Процедури Перелік організацій за місцем звернення

Державне підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"

Державне підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"

Організаційно-правова форма:
Державне підприємство 
Поштовий індекс:
50042
Адреса: вулиця Миколи Світальського буд. 1К
Адміністративний район: Покровський
Телефон: 404-82-03  
Факс: 404-18-63 Email: etc@cabletv.dp.ua
Адреса сторінки: http://www.etc.dp.ua
Керівник: Кливець Петро Васильович


 1. Виконання електровимірювальних та електровипробувальних робіт в електроустановках
  Надаються протоколи випробування та вимірювання параметрів електроустановок

  [ Державні ]
 2. Державний технічний огляд (обов’язковий технічний контроль) технологічних транспортних засобів
  Державний технічний огляд (обов’язковий технічний контроль) технологічного транспортного засобу проводиться перед його реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям з обліку. Державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку. За результатами державного технічного огляду складається акт.

  [ Державні ]
 3. Експертне обстеження підприємств щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  Надається висновок експертизи щодо спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці суб’єкту господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для одержання відповідного дозволу.

  [ Державні ]
 4. Енергоаудит
  Енергоаудит (енергетичне обстеження), тепловізійне обстеження промислових підприємств, установ, об’єктів з метою встановлення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на паливо і енергію.

  [ Державні ]
 5. Навчання з питань охорони праці
  Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ, організацій проводиться до початку виконання ними своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки. Працівники підприємств, установ, організацій, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

  [ Державні ]
 6. Проведення психофізіологічної експертизи
  Працівники, зайняті на роботах, які потребують професійного добору, повинні мати висновок психофізіологічної експертизи. Психофізіологічному добору підлягають працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

  [ Державні ]
 7. Проведення робіт з технічного огляду, експертного обстеження, паспортизації електрообладнання
  Надається висновок експертизи машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, акт технічного огляду або ставиться штамп в паспорті обладнання про проведений технічний огляд, технічний паспорт електрообладнання

  [ Державні ]
 8. Проведення технічного огляду, експертного обстеження (технічного діагностування), випробовуання машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки
  Надається висновок експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці України машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки: гірничошахтне обладнання та обладнання для буріння (шахтні підіймальні машини та головні вентиляційні установки в гірничорудній промисловості, бурові вежі та бурове обладнання); обладнання основних виробництв нафтогазопереробної промисловості; обладнання призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі; парові та водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани (крім портальних), а також ліфти та підйомники (крім контролю герметичності); обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини; обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння; обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів; обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання; обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання; обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплексів для їх переробки та зберігання; обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі; трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 1150С; зварювальне обладнання, тощо.

  [ Державні ]