Перелік установ організацій Культура Мистецькі навчальні заклади Музичні школи Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад "Криворізька міська музична школа №7" Криворізької міської ради

Бориславська Людмила Михайлівна

Бориславська Людмила Михайлівна


Бориславська Людмила Михайлівна
Посада: Директор
Місце роботи: Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад "Криворізька міська музична школа №7" Криворізької міської ради
Освіта: вища
Загальний стаж:
(роки)
31
Телефон: 22-10-42
22-22-43

Прийом громадян

Порядок запису:

 

Без попереднього запису
Розпорядок (дні та часи прийому): Пн (900–1800) перерва (1230–1300)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

 Здійснює загальне керівництво, координує роботу всіх структурних підрозділів закладу;
 планує роботу закладу, організовує контроль за виконанням плану
роботи, якістю навчально-виховного процесу;
 відповідає за організацію фінансово-господарської діяльності;
 здiйснює юридичне, економiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi закладу, пiдбiр квалiфiкованих кадрiв, впровадження прогресивних форм та методiв навчання i виховання;
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;
 в установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
 очолює та проводить засідання атестаційної комісії, педагогічної ради, виробничі наради, батьківські збори;
 та ін.

Є можливість задати питання: