Перелік установ організацій Культура Заклади культури і мистецтва Цирк Музей Виставочний зал Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради

Зінов’єва Ірина Юріївна

Зінов’єва Ірина Юріївна


Зінов’єва Ірина Юріївна
Посада: Директор
Місце роботи: Комунальний заклад культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради
Рік народження: 1974
Освіта: повна вища
Загальний стаж:
(роки)
17
10 (стаж державної служби)
Телефон: 92-51-34

Прийом громадян

Порядок запису:

 

в телефонному режимі або в порядку черги
Розпорядок (дні та часи прийому):
  • Вт (900–1600) перерва (1200–1300)
  • Чт (900–1600) перерва (1200–1300)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

Директор КЗК «Міський історико-краєзнавчий музей»:
1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності музею.
2. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів музею, що направлені на вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
3. Відповідно до профілю музею організує вивчення і пропаганду історичної, культурної і літературної спадщини, природничо-наукових знань, кращих культурних цінностей вітчизняного та світового мистецтва.
4. Забезпечує проведення масової науково-освітньої роботи, що сприяє підвищенню світового рівня та культури відвідувачів, формуванні естетичних поглядів.
5. Організує у встановленому порядку наукові зв'язки, обмін виставками з вітчизняними та зарубіжними музеями.
6. Забезпечує комплектування фондів музею, їх вивчення і популяризацію. Організує облік наявності і руху музейних фондів, їх розміщення в спеціально обладнаних фондосховищах, а також проведення необхідних реставраційних робіт.
7. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за музеєм майна.
8. Діє від імені музею. Представляє його інтереси в державних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.
9. Користується правом розпорядження коштами. Укладає договори та контракти.
10. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників закладу.
11. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.
12. Вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
13. Вживає заходів щодо забезпечення музею кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
14. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів музею.
15. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.
16. Директор самостійно вирішує питання діяльності закладу, без доручення представляє інтереси закладу, розпоряджається майном закладу, укладає договори, в тому числі трудові. Видає доручення, відкриває в банку розрахункові та інші рахунки, користується правом розпорядження фінансами, формує кошторис доходів і видатків, штатний розпис, який затверджує в управлінні культури і туризму виконкому міської ради.
17. Директор є начальником цивільної оборони закладу та відповідно до Закону України «Про цивільну оборону», рішень виконкому міської ради організовує, у разі необхідності, демобілізаційні заходи.
18. Директор приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу своїм наказом.
19. Директор забезпечує відповідні умови праці в закладі, призначає відповідальних осіб з питань охорони праці.

Є можливість задати питання: