Головна Всі новини за 2019 рік лютий місяць

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Провстановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році» та аналізу його регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Провстановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році» та аналізу його регуляторного впливу

Дата публікації:26 лютого 2019 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Провстановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році» та аналізу його регуляторного впливу

 

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають кожного року ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

Пунктом 10.2 статті 10 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно в частині транспортного податку та плати за землю.

Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2018 року складає 21% серед інших джерел надходжень.

Питання залучення 1 288,30 млн. грн. до міського бюджету у 2020 році пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2020 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Проект поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308».

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені28.02.2019 вміській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua, www.pokrovkr.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua.

Цілі прийняття проекту: установлення ставок земельного податку, розмірів орендної плати та пільг зі сплати за користування земельними ділянками м. Кривого Рогу; забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста Кривого Рогу; отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів  (проект включено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення міської ради від 28.11.2018 №3169, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 29.11.2018).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 28.02.2019 в місячнийтермін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, каб. 216 (IIIкорпус), тел. (0564)92-13-81, 74-24-33, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел.(0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А такожна електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.  Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

Додатково буде проведено громадські слухання по обговоренню проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення: 12.03.2019, о 15.00, каб. 139 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1).

Тема громадських слухань: обговорення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м. Кривого Рогу у 2020 році» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (заступник директора департаменту - Бризецький Олександр Федорович), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, каб. 216 (III корпус), тел. (0564)92-13-81, 74-24-33, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua).

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 28.02.2019 на офіційній веб-сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База «Обговорення проектів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 28.02.2019.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.