Перелік установ організацій Виконкоми райрад Інгулецького району

Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради

Жеребило Сергій Васильович

Жеребило Сергій Васильович

Посада: голова Інгулецької районної у місті ради
Телефон: 94-80-00
Рік народження: 1981

1. В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента України, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому.

2. На основі колегіальності організовує роботу виконкому, веде засідання, підписує рішення, координує роботу заступників, керуючого справами та членів виконкому, керівників відділів;

3. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з податковою інспекцією, казначейством, статистичним управлінням;

4.Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради з питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

5. Забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

6. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження районної у місті ради пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання, положень про управління, відділи та інші виконавчі органи;

7. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання складу постійних комісій ради;

8. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9. Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

10.Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
11.Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

12. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

13.Є головним розпорядником коштів районного бюджету по загальному і спеціальному фондам, спрямовує і контролює роботу фінансового відділу, відділу бухгалтерського обліку;

14. Підписує рішення ради, виконкому, протоколи пленарних засідань ради, виконкому;

15.Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

16.Забезпечує роботу ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

17.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

18.Підписує позовні заяви ,позивачем в яких є районна рада у місті рада та її виконавчий комітет .

19.Вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідні заходи відповідно до закону щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Є керівником районної ланки Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

20.Звітує перед радою про запити на публічну інформацію, регуляторну та свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

21.Вирішує інші питання, доручені йому радою;

22. В межах своїх повноважень видає розпорядження;

23. Очолює комісії :
- по контролю за соціально-економічним та правовим захистом працюючих мешканців району ;
- з питань захисту прав дитини;
- штаб з організації роботи щодо підтримки сімей з території південних і східних областей України,
- комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Алентус Володимир Вікторович
Посада: Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Телефон: 94-80-00
Рік народження: 1955


1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.Координує в межах повноважень питання мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

3. Координує роботу служби у справах дітей, комітету з фізичної культури і спорту, відділів: у справах сім’ї та молоді, культури, освіти , з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сприяє діяльності Інгулецького об”єднанного районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

4.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

5.Очолює:
- координаційну раду з питань сімейної та гендерної комісії,попередження насильства в сімї,протидії торгівлі людьми, боротьби з проблемами наркоманії в районі.
- комісію по відбору осіб для роботи у відділах виконкому Інгулецької районної у
місті ради;
- комітет з конкурсних торгів;
 призовну комісію;
 робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю , усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів,
 комісію по охороні пам’яток історії та культури;
 комісію з контролю за виконанням Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;
 комісію з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;
 районну комісію з питань впорядкування обігу продукції сексуального чи еротичного характеру;
 комітет з фізичної культури і спорту;
 комісія з питань направлення дітей,які потребують особливої уваги і підтримки ,до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення,
 робочу групу для здійснення моніторінгу цін на закупівлю товарів,робіт і послуг по виконкому Інгулецької районної у місті ради,
 районну комісію з перевірки готовності закладів загальної середньої освіти до нового навчального року,
 постійну комісію з обстеження будівель і споруд подвійного призначення та найпростіших укритів ,що знаходяться на території району.

6. Сприяє діяльності районного відділу поліції, прокуратури, управління юстиції, органів суду, закладів охорони здоров’я.

7.Координує виконання заходів, пов’язаних з проведенням державних та професійних свят у відповідних галузях..

8.Здійснює контроль за виконанням законодавства щодо національно-культурних прав громадян, розвитку і функціонування української мови, мов інших народів, працевлаштування, освіти, культури, спорту, захисту прав дітей, сім’ї та молоді; організацією та проведенням спортивних заходів.

9.Скликає в установленому порядку наради з питань ,що належать до компетенції.

10.Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників

11.Погоджує графіки виконання капітальних ремонтів закладів освіти району.

12.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Коростельов Дмитро Олександрович
Посада: Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Телефон: (067) 523-85-01
Рік народження: 1974

1.В своїй роботі керується Законом України „Про органи місцевого самоврядування ”, регламентом роботи районної у місті ради ,виконкому. Забезпечує виконання самоврядних повноважень виконкому та оперативне управління на території житлового масиву Інгулець.

2.Контролює та забезпечує своєчасне доведення рішень ради та виконкому до виконавців і населення житлового масиву, а також гласність роботи районної у місті ради, організує обговорення громадянами важливих питань вивчення громадської думки, здійснює зв’язок з об’єднаннями громадян та релігійними організаціями.

3.Забезпечує виконання рішень районного штабу з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, районної комісії щодо благоустрою, комісії по оперативному керівництву роботами зі сніговими заметами та ожеледицею.

4.Приймає участь та сприяє роботі:
- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- комісії з припинення незаконних операцій з металобрухтом (з питань діяльності оперативних мобільних груп);
- районного штабу з питань підготовки житла, об’єктів соцкультпобуту та
тепловодопостачання до експлуатації;
- робочої групи з питань організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- комісії з перевірок обсягів, якості та вартості наданих житлово-комунальних послуг.

5.Сприяє діяльності по додержанню чинного законодавства городніх, садивних товариств, житлово-будівельних і гаражних кооперативів .

6.Скликає в установленому порядку наради з питань ,що належать до ії компетенції

7.Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників

8.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Кравченко Ольга Сергіївна
Посада: Завідувач відділу по наданню управлінських послуг на житловому масиві Інгулець
Телефон: (067) 523-85-01
Рік народження: 1959

Забезпечує формування планів роботи відділу.

Контролює додержання строків виконання вхідних документів.

Організовує збір, облік закінчених діловодством справ і документів виконкому, їх збереження і передачу в держархів.

Сприяє депутатам всіх рівнів у здійсненні їх повноважень, організації прийому виборців в житлових масивах та звітів перед ними.

Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених відповідними нормативними актами, відповідає за їх схоронність.

Спільно з оргвідділом організовує проведення сходів, зборів громадян за місцем проживання, свят вулиць, будинків, мікрорайонів, зборів у трудових колективах.

Завіряє видані вуличними комітетами довідки за місцем проживання.

Кращенко Анатолій Іванович
Посада: Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Телефон: 94-80-06
Рік народження: 1964

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. Спрямовує і контролює роботу відділів: реєстрації місця проживання громадян, юридичного.

3. Очолює:
- комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
- спостережну комісію.
- атестаційну комісію;
- адміністративну комісію,
- евакуаційну комісію,

4.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

5. Скликає в установленому порядку наради з питань що належать до компетенції.

6.Забезпечує взаємодію з центром зайнятості населення.

7.Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників

8.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Лисенко Ігор Петрович
Посада: Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради
Телефон: 94-80-03
Рік народження: 1963

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2. Спрямовує і контролює роботу відділів: економіки та промисловості, розвитку підприємництва.

3. Очолює:
- комісію з питань вирішення земельних спорів щодо земельних ділянок сектору індивідуальної забудови в Інгулецькому районі;
- комісією з припинення незаконних операцій з металобрухтом (питань діяльності оперативних мобільних груп);
- комісію з питань забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії;
- комісію по обстеженню житлових приміщень (будинків) щодо можливості та доцільності переведення їх в нежитлові для подальшої реконструкції під об’єкт певного виду діяльності;
- постійно діючу комісію з упорядкування розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності ;
- районну робочу групу із забезпечення надходжень до місцевих бюджетів та самоврядного контролю за використанням земель;
- комісію з питань розвитку підприємництва;
- робочу групу з забезпечення погашення боргів із заробітної плати, пенсій, стипендій.
- робочу групу з питань функціонування об’єктів бізнесу ,
- робочу групу щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів.

4.Здійснює контроль з питань наявності у землекористувачів документів що підтверджують право власності або право користування займаною земельною ділянкою.

5.Координує в межах повноважень питання зв’язку та екології, енергозбереження, розвиток промислового туризму на території району, захисту прав споживачів, розвитку підприємництва.

6.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

7.Сприяє діяльності городніх, садивних товариств та гаражних кооперативів.

8.Скликає в установленому порядку наради з питань ,що належать до компетенції

9.Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників

10.За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Хватов Олександр Сергійович
Посада: Заступник голови районної у місті ради
Телефон: 94-80-06
Рік народження: 1969

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.У разі відсутності голови районної у місті ради здійснює повноваження голови ради.

3.Координує в межах повноважень житлово-комунальне господарство району, водо-, газо-, тепло- забезпечення району, благоустрій дитячих майданчиків, скверів, парків, зупиночних комплексів; роботу пасажирського транспорту, організацію дорожнього руху, ведення квартирного обліку.

4.Організовує підготовку матеріалів на сесію районної у місті ради. Надає пропозиції щодо організаційно-технічного забезпечення пленарних засідань ради.

5.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

6.За дорученням голови районної у місті ради координує діяльність постійних комісій районної у місті ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
Забезпечує депутатів необхідною інформацією про роботу виконкому, його відділів, вживає заходи щодо реалізації зауважень, внесених депутатами на сесіях, семінарах тощо.

7.Забезпечує депутатів необхідною інформацією про роботу виконкому, його відділів, вживає заходи щодо реалізації зауважень, внесених депутатами на сесіях, семінарах тощо.

8.Забезпечує гласність роботи районної у місті ради, організовує обговорення громадянами важливих для мешканців району питань, вивчення громадської думки, ознайомлення депутатів та громадян з проектами рішень райради, оприлюднення рішень районної у місті ради.

9.Очолює:
- районний штаб з питань підготовки житла, об’єктів соцкультпобуту та тепловодопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
- робочу групу з питань організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня;
- наглядову раду у сфері розподілу соціального житла ;
- комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
- комісію з реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
- робочу групу з раціонального використання жилої площі у гуртожитках Інгулецького району.
- громадську комісію з житлових питань;
- комісію по обстеженню зелених насаджень, що підлягають знесенню чи пересадженню в зв’язку із забудовою та впорядкуванню земельних площ на території району.
- комісія з розподілу та надання житлових приміщень у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщенним особам.
- комісію щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб,що мають право на таку пільгу.

10.Організовує навчання депутатів.

11.Спрямовує і контролює роботу відділів: житлово-комунального господарства,, організаційного відділу – з питань ,пов’язаних з діяльністю ради.


12.Сприяє діяльності ОСББ, будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів .

13.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

14.Скликає в установленому порядку наради з питань ,що належать до компетенції.

15.За дорученням голови районної у місті ради має право підписувати договори у сфері господарювання, стороною в яких виступає виконком районної у місті ради, первинно-облікові, банківські, звітно-статистичні документи та документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету, головному розпоряднику та відповідальним виконавцям бюджетних програм у системі головного розпорядника (розпорядникам коштів бюджету нижчого рівня), картку із зразками підписів та відбитку печатки.

16.Здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників.

17. За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Шестиперова Наталія Євгеніївна
Посада: Керуючий справами виконкому
Телефон: 94-80-06
Рік народження: 1962

1.В своїй роботі керується Конституцією України , Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, організує виконання законів України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указів і розпоряджень Президента, розпоряджень голови Дніпропетровської облдержадміністрації, обласної ради, Криворізької міської ради та її виконкому за напрямком діяльності , регламентом роботи районної у місті ради, виконкому.

2.Забезпечує:
- якісне , своєчасне виконання завдань з питань,що належать до компетенції та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади ;
- організацію діловодства, господарське,матеріально-технічне забезпечення діяльності виконкому;
- методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу,спрямовує роботу з цього питання у комунальних установах району;
- розроблення зведеної номенклатури справ,формування архіву;
- виконання копіювально-розмножувальних робіт, роботу з листами, петиціями , заявами та скаргами громадян,запитами на публічну інформацію;
- аналіз та контроль за станом матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів виконавчого органу,організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані споруд та інженерних систем , в яких розташовані структурні підрозділи;
- проведення протокольних заходів за напрямами діяльності органу;
- у межах наданих повноважень - керівництво персоналом (визначає функції, планує підвищення кваліфікації, організовує навчання,формування кадрового резерву, стажування);
- дотримання вимог діючого законодавства в діяльності виконавчих органів ради, відповідальність за відповідність законодавству рішень виконкому районної у місті ради, розпоряджень голови районної у місті ради:
- організаційну роботу виконкому у матерільно-технічному забезпеченні проведення виборів і референдумів;
- планування роботи виконкому та контроль за плануванням у структурних підрозділах виконкому;
- організацію виконання у виконкомі районної у місті ради вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;
- координацію роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконкомі районної у місті ради; підготовку розпорядчих документів щодо порядку ведення, зберігання,
використання й знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;

3. Сприяє діяльності товариства Червоного Хреста, Пенсійного фонду України, підтримання в актуальному стані Державного реєстру виборців.

4. Координує діяльність територіальних центрів району.

5.Бере участь у розробленні штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та узгоджує посадові інструкції підпорядкованих працівників.

6.Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції .

7.Організовує кадрову роботу у виконавчих органах ради відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування, облік і навчання кадрів у виконкомі, його відділах.

8.Спрямовує і контролює роботу відділів: організаційного, загального, ведення Державного реєстру виборців, з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, службу відповідальних чергових,управління праці та соціального захисту населення.

9.Координує роботу з питань розроблення та впровадження системи управління якістю у виконкомі районної у місті ради, є головним уповноваженим з питань системи управління якістю

10.Контролює розробку розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку району за напрямками діяльності, подає їх на затвердження ради.

11.Спрямовує і контролює роботу в районі щодо наповнення та підтримання в актуальному стані базу даних Криворізького ресурсного центру та сайту виконкому районної у місті ради.

12.Очолює:
- експертну комісію по прийому документів Національного архівного фонду, справ з особового складу та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до національного архівного фонду виконкому Інгулецької районної у місті ради;
- комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
- комісія по визначенню матеріального заохочення голів органів самоорганізації населення.
- комісію з питань оцінювання вартості,вирішення питань щодо можливості використання,місця та строку зберігання подарунків, отриманих уповноваженими особами виконкому Інгулецької районної у місті ради під час проведення офіційних заходів.
 комісію з питань соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам району;
 комісію з питань поновлення прав реабілітованих;
 комісію по сприянню в визначенні статусу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 комісію з питань встановлення статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус учасників війни, гарантії їх соціального захисту ”;
 опікунську раду;
 комісію з розгляду питань про звільнення мешканців Інгулецького району від оплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами;
- комісію по вирішенню питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, пільг та державних соціальних допомог,
- робочу групу з перевірки фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб;
-комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщенним особам,
- робочу групу з питань попереднього розгляду особових справ громадян-мешканців району щодо доцільності поселення їх на постійне місце проживання в будинок-інтернат.

13.Сприяє діяльності релігійних організацій, зареєстрованих на території району, органів РАГС та нотаріату.

14.Від імені органу опіки готує подання щодо призначення опікунів над недієздатними особами за запитом суду.

15.Здійснює зв’язок з політичними партіями і рухами, об’єднаннями громадян.

16.Забезпечує гласність роботи виконкому районної у місті ради, висвітлення важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.

17.Запроваджує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності.

18. Розглядає Повідомлення про проведення зборів, місцевих ініціатив в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста Кривого Рогу, реєструє його у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів.

19.Відповідає за організаційне забезпечення надання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг мешканцям району .

20 . За дорученням голови районної у місті ради вирішує інші питання.

Бондар Вікторія Олегівна
Посада: Завідувач відділу житлово-комунального господарства
Телефон: 94-80-02
Рік народження: 1987

Займається перспективою розвитку житлово–комунального господарства району по забезпеченню благоустрою, його озеленення та санітарній очистці.
Проводить роботи по залученню підприємств, установ та організацій до участі в благоустрою району.
Контролює дотримання підприємствами, установами та організаціями району законодавства про охорону природи, здійснює контроль за будівництвом та експлуатацією очисних споруд інженерних комунікацій.
Здійснює контроль з питань тепло-, водо-, газо-, електро- забезпечення житлового фонду та об’єктів соцкультпобуту району.
Забезпечує утримання в належному санітарному стані та ремонт автошляхів.
Організовує контроль за своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватного сектору і ліквідацією стихійних звалищ на землях держфонду.
Організовує, у разі необхідності, перевірки підприємств, організацій, установ з питань, які входять до його компетенції.
Забезпечує формування планів роботи та контролює їх виконання.
Організовує підготовку розпоряджень, рішень виконкому у межах своєї компетенції.
Організовує роботу штабу по підготовці житла, об’єктів соцкультпобуту та тепловодопостачання району до експлуатації в осінньо – зимовий період.
Приймає участь у роботі комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, скарг громадян, які надходять до відділу.
Приймає участь у роботі районної житлової комісії.

Гаркуша Олена Володимирівна
Посада: Головний бухгалтер
Телефон: 94-80-13
Рік народження: 1971

забезпечення розрахунку фінансової основи для проектів рішень сесій районної у місті ради про районний бюджет на відповідний рік та складання бюджетного запиту;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- забезпечення дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів всіма відділами, службами та працівниками виконкому;

- забезпечення збереження оброблених документів, ресурсів і звітності протягом встановленого терміну, та вживання всіх необхідних заходів для запобігання виправлених записів у первинних бухгалтерських документах і регістрах;

- контроль за правильністю витрачання фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів, суворе дотримання штатної дисципліни;

- здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів установи;

- забезпечення складання бухгалтерської та фінансової звітності установи, підписання її та подання в установлені строки користувачам;

- забезпечення перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

- здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним і ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

Приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки, псування активів установи.

Джулай Ірина Анатоліївна
Посада: Завідувач юридичного відділу
Телефон: 94-80-48
Рік народження: 1980

Розглядає проекти нормативних актів для погодження з питань, що належать до компетенції виконкому.
Проводе роботу з правової пропаганди.
Ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
Організовує обліку та зберігання актів законодавства, роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.
Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.
У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви, підприємств, установ, організацій, громадян
Надає правову допомогу структурним підрозділам, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до господарських, слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових та господарських справ.
Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки законодавчих та нормативно-правових актів, розпоряджень та рішень.

Жураховська Інеса Геннадіївна
Посада: Начальник фінансового відділу
Телефон: 94-80-32
Рік народження: 1966

Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної фінансової політики, здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету.
Організовує розробку проекту районного бюджету, його затвердження, забезпечує виконання бюджету, внесення змін, затвердження та оприлюднення звіту про виконання районного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства.
Організовує в межах своєї компетенції здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами, які розташовані на території району, діючого законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямками і видами витрат. Аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення порушень.
Бере участь у складанні балансів, фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культури розвитком.
Доводить до підприємств, організацій, установ вимоги нових нормативних актів, проводе наради, семінари з їх роз’яснення.

Зайченко Іван Олексійович
Посада: завідувач відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Телефон: 94-80-38
Рік народження: 1967

-Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням їх на території району;
- організація і участь у здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства з питань цивільного захисту та захисту населення на території району;
- організація взаємодії з підрозділами національної поліції щодо забезпечення дотримання громадського правопорядку на території району;
- сприяння в організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову війскову службу, та мобілізації на території району

Кучерова Тетяна Ігорівна
Посада: Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців
Телефон: 94-80-23

Забезпечує виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» на території Інгулецького району.
Здійснює керівництво діяльністю відділу щодо ведення Реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Інгулецького району.
Організовує здійснення заходів для забезпечення захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців» відповідно до законодавства України.
Координує роботу щодо поновлення та уточнення персональних даних Реєстру відповідно до чинного законодавства.
У разі призначення виборів чи референдумів організовує роботу щодо складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до чинного законодавства.
Організовує проведення розгляду запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців».
Організовує здійснення функцій, необхідних для виконання покладених на відділ завдань в межах делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства.
Забезпечує функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.

Мамро Олександр Олегович
Посада: Начальник відділу освіти
Телефон: 94-73-69
Рік народження: 1978

Управління закладами освіти району, що є у комунальній власності міста.
Реалізація державної політики в галузі освіти.
Забезпечення гарантованого Конституцією України права молоді на отримання повної загальної середньої освіти.
Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, створення необхідних умов для виховання, розвитку, трудового навчання і професійної орієнтації дітей.
Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонтів приміщень.
Контроль за дотриманням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
Здійснення керівництва діяльністю всіх підвідомчих установ і організацій.

Островська Юлія Федорівна
Посада: начальник управління праці та соціального захисту населення
Телефон: 94-71-56
Рік народження: 1976

дійснює керівництво діяльністю управління праці та соціального захисту населення.

Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, оплати, охорони праці, здійснення нагляду за призначенням та виплатою пенсій, за реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення.

Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління.

Вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають звернення.

Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

Інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, через засоби масової інформації стосовно соціального захисту громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки.

Павлів Людмила Вікторівна
Посада: Завідувач відділу розвитку підприємництва
Телефон: 94-80-29
Рік народження: 1978

Проведення єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва.
Формування інфраструктури підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу.
Здійснення необхідних організаційних і методичних заходів для забезпечення своєчасного і якісного виконання всіма працівниками відділу покладених на них завдань, для чого:
- регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;
- контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах торгівлі, громадського харчування та побуту чинного законодавства, рішень місцевої держадміністрації, спрямованих на розвиток пріоритетних напрямків діяльності;
- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямку діяльності відділу, а також готує проекти відповідних рішень.
Участь у підготовці програм розвитку підприємництва, розробка та забезпечення реалізації пріоритетних його напрямків на території району, контроль за їх виконання.
Вжиття заходів щодо запобігання скороченню або ліквідації соціально важливих, але малоприбуткових і неконкурентно - спроможних видів підприємницької діяльності.
Надання необхідної консультативної допомоги суб’єктам підприємництва.
Проведення семінарів для суб’єктів підприємництва.

Полтавська Еліна Степанівна
Посада: Завідуючий відділом економіки та промисловості
Телефон: 94-80-46
Рік народження: 1971

Керує діяльністю відділу, розділяє обов'язки між працівниками, очолює та контролює іх роботу і забезпечує виконання поставлених перед ними завдань.
Здійснює підготовку програми соціально-економічного розвитку району, надає її на затвердження районній у місті ради.
Координує роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій району до комплексного соціально-економічного розвитку району.
Готує перелік вільних приміщень, що пропонуються до орендного користування, погоджує заяви на оренду (субаренду) об'єктів нерухомості комунальної власності міста, що надходять від муніципального бюро “Віза” виконкому міської ради згідно діючого у місті Порядку, головою районної у місті ради (його заступниками).
Організовує, у межах повноважень, проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Забезпечує спільно з галузевими відділами міськвиконкому виконання заходів щодо збереження об'єктів нерухомості, що належать до комунальної власності.
Здійснює у співпраці з структурними підрозділами виконкому районної у місті ради та управлінням земельних ресурсів самоврядний контроль за використанням земель.
Організовує проведення щорічної інвентарізації матеріальних цінностей в установах, організаціях, підприємствах комунальної власності міста.
Забезпечує подання підсумкових матеріалів інвентарізації, відповідальним за цю роботу до комунальної власності міста.
Впроваджує заходи з інформування населення, щодо забруднення навколишнього природного середовища.
Здійснює підготовку в межах своєї компетенції відповідних матеріалів на засідання виконкому районної у місті ради та на розгляд сесії.
Забеспечує своєчасний розгляд заяв, скарг, листів, звернень, вживає заходів по усуненню недоліків.
Сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.
Забеспечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни у відділі.
Розробляє календарний план роботи відділу, контролює його виконання.
Проводить роботу з кадровим резервом.
Забезпечує розподіл обов'язків між працівниками відділу, контролює їх виконання.
Надає консультативну допомогу юридичним та фізичним особам з питань повноважень відділу.
Виконує інші доручення керівництва.

Пятакова Катерина Олександрівна
Посада: завідувач відділу реєстрації місця проживання громадян
Телефон: 406-55-37
Рік народження: 1985

Здійснює необхідні організаційні і методичні заходи для забезпечення своєчасного і якісного виконання відділом покладених на нього завдань, для чого:
- здійснює керівництво діяльністю відділу;
- погоджує посадову інструкцію спеціалістів відділу;
- регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, науковими організаціями, підприємствами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;
- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд відділом звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямку діяльності відділу, а також готує проекти відповідних рішень;
- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;
- подає пропозиції керівництву виконкому про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівника відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівника;
- забезпечує дотримання відділом внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни;
- веде особистий прийом громадян з питань компетенції відділу;
- здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відповідності з чинним законодавством;
- вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи з кадровим резервом, здійснює планування роботи відділу.
Організовує роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників відділу, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з питань діяльності відділу.
Організовує роботу щодо розгляду скарг, заяв підпрємств, установ, організацій та громадян.
Організовує роботу щодо підготовки проектів рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету з питань що входять до компетенції відділу.
Складає протокол про адміністративне правопорушення за ст. 197,198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративне стягнення .
Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня знань осіб, які уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення.
Організовує роботу щодо опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповіді.
Організовує роботу щодо захисту персональних даних, які у встановленому законом порядку збираються, використовуються, зберігаються у відділі.


Серченя Оксана Вікторівна
Посада: Завідувач організаційного відділу
Телефон: 94-80-24
Рік народження: 1974

Здійснює відповідно до діючого законодавства заходи з організації проведення референдумів та виборів до органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови.
Забезпечує формування планів роботи виконкому райради, відділу та контролює їх виконання.
Бере участь у координації, вивченні та узагальненні роботи відділів, служб виконкому, надає їм необхідну методичну допомогу з питань, що належать до його компетенції.
Організовує звітність відділів, комітетів, служб виконкому райради на засіданнях виконкому, апаратних нарадах, пресі.
Спільно з відділами розробляє положення про відділи виконкому.
Організовує підготовку проектів розпоряджень, рішень виконкому в межах своєї компетенції.
Координує діяльність та надає методичну допомогу відділам виконкому при проведенні районних та загальноміських свят.
Організовує навчання депутатів керівників постійних комісій, посадових осіб апарату виконкому та його відділів.
Забезпечує підготовку пленарних засідань районної ради, засідань постійних і тимчасових комісії ради.
Відповідно до планів роботи райради, спільно з постійними комісіями, відділами, комітетами виконкому райради готує матеріали для розгляду питань на сесіях ради.
Своєчасно забезпечує депутатів необхідними довідково-інформаційними матеріалами, сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень: організації прийому виборців в житлових масивах та звітів перед ними.
Веде облік організовує роботу по виконанню прийнятих рішень, депутатських запитів, реалізації продукцій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях ради, днях депутата.
Забезпечує гласність роботи виконкому райради, організовує обговорення громадянами проектів рішень з важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
Організовує поздоровлення з ювілейними і знаменними датами, професійними святами трудових колективів підприємств, установ, організацій району, окремих громадян.
Розробляє та складає паспорт району.
Готує, узагальнює статистичний звіт ради та виконкому про підсумки роботи за рік.
Вносить до виконкому міськради пропозиції щодо найменування (перенайменування) вулиць, проспектів, парків, провулків.

Совенко Сергій Миколайович
Посада: начальник служби у справах дітей
Телефон: 94-80-34
Рік народження: 1958

Здійснює загальне керівництво, планування роботи, контроль за діяльністю служби.
Організує роботу по розробці конкретних заходів, рішень, що стосуються державної політики у сфері соціального захисту неповнолітніх.
Видає у рамках компетенції служби накази, рішення.
Контролює діяльність державних органів, відділів і служб виконкому райради, підприємств, установ, організацій з питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них.
Діє від імені служби і представляє її інтереси в організаціях та установах.
Організовує контроль за виконанням рішень вищестоящих органів, рішень служби.
Надає оперативну, методичну, організаційну, інформаційну допомогу організаціям, громадянам з питань соціального захисту неповнолітніх.
Здійснює прийом неповнолітніх та їх батьків.

Сусідка Віталій Миколайович
Посада: Завідувач відділу у справах сім'ї та молоді
Телефон: 94-80-18
Рік народження: 1988

Координує і контролює роботу всіх закладів, що працюють з молоддю, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

Здійснює контроль за утриманням законодавства, рішень Верховної Ради, Кабінету Міністрів з питань молодіжної політики на території району.

Організовує роботу координаційної ради з питань молодіжної політики.

Організовує виконання цільових програм, пов’язаних із здійсненням молодіжної політики в районі, місті.

Готує проекти рішень районного органу виконавчої влади з питань молодіжної політики.

Вносить відповідні пропозиції в план соціально-економічного розвитку району.

Організовує соціологічні дослідження виявлення тенденцій у молодіжному середовищі.

Організовує роботу по вирішенню проблем молоді в сферах праці, освіти, побуту, відпочинку, охорони здоров’я, участь молоді у керівництві державними та суспільними справами.

Вживає заходи щодо підтримки ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій.

Сприяє у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї.

Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади або переміщення працівників відділу, також щодо їх матеріального заохочення.

Тимофєєва Олена Миколаївна
Посада: Завідуючий відділу культури
Телефон: 94-80-19
Рік народження: 1961

Створює умови для розвитку культури, сприяє відрядженню осередків традиційної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.
Сприяє:
- роботі творчих спілок;
- національно-культурних товариств на території району;
- здійсненню охорони, реставрації, використання пам’яток історії культури, паркових комплексів, розташованих у районі.
Координує і направляє роботу культурно-освітніх закладів, шкіл естетичного виховання та інших закладів культури району.
Здійснює контроль за виконанням рішень і розпоряджень виконавчого комітету і вищестоящих органів з питань культурно-масової роботи в районі.
Організовує і проводе разом з культурно-освітніми закладами району фестивалі народної творчості районні і міські масові заходи.
Розробляє і подає на розгляд виконкому і вищестоящим органам культури:
- пропозиції по удосконаленню культурно-освітньої роботи;
- пропозиції по зміцненню і розвитку матеріально-технічної бази закладів культури.
Організовує заходи по підвищенню кваліфікації працівників культури району.
Узагальнює та розповсюджує кращій досвід культурно-освітньої роботи.
Здійснює контроль та території району за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язану з видавництвом, тиражуванням і розповсюдженням фото, кіно, відео і друкованої продукції з метою попередження пропаганди насильства та жорстокості, сексуальної розпусти серед неповнолітніх та молоді.

Хорькова Марина Валеріївна
Посада: Голова комітету з фізичної культури та спорту
Телефон: 94-80-49
Рік народження: 1983

Розробляє та здійснює перспективний та поточні плани, заходи, спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту в районі.
Керує підвідомчими спортивними установами та організаціями, спрямовує та контролює діяльність підприємств, установ та учбових закладів у галузі фізичної культури та спорту:
- перевіряє виконання ними рішень виконкому та розпоряджень голови районної у місті ради та вищестоящих органів;
- приймає міри по результатам перевірок.
Розробляє календарний план спортивно-масових заходів, організовує проведення занять, передбачених планом, здійснює контроль за проведенням спортивних змагань іншими установами.
Веде облік всієї роботи по фізичній культурі та спорту, складає звіти.
Контролює підбір, розстановку та використання фізкультурних кадрів, облік спеціалістів та організовує роботу по підвищенню їх кваліфікації.
Веде пропаганду фізичної культури і спорту, узагальнює та розповсюджує передовий досвід фізкультурних організацій.
Здійснює контроль використання та експлуатації спортивних споруд, незалежно від їх відомчої належності, веде їх облік.
Керує роботою районних організацій з видів спорту.
Організовує та проводить районні свята.
Розробляє положення проведення спортивних заходів, змагань.
Керує діяльністю комітету з фізичної культури та спорту.

Чаплинська Наталя Олександрівна
Посада: завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи
Телефон: 94-80-40
Рік народження: 1980

Реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи у виконкомі та його структурних підрозділах.
Організація та здійснення контролю за додержанням встановленого порядку розгляду кадрових питань у виконкомі. Здійснення заходів з добору кваліфікованих кадрів та їх використання, вивчення відповідності їх ділових і моральних якостей роботі за посадою.
Здійснення прийому від претендентів на вакантні посади відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору, забезпечення направлення документів на спеціальну перевірку, підготовка довідки за результатами спеціальної перевірки.
Розгляд та внесення пропозицій щодо проведення стажування кадрів у виконкомі районної у місті ради, здійснення контролю за його проведенням.
Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату виконкому та його структурних підрозділів.
Здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням резерву кадрів виконкому.
Ведення встановленої звітно-облікової документації, складання державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб.
Оформлення документів про прийняття Присяги посадової особи органів місцевого самоврядування, присвоєння рангів посадових осіб, внесення про це записів до трудових книжок.
Обчислення загального стажу роботи, стажу служби в органах місцевого самоврядування, державної служби.
У межах компетенції відділу вжиття заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконкому районної у місті ради та його структурних підрозділів.
Оформлення та видача службових довідок з місця роботи, проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності, ведення обліку робочого часу працівників апарату виконкому районної у місті ради.
Контроль за розробленням посадових інструкцій працівників виконкому та його структурних підрозділів.
Підготовка документів про службові відрядження.
Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії, надання методичної допомоги в проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків.
Здійснення заходів щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб третьої-сьомої категорії, використання цих даних у межах повноважень, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Картка».
Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного надання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та їх майновий стан, у тому числі й за кордоном, щодо себе і членів їх сімей.
Розгляд пропозицій, звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
Проведення роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Організація проведення внутрішніх навчань персоналу виконкому районної у місті ради.
Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю у відділі. Надання методичних рекомендацій щодо розроблення документів системи управління якістю у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради.
Здійснення реалізації виконання завдань та обов’язків стосовно охорони праці у виконкомі районної у місті ради.


Шевченко Тетяна Василівна
Посада: Завідувач загального відділу
Телефон: 94-80-45
Рік народження: 1975

Організовує роботу відділу і виконання постановлених ним задач: чітку організацію діловодства, організаційно-технічну підготовку засідань райради, виконкому, суворе дотримання чинного порядку розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, організації їх прийому.
- організовує діловодство в виконкомі, розробляє і використовує заходи по його раціональності, надає допомогу у веденні діловодства відділами і службам виконкому;
- здійснює разом з оргвідділом виконкому підготовку засідань райради, виконкому, нарад, семінарів;
- своєчасно доводить до відома всіх зацікавлених відділів та служб виконкому, підприємств, організацій, посадових осіб і громадян рішення виконкому і розпорядження голови райради;
- веде оформлення, облік і зберігання протягом установленого строку протоколів засідань виконкому, інших документів виконкому, передавати їх на державне збереження згідно з чинними правилами;
- контролює додержання строків виконання вхідних документів вищих органів державного управління, рішень виконкому і розпоряджень голови райради;
- організовує роботу по розгляду пропозицій, заяв і скарг, прийом громадян у виконкомі, здійснювати контроль за своєчасним їх розглядом, узагальнювати і аналізувати стан цієї роботи у відділах та службах райради.