Головна Всі новини за 2019 рік березень місяць

Які території може охоплювати детальний план території та кошти, необхідні для фінансування його розроблення?

Які території може охоплювати детальний план території та кошти, необхідні для фінансування його розроблення?

Дата публікації:19 березня 2019 р.

 (роз'яснює департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради)

 

Дане питання є досить поширеним, а відповідь на нього міститься в положенні чинного законодавства України та державних будівельних нормах.

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території визначає функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

В свою чергу, відповідно до обов’язкових для застосування ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території" затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок, а також відведення, земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення.

Крім того, відповідно до пункту 4.8 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290, детальний план території  розробляється  для територій житлових районів, мікрорайонів, кварталів нової забудови, комплексної   реконструкції  кварталів,  мікрорайонів  застарілого житлового  фонду,  територій  виробничої,  рекреаційної  та  іншої забудови. 

Послідовність розроблення та площі територій, для яких розробляються  детальні  плани, визначає відповідний уповноважений орган  містобудування  та  архітектури  відповідно до генерального плану  населеного  пункту,  а якщо територія розташована за межами населеного пункту, відповідно до схеми планування території району (в разі відсутності адміністративного району - відповідно до схеми планування території Автономної Республіки Крим, області).

Таким чином, законом чітко визначено, що детальні плани території можуть розроблятись як у випадках комплексної забудови, яка включає в себе декілька земельних ділянок, так і визначати функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї конкретної земельної ділянки. При цьому визначення площі територій, для яких розробляються  детальні  плани, належить до компетенції уповноважених органів містобудування та архітектури, якими відповідно до статті 13 Закону України «Про архітектурну діяльність» є виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Щодо фінансування розроблення детальних планів території слід зазначити, що положення статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначають, що за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Таким чином, на цей час фінансування розроблення детальних планів може здійснюватись також за рахунок коштів зацікавлених осіб (інвесторів) за їх бажанням.

 

  Ми працюємо для Вас!

#ВсеБудеЦНАП!

 

Контакти департаменту регулювання

                     містобудівної діяльності та

                                      земельних відносин:

                            тел. (0564) 92-13-81, 92-13-86