Головна Всі новини за 2021 рік лютий місяць

ЗАПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ ДО КЕРІВНИКІВ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ У ПРЯМОМУ ЕФІРІ 1520

ЗАПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ ДО КЕРІВНИКІВ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ У ПРЯМОМУ ЕФІРІ 1520

Дата публікації:19 лютого 2021 р.

ЗАПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ ДО КЕРІВНИКІВ ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ У ПРЯМОМУ ЕФІРІ 1520.

              За період  з 15 по 18 лютого відбулися анонсовані фахові онлайн-консультації посадовців виконкому Криворізької міської ради у Контакт-центрі 1520 з  питань  транспортного обслуговування, інспекції з благоустрою, охорони здоров’я, розвитку підприємництва.

До начальника управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради Сергія Сиротюка звернулися з наступних питань.

Що робити у разі порушення водієм правил перевезення пасажирів?

 

У разі якщо Ви стали свідком порушення водієм правил перевезення пасажирів, необхідно записати, або запам’ятати номер маршруту, реєстраційний номер транспортного засобу, дату порушення та надати ці відомості безпосередньо до роботодавця цього водія, тобто перевізника маршруту (контактні дані знаходяться в салоні кожного транспортного засобу), або в письмовому вигляді до управління транспорту та телекомунікацій (м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1).

Також, можна звернутися до контакт-центру за коротким номером 15-20.

 • Хто здійснює контроль за дотриманням перевізниками та пасажирами карантинних обмежень?

Основний контроль за дотриманням карантинних обмежень перевізниками міста Кривого Рогу та пасажирами покладено на Національну поліцію та  Національну гвардію.

У разі якщо Ви стали свідком порушення карантинних обмежень на транспорті, необхідно зателефонувати за номером 102 та повідомити про його суть.

 • Проїзд учнів в комунальному транспорті по «Карті криворіжця».

Рішенням №417 від 19 серпня 2020 року виконкому Криворізької міської ради  у місті Кривому Розі для осіб, які здобувають повну, базову та загальну середню освіту в закладах освіти комунальної форми власності та обласного підпорядкування, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу чи вищу освіту в закладах освіти міста за денною формою навчання, встановлено єдиний засіб оплати в міському електричному транспорті м. Кривого Рогу - електронний квиток «Карта криворіжця».

У разі якщо у Вашої дитини відсутня «Картка криворіжця» необхідно звернутися до учбового закладу для її оформлення.

Дуже цікавили мешканців міста й питання благоустрою на які відповідав начальник відділу моніторингу благоустрою інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради Андрій Онищенко.

Хто повинен накривати відкриті колодязі?

 Власники мереж несуть відповідальність за збереження кришок люків та накриття колодязів власним коштом.  Стосовно ж абонентських колодязів, то вони повинні накриватися безпосередньо абонентами, які користуються ними. Прикладом таких колодязів можуть бути колодязі на території приватного сектору або ж колодязі приватних підприємств.

 

 • Хто повинен очищати зупинки громадського транспорту, електроопори,  фасади житлових будинків та об’єктів бізнесу від несанкціонованих оголошень і реклам?

Торгівельно-зупиночні комплекси, фасади магазинів, лотків, павільйонів очищають від несанкціонованих оголошень приватні підприємці, які здійснюють там свою діяльність. За належний стан зупинок громадського транспорту відповідальність несуть виконкоми районних у місті рад. Фасади житлових будинків очищають керуючі компанії або підрядні організації ОСББ на основі укладених договорів.

  Особо турбують криворіжців  питання вакцинації населення проти COVID-19 на які відповідав начальник управління охорони здоров’я  виконкому Криворізької міської ради Костянтин Мурашко.

Все про вакцинацію  від  COVID -19 в Україні.

Єдиний ефективний захист від COVID-19 - вакцинація. Згідно з математичними моделюваннями, для отримання колективного імунітету за допомогою вакцинації і кардинального зниження рівня поширення інфекції та смертності ефективну вакцину мають отримати від 60% до 80% населення. Імунізація безпечною та ефективною вакциною проти COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії Уряду України у подоланні гострої фази пандемії COVID-19. Наші завдання: зменшити тягар смертей і хвороб від пандемії COVID-19; зменшити соціально-економічні потрясіння шляхом стримування передавання вірусу, скорочення кількості важких випадків захворювання і смерті або комбінації цих стратегій; забезпечити безперервність життєво важливих послуг, включно з послугами охорони здоров’я.

 • Етапи вакцинації населення.

1 ЕТАП – Люди з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19.

2 ЕТАП – Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що надають медичні послуги.

3 ЕТАП – Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

4 ЕТАП - Люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Етапи вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Цільові групи для вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19

Медичні працівники та персонал, які працю-ють в закладах охо-рони здоров’я (далі ЗОЗ) де надають стаціонарну допомогу хворим на корона-вірусну хворобу COVID-19

Медичні праців-ники та персонал, які працюють в ЗОЗ що надають стаціо-нарну допомогу іншим хворим (включаючи пер-винну медичну до-помогу, працівників системи громадсь-кого здоров’я тощо)

Люди віком від 65 до 69 років та від 70 до 79 років

Люди віком від 60 до 64 років

Люди в інтернат них закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів

Люди віком від 80 років

Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуа-цій, Національну по-ліцію України, Наці-ональну гвардію України, Службу без-пеки України, військо-службовців Збройних Сил України, Міні-стерство внутрішніх справ України.

Дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті в зв’язку із захворюванням на COVID-19

Військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та На-ціональну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України

Соціальні праців-ники та інші працівники соціаль-ної сфери

Вчителі та інших працівників сфери освіти

Інші категорії та професійні групи, які знаходяться у групі ризику щодо інфікування коронавірусною хво-робою COVID-19, а також громадян України, які проживають на тим-часово окупованих територіях

 

 

 

Особи, які перебувають в місцях обмеження волі та/або слідчих ізо-ляторах та працівники місць обме-ження волі, слідчих ізоляторів

Захистіть себе і своїх близьких - зробіть щеплення.

На виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслу-говування населення» Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ)  продовжує системну роботу над стратегічними закупівлями медичних послуг в інтересах пацієнтів та медичних працівників.

Що таке стратегічні закупівлі?

Стратегічні закупівлі медичних послуг - це підхід до оплати медичних послуг, за якого рішення приймаються на основі відповідей на три запитання:
1. Що оплачуємо? - тобто, які послуги фінансуються за рахунок бюджету охорони  здоров’я.
2. У кого замовляємо послуги? - тобто, якими є вимоги до надавачів медичних послуг з точ-ки зору організації допомоги, обладнання, наявності спеціалістів.
3. Як і скільки оплачуємо? - тобто, який тип тарифу або їх комбінація застосовуються для оплати медичних послуг, яким є розмір тарифу, яким чином тип та розмір тарифу створю-ють стимули в системі фінансування.

 В світі концепція стратегічних закупівель прийшла на зміну кошторисному фінансуванню закладів охорони здооров’я. Цей підхід широко використовується в успішних системах охорони здоров’я.

Пакет медичних послуг - одиниця укладення договору між надавачем медичних послуг та НСЗУ. У 2020 році Програмою медичних гарантій було передбачено 27 пакетів медичних послуг, до яких згодом було додано 4 пакети для оплати послуг, пов’язаних з COVID-19. Наразі для громадського обговорення НСЗУ публікує проекти специфікацій та умов закупівлі за пакетами медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2021 році.

 • Проекти умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій    у 2021 році
 1. Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі).
 2. Первинна медична допомога.
 3. Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
 4. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
 5. Медична допомога при пологах.
 6. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.
 7. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
 8. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
 9. Готовність до реагування на інфекційні захворювання та епідемії.
 10. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбула-торних умовах.
 11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям.
 12. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 13. Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
 14. лікування пацієнтів методом інтракорпорального перитонеального діалізу в амбулаторних умовах.
 15. Мамографія.
 16. Гістероскопія.
 17. Езофагогастродуоденоскопія.
 18. Колоноскопія.
 19. Цистоскопія.
 20. Бронхоскопія.
 21. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні ме-дичної допомоги.
 22. Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонар-них умовах.
 23. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на віл).
 24. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.
 25. Діагностика, хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захво-рюваннями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей у амбулаторних та ста-ціонарних умовах.
 26. Діагностика, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюван-нями (або підозрою на новоутворення) у дорослих та дітей у амбулаторних та стаціонарних умовах.
 27. Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями (або підозрою на відповідні захворювання) у дорослих та дітей у амбу-латорних та стаціонарних умовах.
 28. Стаціонарна психіатрична допомога.
 29. Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров’я.
 30. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж пер-ших трьох років життя.
 31. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апа-рату.
 32. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
 33. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
 34. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
 • Яким чином буде розвиватися програма медичних гарантій?

    Збільшення кількості пакетів дасть можливість більш чітко визначати обсяг послуг, які оплачуються НСЗУ, а також встановлювати більш конкретні вимоги до надання різних медичних послуг.

    Завдання НСЗУ – здійснити закупівлю безпечних та якісних медичних послуг, необхідних пацієнту, відповідно до можливостей державного бюджету.

До начальника управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради Ірини Рижкової звернулися  з  наступних  питань.

   Щодо вимог до проведення масових заходів в адаптивний карантин

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 05 лютого 2021 року № 83 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236» приймання відвідувачів суб’єктами діяльності у сфері культури та з проведення публічних наукових, освітніх та професійних тематичних заходів з наповненістю залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому залі або у разі, коли організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення.

      

Раніше  до 5 лютого ця норма мала таке трактування:

8) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому кінозалі або залі.

 • Як  здійснюється продаж алкогольних напоїв на території міста в карантинний період?

      Відповідно до статті 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» /на територіях, де встановлено карантин,  органам місцевого самоврядування надається право запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води/, рішенням Криворізької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  з на термін дії карантину на території міста Кривого Рогу з квітня минулого року заборонено продаж алкогольних напоїв, пива  з 22.00 до 08.00 години.

До відома: на сьогоднішній день в місті цілодобово працюють 140 об’єктів роздрібної торгівлі з продажем алкогольних напоїв, пива. За продаж цих напоїв у нічний час та порушення установлених вимог на 46 суб’єктів господарювання складено адміністративні протоколи.

      Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 після 23-ї та до 7-ї години заборонено діяльність суб’єктів господарювання з надання послуг харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) та проведення розрахункових операцій після 22-ї години, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

      Інформаційно: всього на території міста, до введення карантину, з цілодобовим режимом роботи працювали 80 закладів ресторанного господарства. У період карантину за порушення режимів роботи в цих закладах  правоохоронцями складено близько 60 адміністративних протоколів.

Чи потрібно сплачувати у 2021 році єдиний податок платникам  І групи?

На період протиепідемічних заходів, згідно із Законом України №1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який набрав чинності 10 грудня 2020 року звільнено від нарахування платників єдиного податку першої групи з 01.01.2021 по 01.06.2021 за себе.

 • Як списується сьогодні податковий борг платників?

            Законом України від 04.12.2020 № 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Закон 1072) передбачено декілька механізмів врегулювання податкового боргу, залежно від його суми та категорії платників податків-боржників, в тому числі: прощення фінансових санкцій та пені за умови прискореної сплати основної суми податкового боргу платникам податків фізичним і юридичним особам окремих категорій (п. 2 (прим. 3) підр.10 розд. ХХ Податкового Кодексу України).

Зазначена норма розповсюджується на платників податків, що станом на 01 листопада 2020 року мають податковий борг, за виключенням:

- великих платників податків;

-  осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

-  банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

-  осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Платнику податків, який бажає скористатись означеною нормою необхідно звернутись до контролюючого органу за місцем обліку його податкового боргу із заявою в довільній формі про такий намір та забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону № 1072 погашення грошовими коштами основної суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/ відстроченням), що виник станом на 1 листопада 2020 року, та своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань.

Штрафні санкції та пеня будуть списані, якщо: основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами; це погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Закону №1072 (тобто з грудня 2020 року до 01 червня 2021 року включно) та за умови, що платник податків забезпечує своєчасну і у повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.

У разі, якщо всі умови виконано, розрахунки проведено у термін до 01 червня 2021 року включно - штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

 

Дякуємо криворіжцям за питання!

Сподіваємося, що консультації були для ВАС корисними!