Перелік установ організацій Культура Заклади культури і мистецтва Палаци культури Комунальний заклад "Палац культури "Центральний" Криворізької міської ради

Якубовська Ольга Валентинівна

Якубовська Ольга Валентинівна


Якубовська Ольга Валентинівна
Посада: Директор
Місце роботи: Комунальний заклад "Палац культури "Центральний" Криворізької міської ради
Рік народження: 1979
Освіта: вища
Загальний стаж:
(роки)
23
Телефон: 409-68-74
409-68-62

Прийом громадян

Порядок запису:

 

у порядку черги
Розпорядок (дні та часи прийому): Вт (1500–1800)

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

Директор ПК здійснює загальне керівництво закладом, організовує його виробничо –
господарську, соціально – побутову та іншу діяльності, забезпечує виконання завдань закладу, передбачених його Статутом.
Забезпечує реалізацію державно-культурної політики згідно з Законом України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VІ.
Дотримується виконання програм розвитку закладу на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії.
Дбає про підвищення ролі і значення закладу як осередка відродження, збереження й розвитку національних культурних традицій.
Створює сприятливі умови для творчої діяльності закладу, впроваджує в практику нові форми і методи культурно-просвітницької роботи.
Складає в установленому порядку кошторис закладу, надає його на затвердження до управління культури і забезпечує його виконання.
Подає в установленому порядку до управління культури місячну, квартальну та річну фінансову звітність закладу.
Здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.
Дотримується визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснює контроль за збереженням комунального майна, ощадливим та раціональним використанням матеріальних цінностей.
Відкриває і закриває у банках рахунки, користується правом розпорядника коштів закладу та забезпечує їх цільове використання, підписує платіжні доручення, рахунки-фактури, акти виконаних робіт та послуг, договори та угоди тощо.
Забезпечує виконання обов’язків перед бюджетом, а також зобов’язань щодо заробітної плати працівникам ПК.
Дотримується встановленого в місті порядку укладання договорів оренди комунального майна, контролює своєчасність та повноту сплати орендної плати.
Визначає штатний розклад закладу, структуру адміністрації, її чисельність та кваліфікаційний склад, посадові обов’язки працівників.
Здійснює підбір кваліфікованих кадрів, створює сприятливі умови праці для ефективного використання знань та досвіду працівників закладу.
Призначає та звільняє працівників наказом по закладу згідно з чинним законодавством.
Вживає заходи щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством.
Забезпечує належне господарське утримання та матеріально-технічне забезпечення ПК, відповідає за збереження матеріальних цінностей закладу.
Знає і виконує вимоги нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки. Створює в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місті умови праці відповідно до вимог нормативних актів. Забезпечує дотримання прав працівників закладу, гарантованих законодавством «Про охорону праці».
Дотримується норм чинного законодавства, умов колективного договору, договірної та трудової (виконавської) дисципліни, здійснює удосконалення форм і методів управління.
Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.
Виконує вимоги, надані управлінням культури в межах своєї компетенції.

Є можливість задати питання: