Головна Всі новини за 2020 рік листопад місяць

ВІДПОВІДАЄ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНКОМУ

ВІДПОВІДАЄ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИВОРІЖЦІВ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОСТЯНТИН МУРАШКО

Дата публікації:30 листопада 2020 р.

Які безкоштовні медичні послуги можна отримати у центрах первинної медико-санітарної допомоги?

 

Відповідно до Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» затверджений перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги.

Повідомляємо про перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги:

 

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

 

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

 

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

 

4. Надання в межах первинної медичної допомоги невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання первинної медичної допомоги та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

 

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

 

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

 

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

 

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

 

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

 

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

 

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

 

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі первинної медичної допомоги.

 

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

 

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

 

16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

 

17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

 

Який існує перелік на лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження, що здійснюються у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги?

 

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.

2. Загальний аналіз сечі.

3. Глюкоза крові.

4. Загальний холестерин.

5. Вимірювання артеріального тиску.

6. Електрокардіограма.

7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.

8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

 

Скористатись усіма перевагами надання безкоштовної первинної медичної допомоги пацієнт має право у разі укладання декларації на медичне обслуговування з сімейним лікарем.