Путівник Послуги Соціально-правові

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею (муніципальна няня - будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00 та / або КВЕД 88.91)/юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини). Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Компенсація надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі пренатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилося троє та більше дітей


Необхідно виконувати у наступній послідовності:

Крок № 1

Особисте звернення

Нормативно-правові підстави:
 • Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
Адміністративний район: Довгинцівський
Місце звернення: №1  Довгинцівський, вулиця Дніпровське шосе буд. 16
кабінет № 106

Режим роботи:
 • Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Пт (800–1630) перерва (1230–1300)
№2 

Електронна соціальна послуга відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»

Виконав(ець,ці):
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної у місті ради
Документи, які необхідно подати:
 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • свідоцтва про народження дитини
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації
 • рішення виконавчого органу районної у місті ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
Спосіб подання документів:
 • В електронному вигляді
 • Особисто, або законним представником
Термін виконання (робочі дні): 10
Інформація: Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.
Особливі умови: Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Інгулецької районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Інгулецької районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Інгулецької районної у місті ради
Адміністративний район: Інгулецький
Місце звернення: №1  Інгулецький, проспект Південний буд. 1
Прозорий офіс, зал 1

Режим роботи:
 • Пн (900–1600)
 • Вт (900–1600)
 • Ср (900–1600)
 • Чт (900–1600)
 • Пт (900–1600)
 • Сб (900–1600), друг(а,ий)
№2  Інгулецький, вулиця Гірників буд. 19
КАБ.16

Режим роботи:
 • Пн (900–1600)
 • Вт (900–1600)
 • Ср (900–1600)
 • Чт (900–1600)
 • Пт (900–1600)
 • Сб (900–1600), друг(а,ий)
Документи, які необхідно подати:
 • Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»:Заява* про надання компенсації послуги «муніципальна няня» та про перерахування коштів для компенсації із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги «муніципальна няня»; - копія договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею; - документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, у якому подано заяву
 • Копії документів, у тому числі копія документу з відображенням інформації в електронному вигляді, отриманого з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (за умови пред'явлення оригіналу):
 • Свідоцтво про народження дитини
 • Паспорт громадянина України заявника
 • Довідка про місце постійного проживання (реєстрації)
 • - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • Копія рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для усиновлювачів та опікунів)
 • - медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • - трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • - довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб–підприємців);
Спосіб подання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Спосіб отримання документів:
 • В електронному вигляді
 • Особисто
Термін виконання (робочі дні): 13
Інформація: Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.
Особливі умови: Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради
Адміністративний район: Металургійний
Місце звернення: №1  Металургійний, проспект Металургів буд. 16
каб 105

Режим роботи:
 • Пн (830–1600)
 • Вт (830–1600)
 • Ср (830–1600)
 • Чт (830–1600)
 • Пт (830–1600)
№2 

Портал державних послуг

Документи, які необхідно подати:
 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • До заяви додаються копії, у тому числі копії документів з відображенням інформації в електронному вигляді, отриманого з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»:
 • - свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України
 • — копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом українською мовою. Правильність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
 • - паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» (у тому числі у вигляді ID-картки);
 • - документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • - документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • - рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги (у разі потреби);
 • - медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • - трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • - довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб–підприємців);
 • -довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю)
Спосіб подання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Спосіб отримання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Термін виконання (робочі дні): 13
Інформація: Заява, наявність відповідного пакета документів. Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею (муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00 та / або КВЕД 88.91) / юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини). Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Компенсація надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі пренатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступення, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилося троє та більше дітей
Особливі умови: Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.
Умови визначення вартості: Безоплатно

Наявні бланки:
назва розмір  
Бланк заяви 39 Kb  

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
Адміністративний район: Покровський
Місце звернення: №1  Покровський, вулиця Ватутіна буд. 37В
Режим роботи:
 • Пн (900–1600)
 • Вт (900–2000)
 • Ср (900–1600)
 • Чт (900–1600)
 • Пт (900–1600)
№2 

Портал державних послуг IGOV

Виконав(ець,ці):
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної у місті ради
Спосіб отримання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Особисто
Термін виконання (календарні дні): 13
Інформація: Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею (муніципальна няня - будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00 та / або КВЕД 88.91)/юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини). Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Компенсація надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі пренатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилося троє та більше дітей
Особливі умови: Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги 1. Надання неповного пакета документів. 2. Невідповідність вмісту наданого пакета документів вимогам чинного законодавства. 2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

Наявні бланки:
назва розмір  
заява 110 Kb  

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
Адміністративний район: Саксаганський
Місце звернення: №1  Саксаганський, вулиця Софії Перовської буд. 16А
Єдина приймальна Управління праці та соціального захисту населення

Режим роботи:
 • Пн (830–1630) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Вт (800–2000) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Ср (800–1630) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Чт (800–1630) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Пт (800–1630) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Сб (800–1630) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
№2 

Портал державних послуг IGOV 

https://igov.gov.ua/

Виконав(ець,ці):
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
Документи, які необхідно подати:
 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • свідоцтва про народження дитини
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації
 • рішення виконавчого органу районної у місті ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
Спосіб подання документів:
 • В електронному вигляді
 • Особисто
 • Особисто, або законним представником
 • Отримання послуги через портал державних послуг iGov
Спосіб отримання документів:
 • В електронному вигляді
 • Особисто
 • Особисто, або законним представником
 • Отримання послуги через портал державних послуг iGov
Термін виконання (робочі дні): 10
Інформація: Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.
Особливі умови: Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Наявні бланки:
назва розмір  
Заява для призначення усіх видів ДСД 113 Kb  

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради
Адміністративний район: Тернівський
Місце звернення: Тернівський, вулиця Ухтомського буд. 23
Прозорий офіс

Режим роботи:
 • Пн (900–1600) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Вт (900–1600) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Ср (900–1600) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Чт (900–1600) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
 • Пт (900–1600) перерва (1230–1300), кожен, крім святкових та перенесених вихідних
Спосіб отримання документів:
 • Особисто, або законним представником
 • Отримання послуги через портал державних послуг iGov
Термін виконання (робочі дні): 10

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
Адміністративний район: Центрально-Міський
Місце звернення: №1  Центрально-Міський, вулиця Свято-Миколаївська буд. 27
кабінет 101

Режим роботи:
 • Пн (830–1700)
 • Вт (830–1700)
 • Ср (830–1700)
 • Чт (830–1700)
 • Пт (830–1700)
№2 

Портал державних послуг

Документи, які необхідно подати:
 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка)
 • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації
 • свідоцтва про народження дитини
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”
 • рішення виконавчого органу районної у місті ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)
 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею
Спосіб подання документів:
 • В електронному вигляді
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Спосіб отримання документів:
 • В електронному вигляді
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Термін виконання (робочі дні): 10
Інформація: Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років. Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.
Особливі умови: Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Наявні бланки:
назва розмір  
Заява 37 Kb  


Крок № 2

Повідомлення про надання / відмову у наданні відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
Адміністративний район: Довгинцівський
Місце звернення: Довгинцівський, вулиця Дніпровське шосе буд. 16
Режим роботи:
 • Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
 • Пт (800–1630) перерва (1230–1300)
Спосіб отримання документів:
 • В електронному вигляді
 • Мобільний офіс
 • Особисто
Термін виконання (робочі дні): 30
Особливі умови: Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.
Умови визначення вартості: Безоплатно

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної у місті ради
Адміністративний район: Металургійний
Місце звернення: Металургійний, проспект Металургів буд. 16
Режим роботи:
 • Пн (830–1600)
 • Вт (830–1600)
 • Ср (830–1600)
 • Чт (830–1600)
 • Пт (830–1600)
Спосіб отримання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Особисто
Термін виконання (робочі дні): 13
Особливі умови: Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги: 1. Надання неповного пакета документів. 2. Невідповідність вмісту наданого пакета документів вимогам чинного законодавства. 2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради

Установа чи організація: Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради
Структурний підрозділ: Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
Місце звернення:
Режим роботи:
 • Пн (900–1600)
 • Вт (900–2000)
 • Ср (900–1600)
 • Чт (900–1600)
 • Пт (900–1600)
Виконав(ець,ці):
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної у місті ради
Спосіб отримання документів:
 • За допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, у випадках, передбачених законом.
 • Особисто
Термін виконання (календарні дні): 13
Особливі умови: Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги: 1. Надання неповного пакета документів. 2. Невідповідність вмісту наданого пакета документів вимогам чинного законодавства. 2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах
Організації, які задіяні: