Головна Всі новини за 2017 рік лютий місяць

Про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги у місті Кривому Розі

Про надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги у місті Кривому Розі

Дата публікації:26 лютого 2017 р.

Шановні мешканці міста!

В умовах запровадження в Україні карантину Криворізький місцевий центр з наданнябезоплатної вторинної правової допомоги переходить  https://drive.google.com/open?id=1y6NaNciZhce2sgaeqAweajeOKdTF1mcK на дистанційну форму консультування клієнтів 

БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (надалі - Закон) визначено перелік суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги. Органи місцевого самоврядування є одними із суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги.

Законом визначено види правових послуг органів місцевого самоврядування та повноваження з надання цих послуг, а саме надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Відповідно до Закону, з метою організації особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги, реалізації своїх повноважень, міським головою було видано розпорядження від 16.08.2011 №187-р «Про першочергові заходи щодо виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» де визначено, що керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради здійснюють прийом громадян із наданням безоплатної первинної правової допомоги з питань віднесених до повноважень міської ради та її виконавчих органів. Зазначений прийом здійснюється згідно графіків прийому громадян відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, затверджених розпорядження міського голови від 29.06.2016 №124-р.

 Рішенням міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» повноваження щодо надання безоплатної  первинної  правової допомоги  надані  виконавчим комітетам районних у місті рад.

Крім того, виконкомам районних у місті рад надано доручення ужити заходів щодо забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги та особистого прийому осіб, які потребують відповідної допомоги згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Заява про надання безоплатної первинної правової допомоги

 

БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Стаття 13 Закону визначає термін безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

 Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед і ншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

 

ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЗГІДНО З ЦИМ ЗАКОНОМ ТА ІНШИМИ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ТАКІ КАТЕГОРІЇ ОСІБ:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону;

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;

2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону;

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону;

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону;

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону;

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону;

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, протягом розгляду справи в суді;

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям осіб, зазначеним у статті 14  Закону, в повному обсязі забезпечується з 1 липня 2015 року.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Громадяни вищезазначених категорій, які є мешканцями Кривого Рогу для захисту своїх прав можуть звертатися до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2016 року №1717/5 «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» прийняття та видача документів, щодо реєстрації громадських формувань, здійснюється місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

 Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреси у Кривому Розі (з 08:00 до 17:00 п'ятниця до 15:45)

Адреса центру: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, буд. 2

Телефони центру: 0564-05-54-04, (098) 040 83 70

Електронна адреса:  kryvyyrih.dnipro@legalaid.dp.ua

 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30

Телефони центру: 097 139 88 57

 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Станіслава Конткевича, 37

Телефон: 067 276 54 76

 

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 25

Телефон: 067 118 34 90

 


 Звернення через портал державних послуг iGov

Звернутися для отримання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги можна завдяки сервісу державних послуг iGov, де є функція направлення звернення.

Звернення за безоплатною первинною правовою допомогою 
Звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою  

Звернення через офіційний сайл

Всеукраїнський контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103, за яким можна:
-  повідомити про затримання поліцією,
-  отримати безоплатну первинну правову допомогу, юридичну консультацію,
-  дізнатись адресу найближчого центру безоплатної вторинної правової допомоги або бюро.
Офіційний сайт системи безоплатної правової допомоги https://legalaid.gov.ua/
Онлайн юридична консультація, зверненняhttps://legalaid.gov.ua/zvernennya/onlajn-yurydychna-konsultatsiya/ Довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid» спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення.
Тут Ви можете знайти необхідну інформацію з актуальних правових питань. https://wiki.legalaid.gov.ua/


 Мобільні консультаційні пункти

Криворізький місцевий центр здійснюює прийом у мобільних консультаційних пунктах за адресами:
Тернівський район, вул. Ухтомського, 23, 1-й поверх — 2-й та 4-й четвер місяця, з 9.30 до 12.30;
вул. Кобилянського, 152, 1-й поверх — щосереди та щоп'ятниці, з 8.00 до 12.00.

Інформаційні матеріали з правової тематики

Мета – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в суспільстві. Це масштабна реформа правової свідомості, яка забезпечить сталий розвиток України як сучасної демократичної держави. Проект покликаний не лише інформувати громадян про їхні права, а й навчити їх, як ці права захищати. Для цього готуються чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли відбувається порушення прав. 

Інформаційні буклети з матеріалами, що робити, якщо:

 

Посилання на відеоролики “Я маю право”, створені Міністерством юстиції України:

 • Захист прав споживачів:
 1. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер 15 програми. Тема: Захист прав споживачів
 2. Восьмий випуск телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Захист прав споживачів
 1. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер 10 програми. Тема: Соціальний захист громадян
 2. Десятий випуск телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Соціальний захист громадян
 • Протидія домашньому насильству:
 1. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер третьої програми. Тема: Домашнє насильство
 2. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер одинадцятої програми. Тема: Протидія домашньому насильству
 3. Третій випуск телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Домашнє насильство
 1. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер 5-ї програми. Тема: Виплата заборгованості зарплати
 2. П'ятий випуск телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Виплата заборгованості заробітної плати
 3. Проект Мін'юсту «Я МАЮ ПРАВО!». Інформер 16 програми. Тема: Виплата заборгованості по зарплаті
 1.        1. Проект Мін'юсту "Я МАЮ ПРАВО!". Інформер 17 програми. Тема: Споживчі кредити
 2.        2. Сімнадцятий випуск телепрограми «Я МАЮ ПРАВО!». Тема: Споживчі кредити

 

Посилання на відеоролики “Безоплатна правова допомога поруч”, створені Координаційним центром правової допомоги в рамках проекту “Доступна та якісна правова допомога в Україні”