Головна Всі новини за 2014 рік грудень місяць

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в м. Кривому Розі інформує

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в м. Кривому Розі

Дата публікації:4 грудня 2014 р.

Держава гарантує всім застрахованим громадянам, які працюють легально, забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Згідно з Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Згідно з Законом, у разі настання страхового випадку Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у встановленому законодавством порядку відшкодовується шкода, заподіяна працівникові внаслідок ушкодження здоров'я або в разі його смерті особам, які перебували на його утриманні, у вигляді щомісячної страхової виплати. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Також у разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні.

Слід наголосити, що страхові виплати відшкодовуються Фондом тільки з офіційного заробітку особам, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання, у фізичних осіб, особам, які забезпечують себе роботою самостійно та громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності.

Тут важливо, щоб працівники наполягали на офіційному заробітку, не погоджувалися на заробітну плату в «конвертах» та роботу без оформлення трудових відносин, тому що такі явища мають глибокі корені й руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату.

Легально працюєш - ти під захистом Фонду соціального страхування віднещасних випадків та професійних захворювань!