Головна Всі новини за 2014 рік травень місяць

Як грамотно укласти договір, аби не стати ошуканим споживачем?

Як грамотно укласти договір, аби не стати ошуканим споживачем?

Дата публікації:26 травня 2014 р.

Основним підтверджуючим документом відносин між споживачем і виконавцем послуг з виготовлення і установки металопластикових виробів є договір. Як грамотно укласти договір, аби не стати ошуканим споживачем?

Шановні, споживачі, надаємо Вам поради, які маємо надію, допоможуть Вам визначитися з умовами договорів та установити «ПРАВИЛЬНІ ВІКНА», а також дозволять уникнути непорозумінь з виконавцями послуг, не втратити свої кошти, а також зберегти час і навіть здоров’я.

Радимо бути пильними й уважними при виборі суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність з виготовлення та установки металопластикових виробів. Перш ніж укладати договір з конкретною фірмою, рекомендуємо порівняти умови договору різних фірм. 

Перш ніж підписувати договір, необхідно уважно вивчити його зміст, оскільки положення договору можуть суперечити чинному законодавству та порушувати гарантовані споживчі права. Поцікавтесь, чи є у виконавця документи на продукцію, які засвідчують їх якість і безпеку.

Пам’ятайте, своїм підписом споживач дає згоду на пропоновані суб’єктом господарювання (виконавцем послуг) умови договору.

Наші поради ґрунтуються на результатах проведеного аналізу умов договорів з надання послуг по виготовленню і установці металопластикових виробів, які укладені між виконавцями послуг і споживачами-мешканцями нашого міста. 

 У багатьох договорах зазначено лише умови про доставку або поставку виробів, ані слова про їх монтаж, хоча фактично роботи виконуються працівниками, яких направляє підприємець.
Інформацію про зобов’язання виконавця з установки виробів споживач отримує лише в усній формі, що унеможливлює у подальшому пред’явити виконавцю претензії щодо термінів та якості виконання монтажу. У деяких договорах навіть зазначено «после подписания настоящего договора все предварительные договоренности и соглашения теряют свою силу». 

 У договорах не зазначено строк виконання замовлення. Є такий приклад, «заказчик обязуется принять изделие и обеспечить их сохранность до момента установки». Але, коли настане цей «момент» у договорі не зазначено. Хоча кошти за установку виробів отримано в повному обсязі. 

 У договорах не зазначено та не узгоджено підписом замовників вид виробів, ескізи (рисунки), тип профілю (кількість повітряних камер), тип та формула склопакета - скло/марка-дистанція/наповнення-скло/марка (кількість камер, товщина і покриття скла, газонаповнення і т.і.), фурнітура (ручки, петлі, з`єднувальні елементи і т.і.), підвіконня, москітні сітки, колір виробу та фурнітури , що у подальшому не дає можливості вирішити мирним шляхом спірне питання стосовно точності і правильності виконання замовлення.

 Є факти обмеження прав споживачів стосовно розміру неустойки у разі прострочення виконання роботи (надання послуги). 
Практично у всіх договорах зазначено розмір пені 0,01%, 0,3% за порушення строків виконання робіт, що є також грубим порушення законодавства про захист прав споживачів, яким визначено (ч.5 ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів»), що у разі коли виконавець не може виконати роботи (послуги) згідно з договором, то за кожний день прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі 3% вартості роботи (послуги). У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення. 

 У деяких договорах не зазначено найменування суб’єкта господарювання, місце здійснення його підприємницької діяльності (місце розташування).

 В багатьох випадках у договорах не зазначені гарантійні зобов’язання щодо якості продукції (конструкції і установки, фурнітури).
Повідомляємо, у разі ненадання виконавцем послуг гарантійних документів на продукцію, споживач має право пред'явити виробнику та виконавцю щодо усунення недоліків вимоги протягом двох років (ч.5 ст.7 Закону України «Про захист прав споживачів»).
Недопустимо застосовувати, наприклад, такі умови: «При утрате гарантийного талона потребитель теряет право на гарантийное обслуживание».
У разі втрати гарантійного документу проблеми немає, його відновлення здійснюється в установленому законодавством порядку, що, до речі, передбачено ч.11 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів».

 Виявлено таке негативне явище, як оформлення «Соглашения о задатке на покупку (установку) металопластикових окон», яким передбачено неповернення внесених грошових коштів.
До речі, звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які застосували у договорах «задаток», відповідно до вимог ст.571 Цивільного Кодексу України за невиконання договірних зобов’язань необхідно повернути споживачам грошові кошти у сумі двох завдатків.
Якщо виконавець послуг не виконав замовлення, то споживач має право на розірвання договору. Крім цього відповідно до ст. 536 Цивільного Кодексу України виконавець повинен споживачеві сплатити проценти за користування чужими грошовими коштами (авансом). Рекомендуємо сторонам взаємовідносин застосовувати цю норму при укладанні угоди (договору).
Бажано, щоб у договорі зазначалась передплата у формі «авансу».

 У багатьох договорах не зазначено прізвище, ім'я, по-батькові приймальника замовлення.
Виникає питання: чи оформлена трудова угода між суб’єктом господарювання і працівником-приймальником заказів, чи має право цей працівник оформляти замовлення та ставити свій підпис.
Відповідно до Правил побутового обслуговування інформація про працівників, які обслуговують замовників повинна бути розміщена на видному, доступному місці для споживачів, тобто у «Кутку споживача» або на робочому столі приймальника заказів.
Є випадки, коли суб’єкт господарювання відмовляється від виконання послуг та заперечує факт отримання грошових коштів, посилаючись на те, що, наприклад, форми договорів з його печаткою вкрадено. У цьому випадку навіть трудно доказувати свою правоту у судовому порядку.

 Звертаємо увагу, що крім договору, в якому визначено порядок оплати вартості послуг, виконавці послуг повинні видати замовнику додатково до укладеного договору розрахунковий документ (чек, квитанцію), що підтверджує факт сплачених грошових коштів після кожної операції з надання послуги (повний розрахунок, внесення авансу, внесення часткової оплати за остаточним розрахунком).
Необхідно звернути увагу, чи входить послуга по замірам виробів у загальну вартість послуг. Якщо ні, то також необхідно вимагати видачу розрахункового документу.
Практично у всіх замовників розрахункових документів немає.

 У деяких договорах є такі умови: «Продавец имеет право в одностороннем порядке регулировать путем повышения или понижения своих цен по ранее заключенным договорам поставки или купли-продажи с Заказчиками в связи с ситуацией на валютном рынке, изменением курса валют и ростом цен на импортные товары, комплектущее сырье».

- Чи має право виконавець збільшити ціну на матеріали, роботи (послуги) на свій розсуд в односторонньому порядку?
- Ні, збільшення ціни за послуги в процесі їх виконання без відповідного попередження та згоди споживача не допустимо.
Надаємо роз’яснення з цього питання. Відповідно до ч. 11, 12 ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг). Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.
Також виконавець зобов'язаний повідомити споживача, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору, та отримати від споживача згоду. В іншому випадку споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця.

Ці вище перелічені факти, на наш погляд, місять ознаки ведення нечесної підприємницької діяльності, шахрайства, обману городян. Порушено принцип добросовісності, рівності сторін договору, учасником якого є споживач. Такі умови договорів є несправедливими, оскільки є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача, та визнаються недійсними. 

Рекомендуємо суб’єктам господарювання терміново переглянути форму договорів, враховуючи норми законодавства і законні інтереси споживачів, та ознайомитися з нормами Закону України «Про захист прав споживачів», а саме ст.18 «Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача», ст. 19 «Заборона нечесної підприємницької діяльності», ст. 21 «Порушення прав споживачів».

Увага! Споживач має право споживача бути почутим! В багатьох випадках суб’єкти господарювання не реагують на звернення споживачів, відмовляють у прийомі і листів-претензій, уникають спілкування, чим порушують законодавство про звернення громадян та договірні взаємовідношення. Рекомендуємо відповідно до правил побутових послуг оформити на видному доступному місці «Куток споживача», в якому розмістити Книгу відгуків і пропозицій та іншу інформацію згідно із правилами побутових послуг, визначити відповідальну особу, яка буде приймати заяви громадян-замовників.
До речі, є приклади, коли договором передбачено «…по желанию Заказчика, расторжение договора, а также возврат денег осуществляется только в том случае, если Заказчик обратился в течении суток с момента подписания настоящего договора». Однак, виконавці послуг свідомо не дають споживачу скористатися цим правом, оскільки не приймають письмову заяву.

Шановні мешканці міста, нагадуємо, перш ніж підписувати договір, уважно вичитуйте умови договорів!
У разі необхідності Ви можете отримати у відділі з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому за телефоном 493-04-76 інформацію: чи надходили на того чи іншого виконавця послуг скарги, у якого Ви вирішили замовити металопластикові вікна. 

Повідомлення

На офіційному веб-сайті Держспоживінспекції України (/http://www.dsiu.gov.ua/) створено Реєстр продавців (постачальників, виробників, виконавців), які систематично порушують права споживачів.
У даному Реєстрі зазначено два суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у м. Кривому Розі, надають послуги з виготовлення та встановлення вікон і дверей:
 ФО-П Манейло С.О ( вул. 22 Партз'їзду, буд. 37);
 ФО-П Лєбєдєв Р.Є. (вул. Лермонтова, буд.19, оф. 1).
ФО-П Манейло С.О. постійно змінює місцезнаходження свого офісу, на даний час продовжує приймати замовлення по домівкам мешканців міста. На підприємців за адресою Лермонтова, 19 продовжують надходити нарікання мешканців міста.

Інформацію підготовлено відділом з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому