Перелік установ організацій Соціальний захист і праця Інші установи соціального захисту

Комунальна установа "Будинок милосердя" Криворізької міської ради

Комунальна установа "Будинок милосердя" Криворізької міської ради

Клименко Інна Анатоліївна
Посада: Директор
Телефон: 38-17-71, (098) 743-04-19
Рік народження: 1967

Здійснює керівництво діяльністю установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, визначає ступінь відповідальності заступника директора, керівників підрозділів та бухгалтерії. Укладає договори, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису