Головна Всі новини за 2014 рік липень місяць

Рекомендації споживачам по захисту своїх прав у разі ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг 

Рекомендації

Дата публікації:29 липня 2014 р.

Згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» споживач має право отримати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, а виконавець зобов’язаний забезпечити вчасно і відповідної якості надання цих послуг.

Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:
  1. комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо); 
  2. послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо); 
  3. послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо); 
  4. послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).
Послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій містить у собі багато складових, необхідних для утримання відповідного будинку, перелік яких залежить від необхідних робіт для утримання будинку та від особливостей будинку та прибудинкової території. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» затверджено типовий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який є необхідним для належного утримання будинку та прибудинкової території, а, відповідно, і обов’язковим до надання та врахування при розрахунку тарифів на ці послуги.

Звертаємо увагу на обов’язковість укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг між споживачем житлово-комунальних послуг та виконавцем цих послуг із наявністю умов щодо відповідальності сторін за порушення договору.

Виконавцем житлово-комунальних послуг є суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу і який набув право на надання цих послуг на конкурсних засадах відповідно до законодавства.

У разі порушення виконавцем житлово-комунальних послуг умов договору, наприклад, ненадання певної житлово-комунальної послуги або надання її не в повному обсязі, споживач має право звернутися до виконавця житлово-комунальних послуг з претензією чи заявою, в якій зафіксувати факт порушення умови договору (ненадання певної житлово-комунальної послуги або надання не в повному обсязі тощо) та вимогу усунути ці порушення. При цьому, споживач може долучити до акту-претензії копії підтверджуючих факт порушення документів, квитанцій, розрахунків, фото тощо.

Споживач має викликати представника виконавця житлово-комунальних послуг для складення та підписання акта-претензії споживача на місці. Стаття 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначає, що акт-претензія складається споживачем та представником виконавця житлово-комунальних послуг і скріплюється їхніми підписами. 

У разі неприбуття представника виконавця або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. 

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. 

Виконавець житлово-комунальних послуг, який отримав акт-претензію повинен або погодитися з вимогами споживача та запропонувати усунення порушення або надати письмово обґрунтовану відмову у строк протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором про надання житлово-комунальних послуг.

Тобто, в будь-якому випадку, споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої ним претензії. 

Якщо виконавець житлово-комунальних послуг протягом встановленого договором терміну не усуває порушень, споживач має право звернутися за захистом порушених прав до місцевого суду за місцем проживання з позовною заявою.

Додатково повідомляємо, відповідно до Указів Президента України від 06.04.2011 №370/2011, від 13.04.2011 №465/2011, статтей 23 і 26 Закону України «Про захист прав споживачів», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.03.2012 №310, державний контроль у сфері захисту прав споживачів уповноважена здійснювати виключно Держспоживінспекція у Дніпропетровській області (49027, м. Дніпропет-ровськ, пл. Шевченка, 7). За дорученням цієї інспекції розглядає звернення у м. Кривому Розі відділ захисту прав споживачів та ринкового нагляду у Криворізькому регіоні Держспоживінспекція у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 20, тел. 92-85-75). 

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення таких документів:
  • копії договору, укладеного між споживачем (мешканцем квартири) та суб’єктом господарювання (виконавцем робіт, надавачем послуг);
  • копії заяви-претензії до даного суб’єкта господарювання з відповідними обґрунтованими вимогами;
  • копії листа-відповіді даного суб’єкта господарювання;
  • інші документи, які підтверджують факт ненадання певної житлово-комунальної послуги або надання не в повному обсязі.

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому