Перелік установ організацій Підприємства комунальної сфери Послуги газопостачання Акціонерне товариство "Криворіжгаз"

Колесник Віталій Васильович

Колесник Віталій Васильович


Колесник Віталій Васильович
Посада: Голова правління
Місце роботи: Акціонерне товариство "Криворіжгаз"
Рік народження: 1980
Освіта: вища
Загальний стаж:
(роки)
15
Телефон: 409-67-97
409-59-64

Прийом громадян

Порядок запису:

 

за телефоном 409-59-64
Розпорядок (дні та часи прийому): Вт перш(а,ий) (900–1200)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
Організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
Видає накази та дає розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Товариства.
Розпоряджається коштами та майном Товариства.
Представляє Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Є можливість задати питання: