Путівник

Всі послуги


Перейти до сторінки:


Інформаційно-маркетингові послуги
Надання інформаційно-маркетингових послуг з забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення(згідно угод) [ Адміністративні, муніципальні ]Комунальні платежі по системі "НОВА-КОМ"
Сплата за комунальні послуги [ Адміністративні, муніципальні ]Консультація громадян з питань пенсійного забезпечення
Отримання консультації [ Соціально-правові ]Консультування
Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; стрияння в отриманні правової допомоги. [ Соціально-гуманітарні ]Контрольні випробування води питної, води стічної, шахтних вод та води зі скважини у випробувальній лабораторії «Прод-Лег-Тест»
Контрольні випробування води питної, води стічної, шахтних вод та води зі скважини у випробувальній лабораторії «Прод-Лег-Тест» ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» [ Комунальних підприємств ]Копання могили
Викопування могили ручним (механізованим) способом,опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили,формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили на кладовищах [ Адміністративні, муніципальні ]Кур'єрська доставка
Доставка відправлень по місту та Україні [ Адміністративні, муніципальні ]Мікробіологічні (вірусологічні) дослідження на виявлення збудника гострої респіраторної хвороби COVID-19
Мікробіологічні дослідження на виявлення збудника гострої респіраторної хвороби COVID-19 [ Державні ]Моніторинг благоустрію
1. Здійсненя моніторингу стану благоустрію. 2. Виконання робіт з обстеження бідинків, споруд, рекламних засобів 3. Виконання робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою 4. Нанесення об'єктів на схеми, у т.ч. електронні. [ Комунальних підприємств ]Монтаж бойлера
Встановлення бойлера [ Житлово-комунальні ]Монтаж відеозйомки з коптера
Монтаж відеозйомки з коптера. [ Адміністративні, муніципальні ]Мультиплікація
Мультиплікація 2D [ Адміністративні, муніципальні ]Навчання з питань охорони праці
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ, організацій проводиться до початку виконання ними своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки. Працівники підприємств, установ, організацій, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. [ Державні ]Надання висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи по проекту містобудівного обгрунтування
Подання заяви з відповідним пакетом документів та отримання висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи по проекту містобудівного обгрунтування [ Адміністративні, муніципальні ]Надання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності (користуванні) фізичних або юридичних осіб
Процедура надання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності (користуванні) фізичних або юридичних осіб [ Адміністративні, муніципальні ]Надання будівельного паспорта на забудову земельної ділянки
Видача будівельного паспорта на забудову земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку та господарських споруд на присадибній або садовій ділянці [ Адміністративні, муніципальні ]Надання в оренду земельних ділянок для ведення городництва
Надання громамадянам в оренду земельних ділянок для ведення городництва [ Адміністративні, муніципальні ]Надання викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500
Надання викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500. [ Адміністративні, муніципальні ]Надання висновку до суду про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини
Висновок про доцільність або недоцільність усиновлення [ Адміністративні, муніципальні ]Надання витягу з протоколу засідання районної комісії з питань захисту прав дитини
Витяг з протоколу [ Інші процедури ]Надання витягу з реєстру платників єдиного податку
Витяг з реєстру платників єдиного податку [ Адміністративні, муніципальні ]Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання [ Адміністративні, муніципальні ]Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про ЗД [ Адміністративні, муніципальні ]Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель [ Адміністративні, муніципальні ]Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі [ Адміністративні, муніципальні ]Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів [ Адміністративні, муніципальні ]Надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
Право на отримання грошової компенсації мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною на законних підставах проживають на території України, є її батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за нею та її виховання. Компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло після 30 днів з дня народження дитини [ Соціально-правові ]Надання грошової компенсації вартості проїзду учасникам антитерористичної операції на сході України та операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад
Надання грошової компенсації учасникам АТО у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям
Послуга надається одиноким матерям [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Послуга надається опікуну чи піклувальнику [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів. [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги при народженні дитини
Призначення та виплата допомоги при народженні дитини [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги при усиновленні дитини
Призначення і виплата допомоги особам, які усиновили дитину [ Соціально-правові ]Надання державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
Призначення і виплата допомоги жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у зв'язку з вагітністю та пологами [ Соціально-правові ]Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
Призначення і виплата грошової допомоги малозабезпеченим сім'ям [ Соціально-правові ]Надання державної соціальної допомоги на догляд
Допомога на догляд призначається: - одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи); - малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності; - одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [ Соціально-правові ]Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Призначення та надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років [ Соціально-правові ]Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
Послуга надається особам, які на мають право на пенсію та особам з інвалідністю [ Соціально-правові ]Надання довідки для неприватизованих земельних ділянок (семантична інформація)
Процедура надання довідки для неприватизованих земельних ділянок (семантична інформація) [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідки про наявність договору та відсутність заборгованості за послуги з холодного водопостачання та водовідведення
Процедура надання довідки про наявність договору та відсутність заборгованності за послуги з холодного водопостачання та водовідведення [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідки про обмеження та обтяження на земельну ділянку
Процедура надання довідки про обмеження та обтяження на земельну ділянку [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі
Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідки про реєстрацію місця проживання
документ, який видається відділом реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки (форма довідки затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»); [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідки про суміжних землекористувачів
Процедура надання довідки про суміжних землекористувачів [ Адміністративні, муніципальні ]Надання довідок про фонові концентрації забруднюючих речовин
Довідки, що містять інформацію про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Кривого Рогу [ Державні ]Надання дозволу батькам на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину
дозвіл на укладання договору ро припинення права на аліменти на дитину [ Адміністративні, муніципальні ]Надання дозволу на вчинення правочинів органом опіки та піклування у разі отримання опікуном(піклувальником) свідоцтва про право на спадщину на ім'я особи, яка перебуває під опікою (піклуванням)
дозвіл на вчинення правочинів органом опіки та піклування у разі отримання опікуном(піклувальником) свідоцтва про право на спадщину на ім'я особи, яка перебуває під опікою (піклуванням) [ Адміністративні, муніципальні ]Надання дозволу на вчинення правочинів органом опіки та піклування, у разі відчуження житла
дозвіл на вчинення правочинів органом опіки та піклування, у разі відчуження житла [ Адміністративні, муніципальні ]Надання дозволу на заключення договору довічного утримання з громадянами
Дозвіл на заключення договору довічного утримання з громадянами [ Адміністративні, муніципальні ]
Перейти до сторінки: