Перелік установ організацій Охорона здоров'я Міські лікарні

Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська лікарня №11” Криворізької міської ради

Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська лікарня №11” Криворізької міської ради

Грищенко Ірина Олександрівна
Посада: Головний лікар
Телефон: 21-30-21, 21-15-86
Дата народження: 23 квітня 1963 р.

- Здійснює керівництво лікувально-профілактичного закладу відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ та організацій охорони здоров`я.
- Несе персональну відповідальність за фінансову, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність закладу.
- Повинен забезпечувати надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню, взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу.
- Персонально відповідає за ефективність використання фінансових ресурсів та ліжкового фонду.
- Несе персональну відповідальність за своєчасне отримання, переоформлення відповідних ліцензій та інших дозвільних документів для функціонування закладу охорони здоров`я.
- Зобов`язаний впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.
- Повинен систематично аналізувати показники роботи закладу, вживати заходи щодо їх оптимізації, видавати відповідні директивні документи з цього питання.
- Особисто контролює своєчасність та якість виконання планів реконструкцій, капітального та поточного ремонтів; дотримання заходів з охорони праці та безпеки руху транспортних засобів; економічне та раціональне витрачання енергоносіїв та холодної води закладом охорони здоров`я.
- Створює належні виробничі умови, забезпечує дотримання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
- Організовує проведення науково- практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань галузі охорони здоров`я.
- Організовує роботу з добору, розстановки й використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
- Контролює дотримання працівниками закладу охорони здоров`я Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI.
- Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв пацієнтів та приймає по них конкретні рішення та контролює їх виконання.
- Несе відповідальність за придбання, використання, зберігання, знищення прекурсорів, наркотичних засобів згідно вимог чинного законодавства.
- Здійснює керівництво медичною радою закладу.