Перелік установ організацій Охорона здоров'я Стоматологічні поліклініки Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4" Криворізької міської ради

Єфіменко Микола Іванович

Єфіменко Микола Іванович


Єфіменко Микола Іванович
Посада: Головний лікар
Місце роботи: Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька міська стоматологічна поліклініка №4" Криворізької міської ради
Рік народження: 1946
Освіта: Вища медична
Загальний стаж:
(роки)
45
45 (стаж державної служби)
Телефон: 21-29-41
21-30-03
Розпорядок (дні та часи прийому):
  • Пн перш(а,ий) (800–1800) перерва (1200–1230)
  • Вт (800–1800) перерва (1000–1600)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров’я.
2. Несе персональну відповідальність за фінансову, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність закладу,
3. Повинен забезпечувати надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню, взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу.
4. Персонально відповідає за ефективність використання фінансових ресурсів, матеріальних цінностей та ліжкового фонду, в тому числі за своєчасне введення в експлуатацію дороговартісного обладнання.
5. Несе персональну відповідальність за своєчасне отримання, переоформлення відповідних ліцензій та інших дозвільних документів для функціонування закладу охорони здоров’я.
6. Зобов’язаний впроваджувати сучасні методі діагностики та лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.
7. Повинен систематично аналізувати показники роботи закладу, вживати заходи щодо їх оптимізації, видавати відповідні директивні документи з цього питання.
8. Особисто контролює своєчасність та якість виконання планів реконструкцій, капітального та поточного ремонтів закладу охорони здоров’я; дотримання заходів з охорони праці та безпеки руху транспортних засобів; економічне та раціональне витрачання енергоносіїв та холодної води закладом охорони здоров’я.
9. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
10. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань галузі охорони здоров’я.
11. Організовує роботу з добору, розстановки й використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
12. Контролює дотримання працівниками закладу охорони здоров’я Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VІ.
13. Забезпечує своєчасний розгляд скарг та заяв пацієнтів та приймає по них конкретні рішення та контролює їх виконання.
14. Несе відповідальність за придбання, використання, зберігання, знищення прекурсорів, наркотичних засобів згідно вимог чинного законодавства.
15.Здійснює керівництво медичною радою закладу.

Є можливість задати питання: