Головна

Трудовим відносинам - законну силу


Основні правові аспекти трудових відносин між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб, зберігаються у працівників.

Зняття з реєстрації трудового договору здійснюється в аналогічному порядку після закінчення строку трудового договору або його розірвання у випадках, визначених Кодексом законів про працю України. При розірванні договору за ініціативи фізичної особи–роботодавця у разі відсутності працівника підприємець має надати до служби зайнятості примірник договору, заяву про зняття його з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстави розірвання договору, а також документи, що підтверджують повідомлення працівника про намір розірвання з ним трудового договору та проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої зарплати.

Записи про зняття з реєстрації трудового договору є підставою для внесення запису роботодавцем до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

З метою оцінки стану виконання заходів щодо детінізації трудових відносин у сфері підприємництва, виявлення труднощів, негативних тенденцій та розробки рекомендацій для їх усунення виконкомом міськради розроблено Концепцію моніторингу, якою визначено основні його напрями, механізм реалізації, терміни та основні виконавці.

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, у тому числі щодо оплати праці.

Зарплата "у конверті" - життя без гарантій

Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин, одержуючи заробітну плату «у конвертах» необхідно чітко усвідомлювати, що позбавляєте себе:

 • гарантованого розміру заробітної плати;
 • відповідного пенсійного забезпечення;
 • забезпечення у повному обсязі гарантованого державою права на матеріальні виплати та соціальні послуги;
 • оплачуваної відпустки;
 • права на оплату лікарняного листа, охорону праці;
 • можливості відстоювати свої інтереси як найманого працівника при виникненні непорозумінь із роботодавцем;
 • можливості одержати банківський кредит.

Нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства законом передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати – це державний захист від незаконного звільнення, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена заробітна плата в обсязі, не нижче визначеної законом.

У місті створено та функціонують міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації трудових відносин у сфері підприємництва, які займаються виявленням тіньових робочих місць. Ними відпрацьовано систему у роботі щодо моніторингу питань оформлення трудових відносин із найманими працівниками відповідно до чинного законодавства та механізм взаємодії із контролюючими органами щодо вжиття заходів вливу до порушників відповідно до чинного законодавства.

Благополуччя працівників - запорука успішності бізнесу

Переваги легальних трудових відносин для роботодавців:

 • легалізація бізнесу, дотримання норм чинного законодавства;
 • належний рівень організації виробничого процесу;
 • гарантія додержання трудової дисципліни найманих працівників, правомірне застосування заходів дисциплінарного впливу;
 • законне відшкодування заподіяної матеріальної шкоди;
 • формування позитивного іміджу;
 • підвищення соціальної відповідальності бізнесу до норм європейських стандартів.
Окремі аспекти розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця (ст.40 Кодексу законів про працю України)

Трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваний власником у наступних випадках:

 • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п.2);
 • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п.3);
 • прогулу (у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна власника, установленого вироком суду, що набрав законної сили (п.8); та інших.
Створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності

Для створення максимально сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності розпорядженням міського голови від 06.02.2017 №17-р «Про недопущення згортання підприємництва в місті» запроваджено низку заходів, направлених на забезпечення функціонування телефонів «гарячої лінії» з прийому звернень від суб’єктів господарювання у разі проведення планових та позапланових заходів контролю в об’єктах бізнесу з метою сприяння захисту законних прав та інтересів суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства України. Рекомендовано фіскальним органам та органам держконтролю здійснювати контрольно-перевірочні заходи виключно в межах наданих повноважень. Також надано доручення органам місцевого самоврядування підготувати проект рішення міської ради про перегляд на 2017 рік ставок єдиного податку платникам І та ІІ груп, розглянувши можливість зменшення їх розміру; неухильно дотримуватись виконання строків підготовки актів органів місцевого самоврядування з регуляторної діяльності та продовжити роботу з підвищення рівня клієнтоцентричності з прискоренням запровадження у Центрі адміністративних послуг «Віза» одним пакетом послуг за «життєвою ситуацією «Новий суб’єкт – новий об’єкт».

На реалізацію Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №1173, у міському бюджеті передбачено 1 224,00 тис.грн., з них 990,00 тис.грн. спрямовано на часткове відшкодування відсотків за кредитами суб’єктам господарювання малого й середнього бізнесу за проектами зі створення нових робочих місць (проект перебуває на публічній експертизі за регуляторною процедурою). Визначеним проектом передбачені преференції при рейтинговій оцінці проектів, що передбачають:

 • виробництво будівельних матеріалів, розвиток високотехнологічного машинобудування, IT-сфери, транспорту і логістики відповідно до Стратегічного плану розвитку м. Кривого Рогу на період до 2025 року визначені види діяльності за кодом видів економічної діяльності КВЕД ДК 009-2010;
 • працевлаштування громадян на перше робоче місце; молоді, яка більше трьох років тому здобула освіту у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації; осіб з числа учасників антитерористичної операції на сході України; громадян з числа внутрішньо переміщених осіб.

За 10 місяців 2017 року спеціалістами структурних підрозділів виконкому міськради, Криворізьких об’єднаних державних податкових інспекцій ГУ ДФС України у Дніпропетровській області, виконкомів районних у місті рад проведено адресну інформаційно-роз’яснювальну роботу із 11508 суб’єктами господарювання. У результаті спільних заходів за вказаний період податковими інспекціями легалізовано 8028 найманих працівників.