітальний ремонт одного конструктивного елементу будинку один раз. ОСББ, що раніше (до 01.01.2020) отримали допомогу з міського бюджету на виконання капітального ремонту, участі у відборі за критеріями та в поданні звернень на виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку не беруть. Норми цього пункту не поширюються на проведення робіт з капітального ремонту ліфтів житлових будинків, а також на виготовлення технічної та іншої документації. 

1.5.3. Звернення щодо капітального ремонту ліфта та виготовлення технічної документації не позбавляє ОСББ права участі у відборі за критеріями або надання звернення на отримання капітального ремонту одного конструктивного елементу.

1.5.4. ОСББ самостійно визначаються щодо виду необхідного капітального ремонту шляхом прийняття рішення на загальних зборах у порядку, визначеному їх статутами.

1.5.5. Одне ОСББ має право одночасно брати участь у відборі за критеріями та в наданні звернення на виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу житлового будинку.

1.5.6. У разі отримання ОСББ підтримки з міського бюджету на виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу житлового будинку внаслідок відбору за критеріями, з переліку житлових будинків за наданим зверненням ОСББ виключається, або навпаки, у разі отримання допомоги з міського бюджету на капітальнийремонт за поданим зверненням ОСББ у відборі за критеріями участі не бере.   

1.5.7. У разі участі ОСББ у відборі за критеріями та неотриманні підтримки на виконання капітального ремонту, ОСББ має право прийняти  участь у відборі за критеріями в наступному році або в наданні звернення на виконання капітального ремонту. Вид робіт з капітального ремонту може змінюватися, але не частіше разу на рік.

1.5.8. У разі перереєстрації житлово-будівельного кооперативу в ОСББ, підтримка здійснюється на тих же умовах, що й при створенні ОСББ.

1.5.9. Кошти підтримки ОСББ спрямовуються виключно на здійснення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та не підлягають розподілу між співвласниками.

1.5.10. Голови та/або управляючі ОСББ несуть персональну відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України.

 РОЗДІЛ ІІ

2.1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ, У ЯКИХ СТВОРЕНО ОСББ, ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДБОРУ ЗА КРИТЕРІЯМИ

   2.1.1. Дати початку подання конкурсних пропозицій на надання підтримки ОСББ та їх закінчення визначаються комісією на її засіданні.

2.1.2. Конкурсна пропозиція подається до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою: каб. 552, пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101 та має включати:

2.1.2.1заяву в довільній формі на ім’я голови комісії за підписом голови та/або управляючого ОСББ з обов’язковим зазначенням номера телефону та електронної адреси для зворотного зв’язку;

2.1.2.2 копії, завірені належним чином (напис на кожній копії сторінки: «З оригіналом згідно», ініціал, прізвище голови та/або управляючого ОСББ, підпис, завірений печаткою [за наявності]):

2.1.2.2.1статуту (положення);

2.1.2.2.2паспорта голови правління та/або управляючого ОСББ;

2.1.2.3 опис проєкту, у якому має міститися інформація щодо головної мети, видів робіт, які планується виконати в ході проведення капітального ремонту, обсягів коштів, необхідних для реалізації проєкту, із залученням розміру власного внеску та суми коштів місцевого бюджету, очікуваних результатів від реалізації проєкту;

2.1.2.4 попередній кошторис;

2.1.2.5 лист-зобов’язання щодо співфінансування проєкту за підписом голови та/або управляючого ОСББ з обов’язковим указанням суми та відсотку співфінансування;

2.1.2.6 довідку про загальну площу житлових та нежитлових приміщень житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ;

2.1.2.7 довідку за підписом голови та/або управляючого ОСББ про рік введення житлового будинку в експлуатацію;  

2.1.2.8 копію протоколу загальних зборів про участь у відборі за критеріями на виконання капітального ремонту за формою, затвердженою Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  25 серпня 2015 року №203 «Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку» (надалі – Наказ №203). Черга денна протоколу має містити питання: участь у відборі за критеріями, вид капітального ремонту,  згода щодо співфінансування та його розмір;

 2.1.2.9 інформацію виконкому районної в місті ради в довільній формі (але з обов’язковою характеристикою виконання робіт кожної з передбаче-них цим підпунктом п’яти позицій) про дотримання ОСББ Правил благоустрою в місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038,а саме: утримання прибудинкової території в задовільному стані, своєчасне проведення робіт з покосу карантинних рослин, очищення від снігу, участь у «чистих четвергах», прибиранні контейнерного майданчика;

2.1.2.10 розрахунок наявності/відсутності заборгованості співвласників за надані житлово-комунальні  послуги  (тепло-,  водо-,  газо-,  електропос-тачання,вивезення твердих побутових відходів, з управління багатоквартирним будинком попереднім управителем), підтверджений довідками підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, у якому відображено різницю між заборгованістю станом на 01 число місяця, що передує місяцю проведення відбору за критеріями, та на 01 число такого ж місяця попереднього року в розрахунку на 1 м2 загальної площі будинку;

2.1.2.11 узагальнюючу інформацію щодо переліку робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж із зазначенням сум (грн), обсягу (об’єму) та видів виконаних робіт (їх перелік);

2.1.2.12 розрахунок розміру середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів будинку та внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку. Розрахунок проводиться за формулою:

Z=E/T*S, де

        Z - розмір середньомісячних витрат ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж у перерахунку на 1 м2 загальної площі приміщень будинку (визначається у грн/м2);

        Е - загальна сума коштів, фактично витрачена ОСББ на проведення робіт з ремонту конструктивних елементів та внутрішньобудинкових інженерних мереж (визначається у грн);

        Т – кількість місяців з моменту самостійної господарської діяльності ОСББ до моменту підготовки конкурсних пропозицій для участі у відборі за критеріями (визначається у місяцях);

        S – загальна площа будинку (визначається у м2).

У розрахунку не можуть зазначатися роботи з утримання прибудинкової території.

2.1.3. Конкурсні пропозиції надаються в письмовій формі в запечатаному конверті, українською   мовою  на   паперових   носіях. Копія кожної  сторінки  має  бути завірена  підписом  голови  та/або  управляючого ОСББ і скріплена печаткою (за наявності).Пакет прошивається нитками, сторінки нумеруються. На конверті має бути зазначено: повне  найменування  та  місцезнаходження  організатора  відбору за критеріями, повне найменування ОСББ, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), номери контактних телефонів, адреса електронної пошти.

2.1.4. Окрім зазначених документів конкурсна пропозиція може містити схеми, малюнки та інші матеріали, що розкривають її зміст.

 2.1.5. Подані конкурсні пропозиції реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться секретарем комісії.

 2.1.6. Після закінчення терміну подання конкурсних пропозицій комісія не пізніше наступного робочого дня здійснює їх розкриття.

 2.1.7. Зареєстровані конкурсні пропозиції не допускаються до оцінювання в разі:

 2.1.7.1 якщо документи на відбір за критеріями були подані після закінчення встановленого терміну;

 2.1.7.2 якщо проєкт передбачає отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат учасниками (окрім фінансування підрядних робіт);

 2.1.7.3 якщо проєкт спрямований на погашення боргових зобов’язань і матеріального збитку;

  2.1.7.4 якщо проєкт передбачає витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;

  2.1.7.5 якщо ОСББ вже отримало допомогу з міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку;

  2.1.7.6  якщо конкурсні пропозиції подані ОСББ після встановленого строку для усунення недоліків, виявлених під час попередньої перевірки.

 2.1.8. Конкурсанти несуть відповідальність за достовірність наданої інформації й документів відповідно до чинного законодавства України. Конкурсна пропозиція поверненню не підлягає.

2.1.9. Учасник має право відкликати конкурсну пропозицію не пізніше трьох календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій, повідомивши про це комісію письмово.

2.1.10. Після закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій секретар комісії проводить попередню їх перевірку протягом п’ятнадцяти робочих днів.

 2.1.11. Після попередньої перевірки конкурсних пропозицій головам та/ або управляючим ОСББ надається три робочі дні для усунення виявлених під час попередньої перевірки недоліків (надання неповного пакета документів, технічні помилки – описки, арифметичні помилки при проведенні розрахунків).

2.1.12. У разі надання головами та/або управляючими ОСББ документів після встановленого строку, вони не підлягають участі у відборі за критеріями.

2.1.13. Після розміщення конкурсних пропозицій за критеріями комісія не пізніше ніж за сім робочих днів визначає переможців.

2.1.14. Результати відбору за критеріями оголошуються на відкритому засіданні комісії та затверджується протоколом. Усі засідання комісії є відкритими. Впливати на роботу комісії учасникам забороняється.

2.1.15. При визначенні переможців комісія враховує обсяг коштів, передбачених у міському бюджеті для фінансування Програми.

2.1.16. У разі виникнення економії, комісія має право одноразово, після 01 липня, визначити інших переможців, серед ОСББ, які взяли участь у відборі за критеріями та набрали наступну після переможців кількість балів.

 2.1.17. Інформація про результати відбору за критеріями розміщується на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у рубриці «Все про ОСББ» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету протягом трьох робочих днів від дати підписання головою та секретарем комісії протоколу про визнання переможців відбору за критеріями.

2.1.18. Протягом трьох робочих днів комісія письмово повідомляє переможців про перемогу.

2.1.19. Переможці укладають договори на реалізацію проєктів – переможців з головними розпорядниками коштів.

2.1.20. Витрати конкурсантів, пов’язані з участю у виготовленні конкурсних пропозицій, не відшкодовуються.

 2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ

 2.2.1. Оцінювання проводиться за бальною системою.

2.2.2. Максимальна кількість балів – 100, що враховують:

2.2.1 мінімальний розмір заборгованості мешканців багатоквартир-ного будинку за житлово-комунальні послуги вперерахунку на 1м2 загальної площі будинку – до 20 балів;

2.2.2.2 строк уведення будинку в експлуатацію – до 20 балів. При цьому в разі експлуатації будинку 40 та більше років – 20 балів, від 20 до 39 років – 15 балів та до 20 років – 10 балів;

2.2.2.3 наявність виконаних ОСББ робіт з ремонту конструктивних елементів,  внутрішньобудинкових  інженерних   мереж   будинку. За кожен вид робіт надається один бал. Максимальна кількість балів – 15;

2.2.2.4 відсоток співфінансування ОСББ на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку. Кількість балів до 40.

2.2.2.5 виконання заходів, передбачених підпунктом 2.1.2.9, оцінюється в 1 бал за кожен захід. Максимальна кількість – 5 балів.

 РОЗДІЛ ІІІ

3.1. ВИМОГИ ДО ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ

ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ОСББ

3.1.1. Підтримка на виконання капітального ремонту в житлових будинках, у яких створено ОСББ, здійснюється на підставі звернень, поданих головою та/або управляючим ОСББ.

3.1.2. ОСББ самостійно визначаються щодо виду необхідного капітального ремонту шляхом ухвалення рішення на загальних зборах у порядку, визначеному статутом.

3.1.3. Звернення, що надходили в термін до 01.01.2020 до виконкому міської ради з питань виконання капітального ремонту в житлових будинках, у яких створено ОСББ, не враховуються.

3.1.4. Включення ОСББ до переліку будинків, які потребують капітального ремонту, здійснюється на підставі звернення, складеного в довільній формі з обов’язковим зазначенням номера телефону та електронної адреси для зворотного зв’язку, що надійшло за підписом голови та/або управляючого ОСББ із зазначенням адреси будинку, виду капітального ремонту, суми власних коштів.

3.1.5. Перші звернення, що будуть надані головою та/або управляючим ОСББ в термін з 27.01.2020 до 28.02.2020 будуть виконуватися, зважаючи на  дату та час реєстрації ОСББ. При цьому, до звернення на виконання капітального ремонту голова та/або управляючий ОСББ надає виписку з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.1.6. Наступні звернення, що надійдуть до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою:     каб. 552,  пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101, будуть виконуватися, ураховуючи дату подання звернення та номер його реєстрації.

3.1.7. Співфінансування на капітальний ремонт ОСББ складає 8 грн. на   1 м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень будинку.

3.1.8. Звернення на виконання капітального ремонту приймаються  протягом дії Програми та подаються до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою: каб. 552,  пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101.

3.1.9. До звернення додаються:

3.1.9.1 копії, завірені належним чином (напис на кожній копії сторінки: «З оригіналом згідно», ініціал, прізвище голови та/або управляючого ОСББ, підпис, завірений печаткою [за наявності]):

 3.1.9.1.1 протоколу загальних зборів про виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку, мешканцями якого створено ОСББ, за формою, затвердженою Наказом №203. На загальних зборах власниками та співвласниками ухвалюється рішення щодо виду необхідного капітального ремонту, згоди відносно співфінансування ОСББ та його розміру;

3.1.9.1.2 статуту (положення) ОСББ;

 3.1.9.2 лист-зобов’язання щодо співфінансування робіт з капітального ремонту власниками та співвласниками житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ;

3.1.9.3 довідка про загальну площу житлових та нежитлових приміщень житлового будинку за підписом голови та/або управляючого ОСББ;

3.1.9.4  у разі визначення спеціалізованою організацією стану конструк-тивного елементу житлового будинку - ІV категорія, ОСББ надається технічний висновок з обстеження житлового будинку, що потребує термінового проведення робіт з капітального ремонту одного конструктивного елементу.При цьому технічний висновок з документами, зазначеними в пункті 3.1.9, необхідно подати головою та/або управляючим ОСББ до визначення комісією орієнтовного попереднього переліку будинків ОСББ на виконання капітального ремонту одного конструктивного елементу будинку. У разі подання технічного висновку після засідання комісії, житловий будинок включається до складу будинків, яким поза чергою здійснюється капітальний ремонт одного конструктивного елементу на наступний бюджетний період. Якщо конструктивний елемент будинку перебуває в аварійному стані, то мають бути застосовні заходи з відселення мешканців, для усунення непередбачуваної ситуації.

3.1.10. Незалежно від послідовності надходження звернення житловий будинок за яким надано технічний висновок спеціалізованою організацією стосовно стану конструктивного елементу житлового будинку ІV категорії, він включається до складу будинків, у яких поза чергою здійснюється капітальний ремонт.

3.1.11.  Усі документи надаються українською мовою, скріплені підписом голови та/або управляючого ОСББ і печаткою ОСББ (за наявності), прошиті та пронумеровані.

3.1.12. Перелік документів, що необхідно надати до звернення про надання бюджетного призначення на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку на умовах співфінансування, є вичерпним.

3.1.13. Документи, зазначені в пункті 3.1.9. цього розділу, подаються  на кожен будинок окремо.

3.1.14. Документи повертаються на доопрацювання голові та/або управляючому ОСББ в разі подання їх з порушенням вимог  пункту 3.1.9.

3.1.15. Голові та/або управляючому ОСББ надається п’ять робочих днів після отримання повідомлення в електронному вигляді для усунення виявлених під час перевірки недоліків. У разі неусунення недоліків, виявлених під час перевірки у визначений термін, до реєстру виконання капітального ремонту звернення ОСББ не включається.

3.1.16. Виконання капітального ремонту здійснюється в порядку отримання від ОСББ звернень та пакетів документів, зазначених у пункті 3.1.9. цього розділу. У разі надходження в один день декількох звернень, послідовність будується відповідно до номера реєстрації документів. Реєстр виконання капітального ремонту розміщується на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у рубриці «Все про ОСББ» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. Реєстр виконання капітальних ремонтів оновлюється на електронних ресурсах раз на квартал - до десятого числа першого місяця кварталу.

3.1.17. Кожного року дії Програми для капітального ремонту за поданими зверненнями комісія визначає орієнтовний попередній перелік будинків ОСББ у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на поточний рік.

3.1.18. Після ухвалення орієнтовного попереднього переліку будинків ОСББ на виконання капітального ремонту їх голови та/або управляючі ОСББ у термін до десяти робочих днів після отримання в електронному вигляді повідомлення про включення до попереднього переліку надають на засідання комісії попередній кошторис виконання робіт з капітального ремонту відповідно до звернення.

3.1.19. У разі ненадання ОСББ попереднього кошторису на виконання робіт з капітального ремонту в термін, передбачений пунктом 3.1.18. цього розділу, комісією звернення ОСББ не розглядається та до реєстру   включається наступний житловий будинок, у якому створено ОСББ.

3.1.20. Після наданих головами та/або управляючими попередніх кошторисів комісія затверджує остаточний перелік житлових будинків для фінансування робіт на виконання капітального ремонту в межах бюджетних призначень.

3.1.21. У разі виникнення економії, комісія має право одноразово, після 01 липня, визначити наступні ОСББ на виконання капітального ремонту за їх зверненнями.

 РОЗДІЛ ІV

4.1. УМОВИ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ  ЛІФТІВ

 4.1.1. Роботи з капітального ремонту ліфтів здійснюються в обсязі бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік.

4.1.2. ОСББ виступає замовником розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфта в багатоквартирному будинку з обов’язковим проходженням державної експертизи, а також з проведення робіт з капітального ремонту.

4.1.3. Звернення в довільній формі про виконання капітального ремонту ліфта приймаються протягом дії Програми та подаються до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою: каб. 552, пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101 з обов’язковим зазначенням номера телефону та електронної адреси ОСББ для зворотного зв’язку.

4.1.4. В одному житловому будинку протягом одного бюджетного періоду може бути виконано капітальний ремонт одного ліфта.

4.1.5. Для ОСББ, що звернулися вперше, капітальний ремонт одного ліфта в житловому будинку здійснюється на умовах співфінансування: 95% від загальної вартості проєкту (попереднього розрахунку, кошторису, наданого головами ОСББ) – кошти міського бюджету, решта 5% – власні кошти об’єднання. Для ОСББ, що вже отримали допомогу з міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту ліфта, фінансування наступних ремонтів здійснюється на умовах співфінансування: 70% від загальної вартості проєкту (попереднього розрахунку, кошторису, наданого головами ОСББ) – кошти міського бюджету, решта 30% – власні кошти об’єднання.  

4.1.6. До звернення голова та/або управляючий ОСББ додають:

4.1.6.1 копії, завірені належним чином (напис на кожній копії сторінки: «З оригіналом згідно», ініціал, прізвище голови та/або управляючого ОСББ, підпис, завірений печаткою [за наявності]):

4.1.6.1.1 протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку щодо участі в Програмі та ухвалення рішення про проведення капітального ремонту з обов’язковим зазначенням номера під’їзду, де першочергово заплановано виконати капітальний ремонт, згоди на співфінансування. Протокол оформлюється за формою, затвердженою Наказом №203;

4.1.6.1.2  статуту (положення) ОСББ;

4.1.6.2 лист-зобов’язання щодо співфінансування проєкту за підписом голови та/або управляючого ОСББ.

4.1.7. У разі повторного звернення голова та/або управляючий ОСББ додає:

4.1.7.1 копію завіреного належним чином (напис на кожній копії сторінки: «З оригіналом згідно», ініціал, прізвище голови та/або управляючого ОСББ, підпис, завірений печаткою [за наявності]) протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку щодо участі в Програмі та ухвалення рішення про проведення капітального ремонту з обов’язковим зазначенням номера під’їзду, де заплановано виконати наступний капітальний ремонт, згоди на співфінансування. Протокол оформлюється за формою, затвердженою Наказом №203;

4.1.7.2 лист-зобов’язання щодо співфінансування проєкту за підписом голови та/або управляючого ОСББ.

4.1.8. Документи, зазначені в пунктах 4.1.6 та/або 4.1.7, подаються до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради на кожен будинок окремо. ОСББ протягом року подає одне звернення на один ліфт.

4.1.9. Кожне наступне звернення від голови та/або управляючого ОСББ щодо капітального ремонту ліфта подається після виконання робіт, передбачених попереднім зверненням.

4.1.10. Перші звернення, що будуть надані головою та/або управляючим ОСББ в термін з 27.01.2020 до 28.02.2020 будуть виконуватися, зважаючи на  дату та час реєстрації ОСББ. При цьому, до звернення на виконання капітального ремонту ліфта голова та/або управляючий ОСББ надає виписку з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.1.11. Наступні звернення, що надійдуть до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради за адресою:     каб. 552,  пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101, будуть виконуватися, ураховуючи дату подання звернення та номер його реєстрації.

4.1.12. Усі документи надаються українською мовою, скріплені підписом і печаткою ОСББ (за наявності), прошиті та пронумеровані.

4.1.13. Документи повертаються на доопрацювання голові та/або управляючому ОСББ у разі подання їх з порушенням вимог  пунктів 4.1.6., 4.1.7.

4.1.14. Голові та/або управляючому ОСББ надається п’ять робочих днів, після отримання повідомлення в електронному вигляді, для усунення виявлених під час перевірки недоліків.

4.1.15. Послідовність виконання капітального ремонту ліфта здійснюється в порядку отримання департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради від ОСББ звернень та документів, зазначених у пунктах 4.1.6 та/або 4.1.7. У разі надходження в один день декількох звернень, послідовність вибудовується відповідно до номера реєстрації. Реєстр виконання капітального ремонту ліфтів розміщується на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у рубриці «Все про ОСББ» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. Реєстр послідовності виконання капітального ремонту ліфтів оновлюється на електронних ресурсах раз на квартал – до десятого числа першого місяця кварталу.

4.1.16. Кожного року дії Програми для капітального ремонту, за поданими зверненнями, комісія визначає орієнтовний попередній перелік будинків ОСББ, в межах коштів передбачених передбаченої в міському бюджеті на поточний рік.

4.1.17. Після складання орієнтовного попереднього переліку будинків ОСББ на виконання капітального ремонту ліфтів їх голови та/або управляючі в термін до десяти робочих днів після отримання в електронному вигляді повідомлення надають на засідання комісії попередній кошторис виконання робіт.

4.1.18. У разі ненадання ОСББ попереднього кошторису на виконання робіт з капітального ремонту в термін, передбачений пунктом 4.1.17  розділу, комісією звернення ОСББ не розглядається та до реєстру на виконання робіт з капітального ремонту ліфта включається наступний житловий будинок, у якому створено ОСББ.

4.1.19. Після наданих головами та/або управляючими попередніх кошторисів комісія затверджує остаточний перелік житлових будинків для фінансування робіт з виконання капітального ремонту ліфтів у межах бюджетних асигнувань.

 4.1.20. У разі виникнення економії, комісія має право одноразово після 01 липня визначити наступні ОСББ на виконання капітального ремонту ліфтів.

 4.2. ВИГОТОВЛЕНЯ ТЕХНІЧНОЇ ТА ІНШОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

 4.2.1. Перелік документів, що можливо відновити коштом міського бюджету:

4.2.1.1. Технічний паспорт на багатоквартирний будинок.

4.2.1.2. Схеми влаштування внутрішньобудинкових систем на момент їх виготовлення виконавцями робіт.

4.2.1.3. План земельної ділянки.

4.2.1.4. Паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, у разі, коли відповідне обстеження проводилося власником або управителем житлового будинку.

4.2.1.5. Технічна документація на ліфти (у разі її відсутності).

4.2.2. Виготовлення технічної та іншої документації здійснюється на ті житлові будинки, де вона відсутня.

4.2.3. Технічна та інша документація виготовляється на підставі звернень голів та/або управляючих ОСББ у послідовності їх надходження.

4.2.4. Замовниками робіт з технічної та іншої документації на житловий будинок є департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

4.2.5. Фінансування робіт на виготовлення технічної та іншої документації здійснюватиметься адресно в межах затверджених щорічних бюджетних призначень на виконання Програми.

4.2.6.  У разі відсутності технічної та іншої документації на житловий будинок, у якому створено ОСББ, голова та/або управляючий ОСББ надає до департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (каб. 552, пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, 50101)звернення про необхідність виконання такої документації виключно на документи, що були відсутніми на момент створення ОСББ та не відновлені ОСББ самостійно, згідно з пунктом 4.2.1.

4.2.7. Звернення щодо виготовлення технічної та іншої документації вносяться до реєстру, що оприлюднюється на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у рубриці «Все про ОСББ» і офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. Виконання звернень здійснюється відповідно до послідовності їх подання.

4.2.8. Звернення на виготовлення технічної та іншої документації, подані до прийняття Програми та вже враховані в зазначеному реєстрі, не потребують повторного подання.

4.2.9. Наступні звернення, що надійдуть щодо виготовлення технічної та іншої документації, додаються до реєстру в порядку послідовності їх подання.

4.2.10. Реєстр послідовності виготовлення технічної та іншої документації оновлюється раз на квартал – до десятого числа першого місяця  кварталу.

4.2.11. Визначення орієнтовного переліку житлових будинків на виготовлення технічної та іншої документації здійснюється комісією в межах бюджетних асигнувань, передбачених на поточний рік.

4.2.12. Вартість виготовлення технічної та іншої документації на житловий будинок визначається в кожному конкретному випадку, виходячи із загальної площі будинку, його поверховості, кількості квартир.

4.2.13. ОСББ, у разі необхідності, забезпечує виконавця робіт необхідною інформацією та надає доступ до будинку для проведення відповідних робіт.

4.2.14. Технічна та інша документація на житлові будинки не виготовляється в разі:

4.2.14.1 ненадання допуску представникам виконавця робіт до житло-вого будинку та навмисне перешкоджання виконанню робіт;

4.2.14.2 ліквідації ОСББ.

    РОЗДІЛ V

5.1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1.1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління та контроль за бюджетними коштами в межах установлених йому повноважень, забезпечуючи ефективне результативне цільове використання коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

5.1.2. Фінансування видатків здійснюватиметься в межах затверджених щорічних бюджетних призначень.

5.1.3. Фінансування реалізації проєктів підтримки ОСББ здійснюється коштом міського бюджету в межах видатків, передбачених на рік, за рахунок коштів співвласників зазначених будинків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.1.4.  ОСББ буде мати статус одержувача бюджетних коштів (крім виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки), якого розпорядник бюджетних коштів уповноважив на виконання заходів з капітального ремонту в багатоквартирних будинках.

5.1.5. Усі операції з бюджетними коштами мають відповідати вимогам законодавства у сфері бюджетних відносин.

5.1.6. Відкриття рахунків, реєстрація бюджетних (фінансових) зобов’язань та проведення платежів здійснюються через органи Державної казначейської служби України, в порядку, визначеному законодавством.

5.1.7. Невикористані на кінець року кошти міського бюджету повертаються не пізніше десяти днів до завершення бюджетного року (у термін, передбачений вимогами чинного законодавства України) на рахунки міського бюджету.

5.1.8. Відповідальні виконавці  (головний розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету) забезпечують цільове ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів у межах бюджетних призначень.

5.1.9. Результатом виконання Програми в частині виконання робіт по житловому будинку є:

5.1.9.1  поліпшення стану житлового фонду в цілому;

5.1.9.2 покращення технічного стану ліфтового господарства міста;

5.1.9.3 забезпечення належного функціонування та ефективноїексп-луатації ліфтового обладнання  багатоквартирних будинків;

5.1.9.4 створення умов підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста в управлінні спільним майном;

5.1.9.5 створення прозорого механізму взаємодії міської влади з ОСББ;

5.1.9.6 забезпечення виготовлення технічної та іншої документації на житлові будинки.

 5.2. ЗВІТНІСТЬ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ

 5.2.1. Моніторинг реалізації проєктів здійснюється  головним розпорядником коштів  на підставі  інформації,  що  надається за всіма напрямами  учасниками  Програми щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним.

 5.2.2. Упродовж місяця з дати завершення реалізації проєктів учасники надають фотоматеріали (або інші візуальні матеріали) стану виконання проєкту до та після його реалізації. 

5.2.3. Учасники повинні оприлюднювати звіти про цільове використання коштів у мережі Інтернет на єдиному вебпорталі використання публічних коштів Є-Data.

 СКЛАД

 комісії з реалізації Порядку підтримки об’єднань

співвласників багатоквартирного будинку

 

КАТРИЧЕНКО

Олександр Володимирович

- заступник    міського   голови,   голова   комісії

 

КАРИЙ

Іван Олександрович

 

-   директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, заступник голови комісії

 

СЕРЕЖЕНКО

Світлана Миколаївна

- начальник управління житлової  політики та природних монополій департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, секретар комісії

 

 

 

Члени комісії:

 

 

Бальвас Вадим Миколайович

- заступник голови Тернівської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

 

БЄЛЄХОВА

Ольга Сергіївна

 

 - секретар постійної комісії міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку, депутат міської ради (за згодою)

 ГОРБ

Наталя Пилипівна

 

 - заступник голови Довгинцівської районної в місті ради з питань діяльності виконавчого органу 

 ДАНИЛЬЧЕНКО

Едуард Валентинович

 

 - заступник голови Металургійної районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

 ДЕОМІДОВА

Тамара Миколаївна

 

 - голова Громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

 ДІМОВ

Микола Іванович

 

 - заступник голови Громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

КОРОСТЕЛЬОВ

Дмитро Олександрович

 

- заступник голови Інгулецької районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

ЛОГВІНОВ 

Сергій Валерійович

 - заступник голови Центрально-Міської районної у місті ради

 МОРОЗ

Віра Володимирівна

 

 - член правління Громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

 СТЕПАНОВА

Олена Володимирівна

 

 - представник ревізійної комісії Громадської спілки «Асоціація Кривбас Добробут» (за згодою)

 СТЕПАНЮК

Наталія Миколаївна

  - начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер                                                                        

 

 СМЄЛИЙ

Сергій Євгенійович

 

 - заступник голови постійної комісії міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку, депутат міської ради (за згодою) 

 

 ТОЛКАЧОВ

Андрій Анатолійович

 

 - начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради

 

ШВЕЦЬ

Олександр Георгійович

 

 - заступник голови Покровської районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів