Головна Всі новини за 2019 рік лютий місяць

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

Дата публікації:26 лютого 2019 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у            м. Кривому Розі на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу

 

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до вимог ст. 266.4.2 Кодексу органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місце-знаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  (надалі – Постанова №483).

Питання залучення 79,29 млн. грн. до бюджету міста від платників податку пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами. Податкове повідомлення-рішення відповідно до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу контролюючі органи надсилають (вручають) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що наступає за базовим податковим (звітним) періодом(роком). Тобто, фізичні особи податок за 2020 рік на прогнозованому рівні 16,97 млн. грн. будуть сплачувати у 2021 році.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. Прогнозні надходження в сумі 62,32 млн. грн. від сплати податку юридичними особами надійдуть у 2020 році.

За інформаціями Криворізьких управлінь Головного управління ДФС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2019 у м. Кривому Розі  обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 9 564, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 8 225,  юридичних осіб – 1 339.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів господарювання враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України  на 2020 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720), відповідно до яких прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2020 року (надалі – мінімальна заробітна плата) становить 4 407,00 грн.

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі   за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що  встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними   в   статті  12  розділу  I  «Загальні  положення»  Кодексу  можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

У  разі  відсутності  регулювання,  не  сплачується  податок  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на територіальну громаду. Оскільки не забезпечується в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати робітникам, які фінансуються з бюджету міста, місцевих цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо.

Проект поданий департаментом фінансів, управліннями розвитку підприємництва та економіки виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308».

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу розміщені 26.02.2019 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua, www.pokrovkr.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua .

            Цілі прийняття проекту: установлення ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України  (проект включено до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення міської ради від 28.11.2018 №3169, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 29.11.2018).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 26.02.2019 в місячний термін:

- департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564)74-39-32, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел.74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

-  управлінням економіки  виконкому Криворізької міської ради (каб.222, тел.(0564)74-73-32, електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua).

А такожна електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.  Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання по обговоренню проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення: 19.03.2019, о 15.00, каб. 139 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1).

Тема громадських слухань:  обговорення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Кривому Розі на 2020 рік» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564) 74-39-72;

- департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рожко Олена Василівна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564)74-39-32;

-  управління економіки  виконкому Криворізької міської ради (начальник – Підпалько Тетяна Анатоліївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.222, тел.(0564)74-73-32.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 26.02.2019 на офіційній веб-сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  www.kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База «Обговорення проектів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 26.02.2019.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.».