Головна Всі новини за 2020 рік листопад місяць

ВІДПОВІДАЄ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ директор департаменту розвитку інфраструктури міста

ВІДПОВІДАЄ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ директор департаменту розвитку інфраструктури міста Іван Карий

Дата публікації:30 листопада 2020 р.

•  Обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій (поточний ремонт покрівлі, обслуговування внурішньобудинкових систем централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, незадовільне опалення, прибирання прибудинкової території, відновлення освітлення по будинку, незгода з нарахуваннями за надані послуги, антисанітарний стан підвального приміщення, дезінсекція та дератизація підвального приміщення, тощо).

Куди звертатись?

З усіх питань щодо надання послуг з управління багатоквартирним будинком необхідно звертатись виключно до управителя, який на договірних засадах надає мешканцям зазначені послуги.

Крім того, інформуємо, що до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про: визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням, тощо.

Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за рішенням зборів співвласників і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем.

 

•  Що робити, якщо житлово-комунальні послуги не надаються споживачам вчасно та належної якості?

 

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості житлово-комунальних послуг споживач має право викликати виконавців цих послуг (їх представників) для перевірки якості та/або кількості цих послуг, та скласти акт-претензію відповідної форми.

 В акті-претензії зазначаються виявлені факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги (його представником) або управителем багатоквартирного будинку. Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий — зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком.

У разі неприбуття виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирного будинку в установлений договором про надання відповідних послуг строк для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим зазначеним договором, чи необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги). У такому випадку акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

Форма акта-претензії розміщена на офіційній веб-сторінці виконкому міськради у розділі Події та анонси «Новини» та у підрозділі «Департамент розвитку      інфраструктури міста», «Повідомлення»  в мережі Інтернет за посиланням: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/200219697207449_s/).

• Хто повинен здійснювати управління багатоквартирним будинком та забезпечити своєчасне виконання ремонтних робіт, необхідних для його належної експлуатації та комфортного проживання мешканців (виконання поточного та капітального ремонтів спільного майна будинків, визначення технічного стану будинків, омолодження або знесення зелених насаджень на прибудинковій території будинку, вибір управителя)?

Яким чином налагодити ефективне управління багатоквартирним будинком та забезпечити своєчасне виконання ремонтних робіт, необхідних для його належної експлуатації та комфортного проживання мешканців? Це питання наразі є одним з найактуальніших у нашій країні.

 Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирного будинку» чітко визначив права та обов’язки власників спільного майна та надавши їм реальну можливість самостійно обирати форму управління.

Згідно зі 5 зазначеного Закону,  спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

Відповідно до ст.7 цього Закону, співвласники зобов’язані забезпечувати  належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;  додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин, тощо.

При цьому кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Законом  передбачено, що співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах.

До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним, проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками).

Отже,  чинним законодавством співвласникам багатоквартирних будинків  надано можливість та інструменти щодо розпорядження спільним майном.

Питання видалення зелених насаджень на прибудинковій території житлового будинку вирішується також співвласниками на зборах. Заява з вказаного питання та протокол зборів надається до управителя багатоквартирного будинку, який надає послуги з управління багатоквартирним будинком. Управитель багатоквартирного будинку готує звернення з зазначеного питання до виконкому районної у місті ради, який приймає рішення з даного питання та видає ордер на видалення зелених насаджень.

Після отримання ордеру управитель здійснює заходи щодо видалення дерев на прибудинковій території житлового будинку самостійно або шляхом залучення на договірних засадах підрядної організації.

•   Що робити, якщо затопили сусіди?

Для з’ясування причини затоплення, а також для забезпечення письмового факту затоплення слід викликати представників організації, що надає послуги з управління будинку, які складають відповідний акт, наведений у додатку № 4 наказу   Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76  «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

В акті вказується: коли та в якій квартирі сталося затоплення, на якій саме системі (холодного водопостачання, теплопостачання тощо). Далі описується подія, що спричинила затоплення та наслідки: що та скільки затоплено  та ін.

З актом, підписаним членами комісії повинні під підпис ознайомитися власники квартири, з якої сталося затоплення та потерпіла сторона (для будинків, в яких створено ОСББ або ЖБК, законодавство не передбачає спеціальної форми акта обстеження житлових умов або акта про затоплення. У такому випадку за аналогією слід застосовувати вищенаведену форму акту).

Наступним етапом є оцінка вартості майнової шкоди, заподіяної вам в результаті затоплення.

При цьому слід зазначити, що управителі не здійснюють оцінку завданих збитків, спричинених залиттям.

Для цього необхідно звернутися до експерта – суб’єкта оціночної діяльності, який проведе незалежну оцінку майна та за її результатами складе звіт про оцінку майна, пошкодженого в результаті затоплення.

Таким чином, для подачі позову до суду про відшкодування шкоди заподіяної затопленням квартири, в наявності необхідно мати такі документи:                             

- акт про затоплення квартири, бажано з інформацією про причини затоплення;                                                                                                                               

- документи, що підтверджують право власності або володіння квартирою;                                                                                                                                                    

- висновок експерта про розмір збитку (на свій страх і ризик).