Головна Оподаткування Всі новини за 2019 рік серпень місяць

  Консультації з податкових питань можна отримати у  Центрі  «Віза»

Консультації з податкових питань можна отримати у Центрі «Віза»

Дата публікації:9 серпня 2019 р.               Для ефективного  забезпечення  суб’єктів підприємницької діяльності   інформаційною допомогою з питань застосування норм податкового законодавства, фахівці  Криворізької південної ДПІ Криворізького південного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області  залучені до роботи Криворізького Центру адміністративних послуг «Віза»

               Кожну  першу та третю середу кожного місяця у Криворізькому  Центрі адміністративних послуг  «Віза» надає  консультативну допомогу громадянам  заступник  начальника Криворізької південної ДПІ Криворізького південного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області  Ганна Познякова. Тематика питань, з якими звертаються платники,  є різноманітною, і на кожне питання суб’єкти господарювання отримують вичерпну кваліфіковану відповідь. Одним із важливих питань, що турбує громадян, є  правильність   оформлення   трудових  відносин.

               Зазначимо, що трудові відносини з працівником регулюються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України).

               Відповідно до статті 21 КЗпП України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

               Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу та роботодавцем (юридичною або фізичною особою – підприємцем) оформлюються в письмовій формі. Роботодавець не має права допускати працівника до роботи без оформлення трудових відносин, але слід зауважити, що таке оформлення буде вважатися проведеним за умови додержання наступних дій:

               по-перше, роботодавець складає трудовий договір у формі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу/призначення на посаду, а фізичні особи – підприємці можуть керуватися формою трудового договору, затвердженою наказом Мінпраці від 08.06.2001 №260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю»;

               по – друге, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором, роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття працівника на роботу (за встановленою формою), до територіального органу Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до постанови КМУ від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

               Тобто, перед допуском працівників до роботи роботодавець повинен провести оформлення трудових відносин з додержанням вимог статті 24 КЗпП України.

               Враховуючи вищевикладене, юридичні особи і ФОП до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором потрібно подати повідомлення до контролюючих органів за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» в один із таких способів :

               засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

               на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

               на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами

               Нагадаємо, що оформлення трудових відносин відповідно до чинного законодавства з найманим працівником, звільнює роботодавця від сплати штрафних та фінансових санкцій, передбачених чинних законодавством.