Кривий Ріг – Ресурсний центр Категорії громадян

Категорія громадян: Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 2


Надаються наступні пільги:

Громадянам України - за рахунок коштів державного бюджету Мешканцям м.Кривого Рогу - за рахунок коштів міського бюджету додатково до встановлених чинним законодавством України
 • 50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення

 • 50% знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом

 • 50% знижка з встановленої оплати за проживання у гуртожитку

 • 50% знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості)

 • безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2

 • безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я)

 • безплатне придбання ліків за рецептами лікарів

 • використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них, час а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати терміном до 14 робочих днів на рік

 • виплата допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм

 • виплата допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників

 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу

 • виплата різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року, при переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу

 • Виплата соціальної стипендії студентам (курсантам) вищих навчальних закладів за рахунок коштів державного бюджету (ПКМУ від 28 грудня 2016 року №1045)

 • відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією

 • вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави

 • забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25% вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

 • збереження за бажанням посадового окладу, тарифної ставки (окладу) на новому місці роботи у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, але не більше одного року

 • користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи

 • обов'язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач

 • оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нараховується за їх бажанням з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами. У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок загального захворювання

 • переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, організації або перепрофілюванні підприємства, установи організації

 • переважне право на працевлаштування при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. гарантується право на працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньомісячної заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року

 • передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом сім'ї наймача. Пільга може бути використана один раз

 • першочергове встановлення телефону з оплатою 50% вартості його встановлення

 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках

 • першочергове обслуговування на підприємствах, в установах, організаціях зв'язку, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту

 • першочергове придбання промислових товарів підвищеного попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла, моторного човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

 • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

 • позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним. У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за хворим, в порядку і розмірах, що визначаються чинним законодавством України

 • позачергове встановлення телефону з оплатою 50% вартості його встановлення

 • позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Крім загальних підстав, передбачених законодавством України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості громадян у даному населеному пункті або які проживають у комунальних квартирах. Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України. Цими пільгами щодо забезпечення житлом громадяни мають право скористатися один раз

 • позачергове обов'язкове забезпечення місцями дітей у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості

 • позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови. Пільга надається один раз

 • щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах

 • часткова компенсація вартості послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, управління або утримання багатоквартирного будинку окремим категоріям мешканців міста (2020 рік)

 • одноразова матеріальна допомога на відшкодування 50% вартості проїзду автомобільним або залізничним транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України і в зворотному напрямку

 • одноразова матеріальна допомога потерпілим від чорнобильської катастрофи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

 • одноразова матеріальна допомога учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції